เนื้อเพลง Gambler คำอ่านไทย Madonna

Gambler, gambler
( แกมบเลอะ , แกมบเลอะ)

Chorus:
(โครัซ :)

I’m a gambler, and I will take you by surprise
(แอม มา แกมบเลอะ , แอ็นด ดาย วิล เทค ยู ไบ เซิพไรส)
Gambler, I’ll aim this straight between your eyes
(แกมบเลอะ , แอล เอม ดีซ ซทเรท บีทวิน ยุร ไอ)
Gambler, yeah I know all the words to say
(แกมบเลอะ , เย่ ไอ โน ออล เดอะ เวิด ทู เซ)
Cause I’m a gambler, I only play the game my way, yeah
(คอส แอม มา แกมบเลอะ , ไอ โอ๊นลี่ พเล เดอะ เกม มาย เว , เย่)

Don’t want to say this but I think that I should
(ด้อนท์ ว็อนท ทู เซ ดีซ บัท ไอ ธิงค แดท ไอ เชิด)
I’m better off forgotten if you think that I’d be good
(แอม เบทเทอะ ออฟฟ ฟอร์กอทเดน อิฟ ยู ธิงค แดท อาย บี เกิด)
One day you see me the next day I’m gone
(วัน เด ยู ซี มี เดอะ เน็คซท เด แอม กอน)
Don’t fight me baby I don’t want to hold on
(ด้อนท์ ไฟท มี เบบิ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู โฮลด ออน)
I’m a gambler, a gambler
(แอม มา แกมบเลอะ , อะ แกมบเลอะ)

You’re not happy with the way I act
(ยัวร์ น็อท แฮพพิ วิฑ เดอะ เว ไอ แอ็คท)
You better turn around boy, don’t look back
(ยู เบทเทอะ เทิน อะเรานด บอย , ด้อนท์ ลุค แบ็ค)
You’re getting angry, you know I can see
(ยัวร์ เกดดดิ้ง แองกริ , ยู โน ไอ แค็น ซี)
You’re just jealous ’cause you can’t be me
(ยัวร์ จัซท เจลอัซ คอส ยู แค็นท บี มี)

[chorus]
([ โครัซ ])

Intermediate:
(อินเทอะมีดิอิท :)

You can’t stop me now
(ยู แค็นท ซท็อพ มี เนา)
Cause I’m right and I’m making advances
(คอส แอม ไรท แอ็นด แอม เมคอิง แอ็ดฝานซ)
Let me show you how
(เล็ท มี โฌ ยู เฮา)
Tonight, I’ll be taking my chances
(ทุไนท , แอล บี เทคอิง มาย ชานซ)
On you, on you, on you, on you, that’s right baby
(ออน ยู , ออน ยู , ออน ยู , ออน ยู , แด๊ท ไรท เบบิ)

I’m a gambler, gambler
(แอม มา แกมบเลอะ , แกมบเลอะ)
You understand what I’m talking about?
(ยู อันเดิซแทนด ว็อท แอม ทอคอิง อะเบาท)

[chorus]
([ โครัซ ])
[intermediate]
([ อินเทอะมีดิอิท ])

I’m a gambler, a gambler
(แอม มา แกมบเลอะ , อะ แกมบเลอะ)
Gambler, ’cause I’m a gambler
(แกมบเลอะ , คอส แอม มา แกมบเลอะ)

You can’t stop me now
(ยู แค็นท ซท็อพ มี เนา)
I’m on the road baby I know how
(แอม ออน เดอะ โรด เบบิ ไอ โน เฮา)
You can’t stop me now
(ยู แค็นท ซท็อพ มี เนา)
Oh no
(โอ โน)

You can’t stop me now [repeat 3 times]
(ยู แค็นท ซท็อพ มี เนา [ ริพีท ที ไทม ])

Cause I’m a gambler, yeah I’m a gambler
(คอส แอม มา แกมบเลอะ , เย่ แอม มา แกมบเลอะ)
That’s right baby
(แด๊ท ไรท เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gambler คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น