เนื้อเพลง One Love คำอ่านไทย Hootie & the Blowfish

Sunshine, on the horizon
( ซันชาย , ออน เดอะ ฮอไร๊ซั่น)
Over two young lovers, while it’s going down
(โอเฝอะ ทู ยัง ลัฝเออะ , ฮไวล อิทซ โกอิ้ง เดาน)
Somewhere, the same sun rising
(ซัมแวร์ , เดอะ เซม ซัน ไรสอิง)
On another two lovers, as the world goes `round
(ออน แอะนัธเออะ ทู ลัฝเออะ , แอ็ส เดอะ เวิลด โกซ `round)

Same scene played over and over
(เซม ซีน พเล โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ)
Same sweet passion, same warm blood
(เซม สวี้ท แพฌอัน , เซม วอม บลัด)
Softly speaking the universal language
(ซอฟทลิ ซพีคอิง ดิ ยูนิเฝอแซ็ล แลงกวิจ)
So many lovers, one love
(โซ เมนอิ ลัฝเออะ , วัน ลัฝ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
One love might make the difference [One Love]
(วัน ลัฝ ไมท เมค เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ [ วัน ลัฝ ])
Might take the walls and tear them down
(ไมท เทค เดอะ วอล แซน เทีย เฑ็ม เดาน)
One light might keep on shining [One Love]
(วัน ไลท ไมท คีพ ออน ชายนิง [ วัน ลัฝ ])
If we take one love and we spread it around
(อิฟ วี เทค วัน ลัฝ แอ็นด วี ซพเร็ด ดิท อะเรานด)

Old religions, new generations
(โอลด ริลีจอัน , นยู เจเนอะเรฌัน)
Caught in a struggle about a righteous way
(คอท อิน อะ สทรั๊กเกิ้ล อะเบาท ดา ไรชัซ เว)
Can’t see the forest for all the frustrations
(แค็นท ซี เดอะ ฟอเร็ซท ฟอ ออล เดอะ ฟรัซทเรฌัน)
So many lyin’, so many dyin’
(โซ เมนอิ ลายอิน , โซ เมนอิ ดายอิน)
But only one love
(บัท โอ๊นลี่ วัน ลัฝ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Too many stories, weave a common thread
(ทู เมนอิ สตอยสฺ , วีฝ อะ คอมมัน ธเร็ด)
Too many roads traveled, all reach the same end
(ทู เมนอิ โรด ทแรฝแอ็ล , ออล รีช เดอะ เซม เอ็นด)

Same scene play’s over and over now
(เซม ซีน พเล โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ เนา)
Same young passion, same red blood
(เซม ยัง แพฌอัน , เซม เร็ด บลัด)
Universal language goes unspoken
(ยูนิเฝอแซ็ล แลงกวิจ โกซ อันซโพเค็น)
Too much hatred, to much hatred now
(ทู มัช เฮทเร็ด , ทู มัช เฮทเร็ด เนา)
But only one love
(บัท โอ๊นลี่ วัน ลัฝ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Repeat]
([ ริพีท ])

Sunshine, on the horizon
(ซันชาย , ออน เดอะ ฮอไร๊ซั่น)
Over two young lovers, while it’s going down
(โอเฝอะ ทู ยัง ลัฝเออะ , ฮไวล อิทซ โกอิ้ง เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Love คำอ่านไทย Hootie & the Blowfish

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น