เนื้อเพลง Forgive Me คำอ่านไทย Godsmack

There’s Nothing To Me Now
( แดร์ นัธติง ทู มี เนา)
An Empty Shell Unfolded
(แอน เอมทิ เฌ็ล อันโฟลด)
How When We Learn To Pray Inside Our Demons Are Laughing
(เฮา ฮเว็น วี เลิน ทู พเร อีนไซด เอ๊า ดีมัน แซร์ ลาฟอิง)
How Long Will This Go On
(เฮา ล็อง วิล ดีซ โก ออน)
Are We A Bit Much Stronger
(อาร์ วี อะ บิท มัช สตองเกอร์)
Do You Think You Can Save Me From Living This Way
(ดู ยู ธิงค ยู แค็น เซฝ มี ฟร็อม ลีฝอิง ดีซ เว)
I Don’t Know How To Love
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู ลัฝ)
I Just Know How To Live
(ไอ จัซท โน เฮา ทู ไลฝ)
All I Feel Is Hate
(ออล ไอ ฟีล อีส เฮท)
Will You Forgive Me
(วิล ยู เฟาะกีฝ มี)
For All Those Things I’ve Done They Keep On Creeping By Me
(ฟอ ออล โฑส ธิง แอฝ ดัน เด คีพ ออน ครีพปิ้ง ไบ มี)
And Though We’ve Changed Our Ways
(แอ็นด โธ หวีบ เชนจ เอ๊า เว)
Still All Our Demons Are Laughing
(ซทิล ออล เอ๊า ดีมัน แซร์ ลาฟอิง)
How Long Will This Go On
(เฮา ล็อง วิล ดีซ โก ออน)
Aren’t We A Bit Much Stronger
(อเร้น วี อะ บิท มัช สตองเกอร์)
I’d Like To Think You’ve Came Into My Life To Stay
(อาย ไลค ทู ธิงค ยู๊ฟ เคม อีนทุ มาย ไลฟ ทู ซเท)
I Don’t Know How To Love
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู ลัฝ)
I Just Know How To Live
(ไอ จัซท โน เฮา ทู ไลฝ)
All I Feel Is Hate
(ออล ไอ ฟีล อีส เฮท)
Will You Forgive Me
(วิล ยู เฟาะกีฝ มี)
I Don’t Know How To Breathe With You Too Far Away
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู บรีฑ วิฑ ยู ทู ฟา อะเว)
Don’t Know How To Love
(ด้อนท์ โน เฮา ทู ลัฝ)
Will You Forgive Me
(วิล ยู เฟาะกีฝ มี)
No I Can’t Live This Way
(โน ไอ แค็นท ไลฝ ดีซ เว)
I Don’t Know How To Love
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู ลัฝ)
I Just Know How To Live
(ไอ จัซท โน เฮา ทู ไลฝ)
All I Feel Is Pain
(ออล ไอ ฟีล อีส เพน)
Will You Forgive Me
(วิล ยู เฟาะกีฝ มี)
I Don’t Know How To Breathe With You Too Far Away
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู บรีฑ วิฑ ยู ทู ฟา อะเว)
I Don’t Know How To Love
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู ลัฝ)
Past Lives I’ve Lived
(พาซท ไลฝ แอฝ ไลฝ)
Uncontrolled But Sacred
(อันค็อนทโรลด บัท เซคเร็ด)
You’ve Finally Seen All That’s Left Of Me
(ยู๊ฟ ไฟแน็ลลิ ซีน ออล แด๊ท เล็ฟท อ็อฝ มี)
So Hard To See
(โซ ฮาด ทู ซี)
So Hard To Breathe
(โซ ฮาด ทู บรีฑ)
Will You Forgive Me
(วิล ยู เฟาะกีฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Forgive Me คำอ่านไทย Godsmack

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น