เนื้อเพลง Halo คำอ่านไทย Beyonce

Remember those walls I built
(รีเม๊มเบ่อร์ โด๊ส วอลล์ ไซ บริว)
Baby they’re tumbling down
(เบ๊บี้ เดรว ทั่มบะลิง ดาวน์)
And they didn’t even put up a fight
(แอนด์ เดย์ ดิ๊นอิน อี๊เฝ่น พุท ดั๊พ พะ ไฟ้ท)
They didn’t even make a sound
(เดย์ ดิ๊นอิน อี๊เฝ่น เม้ค อะ ซาวน์ด)

I found a way to let you in
(ไอ เฟานด อะ เวย์ ทู เล็ท ยู อิน)
But I never really had a doubt
(บั๊ท ไอ เน๊เว่อร์ เรียลรี๊ แฮด อะ เด๊า)
Standing in the light of your halo [oh oh]
(แสตนดิ้ง อิน เดอะ ไล๊ท ออฟ ยัวร์ เฮ๊โล [โอ้ โอ้ ])
I’ve got my angel now
(แอบ กอท มาย แอ๊งเจล นาว)

It’s like I’ve been awakened
(อิท ไล๊ค แกบ บีน อะเว้คเกน)
Every rule I had you breaking
(เอ๊ฟรี่ รูล ไอ แฮด ยู เบคกิ้ง)
It’s the risk that I’m taking
(อิท เดอะ ริ๊ซค แด้ท แอม เทคคิ้ง)
I ain’t never gonna shut you out
(ไอ เอน เน๊เว่อร์ กอนนา ชั๊ท ยู เอ๊าท)

Everywhere I’m looking now
(เอวี่แวร์ แอม รุคกิ้ง นาว)
I’m surrounded by your embrace
(แอม เซอร์ราวนด์เดด บาย ยัวร์ เอ็มเบรซ)
Baby I can see your halo
(เบ๊บี้ ไอ แคน ซี ยัวร์ เฮ๊โล)
You know you’re my saving grace
(ยู โนว์ ยัวร์ มาย เซวิ่ง เกร๊ซ)
You’re everything I need and more
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง ไอ นี๊ด แอนด์ มอร์)
It’s written all over your face
(อิท วึ้น นอล โร๊เว่อร์ ยัวร์ เฟซ)
Baby I can feel your halo
(เบ๊บี้ ไอ แคน ฟีล ยัวร์ เฮ๊โล)
Pray it won’t fade away
(เพรย์ อิท โวน เฟด อะเวย์)

I can feel your halo halo halo
(ไอ แคน ฟีล ยัวร์ เฮ๊โล เฮ๊โล เฮ๊โล)
I can see your halo halo halo
(ไอ แคน ซี ยัวร์ เฮ๊โล เฮ๊โล เฮ๊โล)
I can feel your halo halo halo
(ไอ แคน ฟีล ยัวร์ เฮ๊โล เฮ๊โล เฮ๊โล)
I can see your halo halo halo
(ไอ แคน ซี ยัวร์ เฮ๊โล เฮ๊โล เฮ๊โล)

Hit me like a ray of sun
(ฮิท มี ไล๊ค อะ เรย์ ออฟ ซัน)
Burning through my darkest night
(เบรินนิ่ง ตรู มาย ดาร์คเนท ไน๊ท)
You’re the only one that I want
(ยัวร์ ดิ โอนลี่ วัน แด้ท ไอ ว้อนท)
‘Think I’m addicted to your light
(ตริ๊งค แกม แอ๊ดดิค เดด ทู ยัวร์ ไล๊ท)

I swore I’d never fall again
(ไอ วอล อาย เน๊เว่อร์ ฟอลล์ อะเกน)
But this don’t even feel like falling
(บั๊ท ดิส ซ้อนท์ อี๊เฝ่น ฟีล ไล๊ค ฟอลลิ่ง)
Gravity can’t begin
(แกรฟวิดี แค้น บีกิน)
To pull me back to the ground again
(ทู พูลล มี แบ็ค ทู เดอะ กราวนด์ อะเกน)
[adsense]
It’s like I’ve been awakened
(อิท ไล๊ค แอบ บีน อะเว้คเกน)
Every rule I had you breaking
(เอ๊วี่ รูล ไอ แฮด ยู เบคกิ้ง)
The risk that I’m taking
(เดอะ ริ๊ซค แด้ท แอม เทคคิ้ง)
I’m never gonna shut you out
(แอม เน๊เว่อร์ กอนนา ชั๊ท ยู เอ๊าท)

