เนื้อเพลง No Problem คำอ่านไทย Lil Scrappy

[Trillville talking]
( [ Trillville ทอคอิง ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
You can get crunk in the club
(ยู แค็น เก็ท ครัก อิน เดอะ คลับ)
Roll wit your hood
(โรล วิท ยุร ฮุด)
Get stomped in the club
(เก็ท สตอมพฺอิน เดอะ คลับ)
Or you could get buck in the club
(ออ ยู เคิด เก็ท บัค อิน เดอะ คลับ)
Get f*cked up in the club
(เก็ท เอฟ *cked อัพ อิน เดอะ คลับ)
N*gga we don’t give a f*ck
(เอ็น *gga วี ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)
But you don’t want no problem [Problem]
(บัท ยู ด้อนท์ ว็อนท โน พรอบเล็ม [ พรอบเล็ม ])
But you don’t want no problem [Problem]
(บัท ยู ด้อนท์ ว็อนท โน พรอบเล็ม [ พรอบเล็ม ])
But you don’t want no problem with me
(บัท ยู ด้อนท์ ว็อนท โน พรอบเล็ม วิฑ มี)
Cuz BME we be 50 deep
(คัซ BME วี บี 50 ดีพ)

You don’t wanna be dead in the streets
(ยู ด้อนท์ วอนนา บี เด็ด อิน เดอะ ซทรีท)
Mouth full of blood and soaked from the heat [Ooo]
(เมาธ ฟูล อ็อฝ บลัด แอ็นด โซค ฟร็อม เดอะ ฮีท [ อู้ ])
Why you tryna act hard as hell
(ฮไว ยู ทายนา แอ็คท ฮาด แอ็ส เฮ็ล)
And you know damn well you don’t wanna feel the shell
(แอ็นด ยู โน แด็ม เว็ล ยู ด้อนท์ วอนนา ฟีล เดอะ เฌ็ล)
N*gga I been down by a lot
(เอ็น *gga ไอ บีน เดาน ไบ อะ ล็อท)
Gun to my head, pressed dead to the wall
(กัน ทู มาย เฮ็ด , พเร็ซ เด็ด ทู เดอะ วอล)
I got big balls and bullets like baseballs
(ไอ ก็อท บิก บอล แซน บูลเล็ท ไลค เบสบอล)
Split ya dome, put you straight, knock out all ya’ll
(ซพลิท ยา โดม , พัท ยู ซทเรท , น็อค เอ้า ดอร์ ยอล)
Hell no them boys don’t play
(เฮ็ล โน เฑ็ม บอย ด้อนท์ พเล)
Straight nuts to ya face
(ซทเรท นัท ทู ยา เฟซ)
Put your pistol away
(พัท ยุร พิ๊สท่อล อะเว)
And don’t weed to my head
(แอ็นด ด้อนท์ วี ทู มาย เฮ็ด)
I pray for the folks in the club gettin scared
(ไอ พเร ฟอ เดอะ โฟค ซิน เดอะ คลับ เกดดิน ซคา)
Got a problem with that
(ก็อท ดา พรอบเล็ม วิฑ แดท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Hold em back, hold em back
(โฮลด เอ็ม แบ็ค , โฮลด เอ็ม แบ็ค)
Man f*ck that n*gga
(แม็น เอฟ *ck แดท เอ็น *gga)
F*ck that hold em back
(เอฟ *ck แดท โฮลด เอ็ม แบ็ค)
Gotta push that n*gga
(กอททะ พุฌ แดท เอ็น *gga)
Hold em back, hold em back
(โฮลด เอ็ม แบ็ค , โฮลด เอ็ม แบ็ค)
Push that n*gga
(พุฌ แดท เอ็น *gga)
F*ck that hold em back
(เอฟ *ck แดท โฮลด เอ็ม แบ็ค)

Hey shawty it’s on
(เฮ ชาวดี้ อิทซ ออน)
Goddamnit it’s on
(Goddamnit อิทซ ออน)
Keep poppin in my face and get popped in the dome
(คีพ พอพปิน อิน มาย เฟซ แอ็นด เก็ท โพพี อิน เดอะ โดม)
Learn to rush mothaf*ckas
(เลิน ทู รัฌ mothaf*ckas)
It’s gonna hurt
(อิทซ กอนนะ เฮิท)
If a n*gga fall
(อิฟ อะ เอ็น *gga ฟอล)
That’s when sh*t gets worse
(แด๊ท ฮเว็น ฌะ *ที เก็ท เวิซ)
The problem with you n*ggas is
(เดอะ พรอบเล็ม วิฑ ยู เอ็น *ggas ซิส)
You just talk too much
(ยู จัซท ทอค ทู มัช)
Man swang on a n*gga and f*ck his ass up
(แม็น ซวัง ออน อะ เอ็น *gga แอ็นด เอฟ *ck ฮิส อาซ อัพ)
And you can walk on by with your nuts in a tub
(แอ็นด ยู แค็น วอค ออน ไบ วิฑ ยุร นัท ซิน อะ ทับ)
I’ll be your ? if you really won’t get crunk
(แอล บี ยุร อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท เก็ท ครัก)
In the A we don’t play them games
(อิน ดิ อะ วี ด้อนท์ พเล เฑ็ม เกม)
We just stack and slang and load up them things
(วี จัซท ซแท็ค แอ็นด ซแล็ง แอ็นด โลด อัพ เฑ็ม ธิง)
Gettin buck if you wanna and catch a bow
(เกดดิน บัค อิฟ ยู วอนนา แอ็นด แค็ช อะ เบา)
Keep your pretty ass gull, beat your ass, and take your hoe
(คีพ ยุร พรีททิ อาซ กัล , บีท ยุร อาซ , แอ็นด เทค ยุร โฮ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Trillville talking]
([ Trillville ทอคอิง ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Problem คำอ่านไทย Lil Scrappy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น