เนื้อเพลง Retro Dance Freak คำอ่านไทย Lady Gaga

Hello everybody!
( เฮ็ลโล เอวี่บอดี้ !)
Get a ride to the west side,
(เก็ท ดา ไรด ทู เดอะ เว็ซท ไซด ,)
Kiss the girl with her tongue tied.
(คิซ เดอะ เกิล วิฑ เฮอ ทัง ไท)

Hello everybody!
(เฮ็ลโล เอวี่บอดี้ !)
We’ll get out cause you don’t care,
(เว็ล เก็ท เอ้า คอส ยู ด้อนท์ แค ,)
Shut down like software.
(ฌัท เดาน ไลค ซอฟแว)

Hello everybody!
(เฮ็ลโล เอวี่บอดี้ !)
Take a sip for the hip-hop,
(เทค เก ซิพ ฟอ เดอะ ฮิพ ฮ็อพ ,)
If you look for the rest stop.
(อิฟ ยู ลุค ฟอ เดอะ เร็ซท ซท็อพ)

We’re just physical creatures of the underworld,
(เวีย จัซท ฟีสอิแค็ล ครีเชอะ อ็อฝ ดิ อันเดอะเวิลด ,)
She is the queen of the faux Disco Scene.
(ชี อีส เดอะ ควีน อ็อฝ เดอะ faux ดิสโค ซีน)

Retro, Dance, Freak! [Retro, Retro, Dance …]
(เรทโระ , ดานซ , ฟรีค ! [ เรทโระ , เรทโระ , ดานซ ])
Singin’ retro-dance beats,
(ซิงอิน เรทโระ ดานซ บีท ,)
Retro, Dance, Freak!
(เรทโระ , ดานซ , ฟรีค !)
Undercover, the girl needs her lover
(อันเดอะคัฝเออะ , เดอะ เกิล นีด เฮอ ลัฝเออะ)

What’s up everybody?
(ว็อท อัพ เอวี่บอดี้)
Take a ride on an airplane,
(เทค เก ไรด ออน แอน แอพเลน ,)
Take a bath in champagne.
(เทค เก บัธ อิน แฌ็มเพน)

Whats up everybody?
(ว็อท อัพ เอวี่บอดี้)
Watch the girls all curtsy for the paparazzi!
(ว็อช เดอะ เกิล ซอร์ เคิทซิ ฟอ เดอะ ปาปาเรซซี่ !)

Let’s go, everybody!
(เล็ท โก , เอวี่บอดี้ !)
It’s time that we rotate, ’cause it’s getting real late
(อิทซ ไทม แดท วี โรเทท , คอส อิทซ เกดดดิ้ง ริแอ็ล เลท)

We’re Just Physical Creatures Of The Underworld
(เวีย จัซท ฟีสอิแค็ล ครีเชอะ อ็อฝ ดิ อันเดอะเวิลด)
She Is The Queen Of The Faux[?]-Disco Scene
(ชี อีส เดอะ ควีน อ็อฝ เดอะ Faux [ ] ดิสโค ซีน)

Retro, Dance, Freak! [Retro, Retro, Dance …]
(เรทโระ , ดานซ , ฟรีค ! [ เรทโระ , เรทโระ , ดานซ ])
Singin’ retro-dance beats [Retro, Retro, Freak …]
(ซิงอิน เรทโระ ดานซ บีท [ เรทโระ , เรทโระ , ฟรีค ])
Retro, Dance, Freak!
(เรทโระ , ดานซ , ฟรีค !)
Undercover, the girl needs her lover.
(อันเดอะคัฝเออะ , เดอะ เกิล นีด เฮอ ลัฝเออะ)

Retro, Dance, Freak! [Retro, Retro, Dance …]
(เรทโระ , ดานซ , ฟรีค ! [ เรทโระ , เรทโระ , ดานซ ])
Singin’ retro-dance beats [Retro, Retro, Freak …]
(ซิงอิน เรทโระ ดานซ บีท [ เรทโระ , เรทโระ , ฟรีค ])
Retro, Dance, Freak!
(เรทโระ , ดานซ , ฟรีค !)
Undercover, the girl needs her lover.
(อันเดอะคัฝเออะ , เดอะ เกิล นีด เฮอ ลัฝเออะ)

Retro, Dance, Freak! [Retro, Retro, Dance …]
(เรทโระ , ดานซ , ฟรีค ! [ เรทโระ , เรทโระ , ดานซ ])
Singin’ retro-dance beats [Retro, Retro, Freak …]
(ซิงอิน เรทโระ ดานซ บีท [ เรทโระ , เรทโระ , ฟรีค ])
Retro, Dance, Freak!
(เรทโระ , ดานซ , ฟรีค !)
Undercover, oh, the girl she needs her lover
(อันเดอะคัฝเออะ , โอ , เดอะ เกิล ชี นีด เฮอ ลัฝเออะ)

We’re Just Physical Creatures Of The Underworld
(เวีย จัซท ฟีสอิแค็ล ครีเชอะ อ็อฝ ดิ อันเดอะเวิลด)
She Is The Queen Of The Faux[?]-Disco Scene
(ชี อีส เดอะ ควีน อ็อฝ เดอะ Faux [ ] ดิสโค ซีน)

Retro, Dance, Freak! [Retro, Retro, Dance …]
(เรทโระ , ดานซ , ฟรีค ! [ เรทโระ , เรทโระ , ดานซ ])
Singin’ retro-dance beats [Retro, Retro, Freak …]
(ซิงอิน เรทโระ ดานซ บีท [ เรทโระ , เรทโระ , ฟรีค ])
Retro, Dance, Freak!
(เรทโระ , ดานซ , ฟรีค !)
Undercover, the girl needs her lover
(อันเดอะคัฝเออะ , เดอะ เกิล นีด เฮอ ลัฝเออะ)

Retro, Dance, Freak! [Retro, Retro, Dance …]
(เรทโระ , ดานซ , ฟรีค ! [ เรทโระ , เรทโระ , ดานซ ])
Singin’ retro-dance beats [Retro, Retro, Freak …]
(ซิงอิน เรทโระ ดานซ บีท [ เรทโระ , เรทโระ , ฟรีค ])
Retro, Dance, Freak!
(เรทโระ , ดานซ , ฟรีค !)
Undercover, the girl needs her lover
(อันเดอะคัฝเออะ , เดอะ เกิล นีด เฮอ ลัฝเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Retro Dance Freak คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น