Everywhere I’m looking now
(เอวี่แวร์ แอม รุคกิ้ง นาว)
I’m surrounded by your embrace
(แอม เซอร์ราวนด์เดด บาย ยัวร์ เอ็มเบรซ)
Baby I can see your halo
(เบ๊บี้ ไอ แคน ซี ยัวร์ เฮ๊โล)
You know you’re my saving grace
(ยูโนว์ ยัวร์ มาย เซวิ่ง เกร๊ซ)

You’re everything I need and more
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง ไอ นี๊ด แอนด์ มอร์)
It’s written all over your face
(อิท วึ้น นอล โร๊เว่อร์ ยัวร์ เฟซ)
Baby I can feel your halo
(เบ๊บี้ ไอ แคน ฟีล ยัวร์ เฮ๊โล)
Pray it won’t fade away
(เพรย์ อิท โวน เฟด อะเวย์)

I can feel your halo halo halo
(ไอ แคน ฟีล ยัวร์ เฮ๊โล เฮ๊โล เฮ๊โล)
I can see your halo halo halo
(ไอ แคน ซี ยัวร์ เฮ๊โล เฮ๊โล เฮ๊โล)
I can feel your halo halo halo
(ไอ แคน ฟีล ยัวร์ เฮ๊โล เฮ๊โล เฮ๊โล)
I can see your halo halo halo
(ไอ แคน ซี ยัวร์ เฮ๊โล เฮ๊โล เฮ๊โล)

I can feel your halo halo halo
(ไอ แคน ฟีล ยัวร์ เฮ๊โล เฮ๊โล เฮ๊โล)
I can see your halo halo halo
(ไอ แคน ซี ยัวร์ เฮ๊โล เฮ๊โล เฮ๊โล)
I can feel your halo halo halo
(ไอ แคน ฟีล ยัวร์ เฮ๊โล เฮ๊โล เฮ๊โล)
I can see your halo halo halo
(ไอ แคน ซี ยัวร์ เฮ๊โล เฮ๊โล เฮ๊โล)

Everywhere I’m looking now
(เอวี่แวร์ แอม รุคกิ้ง นาว)
I’m surrounded by your embrace
(แอม เซอร์ราวนด์เดด บาย ยัวร์ เอ็มเบรซ)
Baby I can see your halo
(เบ๊บี้ ไอ แคน ซี ยัวร์ เฮ๊โล)
You know you’re my saving grace
(ยู โนว์ ยัวร์ มาย เซวิ่ง เกร๊ซ)

You’re everything I need and more
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง ไอ นี๊ด แอนด์ มอร์)
It’s written all over your face
(อิท วึ้น นอล โร๊เว่อร์ ยัวร์ เฟซ)
Baby I can feel your halo
(เบ๊บี้ ไอ แคน ฟีล ยัวร์ เฮ๊โล)
Pray it won’t fade away
(เพรย์ อิท โวน เฟด อะเวย์)

I can feel your halo halo halo
(ไอ แคน ฟีล ยัวร์ เฮ๊โล เฮ๊โล เฮ๊โล)
I can see your halo halo halo
(ไอ แคน ซี ยัวร์ เฮ๊โล เฮ๊โล เฮ๊โล)
I can feel your halo halo halo
(ไอ แคน ฟีล ยัวร์ เฮ๊โล เฮ๊โล เฮ๊โล)
I can see your halo halo halo
(ไอ แคน ซี ยัวร์ เฮ๊โล เฮ๊โล เฮ๊โล)

I can feel your halo halo halo
(ไอ แคน ฟีล ยัวร์ เฮ๊โล เฮ๊โล เฮ๊โล)
I can see your halo halo halo
(ไอ แคน ซี ยัวร์ เฮ๊โล เฮ๊โล เฮ๊โล)
I can feel your halo halo halo
(ไอ แคน ฟีล ยัวร์ เฮ๊โล เฮ๊โล เฮ๊โล)
I can see your halo halo halo
(ไอ แคน ซี ยัวร์ เฮ๊โล เฮ๊โล เฮ๊โล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Halo คำอ่านไทย Beyonce

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น