เนื้อเพลง This Photograph is Proof (I Know You Know) คำอ่านไทย Taking Back Sunday

Well, i’ll wait till you listen
( เว็ล , แอล เวท ทิล ยู ลิ๊สซึ่น)
I wont say a word
(ไอ ว็อนท เซ อะ เวิด)
to follow your instincts
(ทู ฟอลโล ยุร อีนซทิงท)
just never worked for me
(จัซท เนฝเวอะ เวิค ฟอ มี)
your silent but strong, [yeah, I’m playing that card]
(ยุร ไซเล็นท บัท ซทร็อง , [ เย่ , แอม พเลนิ่ง แดท คาด ])
and your noticing nothing again
(แอ็นด ยุร โน๊ดทูซิง นัธติง อะเกน)

Now I’m lying on the table
(เนา แอม ลายยิง ออน เดอะ เท๊เบิ้ล)
with everything you said
(วิฑ เอ๊วี่ติง ยู เซ็ด)
keeping mind the way that it felt
(คีพอิง ไมนด เดอะ เว แดท ดิธ เฟ็ลท)
when the most I could do was to just blame myself
(ฮเว็น เดอะ โมซท ไอ เคิด ดู วอส ทู จัซท บเลม ไมเซลฟ)

[yeah, I’m playing that card]
([ เย่ , แอม พเลนิ่ง แดท คาด ])
when the most I could do was to just blame myself
(ฮเว็น เดอะ โมซท ไอ เคิด ดู วอส ทู จัซท บเลม ไมเซลฟ)
and I know you know, everything
(แอ็นด ดาย โน ยู โน , เอ๊วี่ติง)
I know you didnt mean it
(ไอ โน ยู ดิ๊นอิน มีน หนิด)
I know you didnt mean it
(ไอ โน ยู ดิ๊นอิน มีน หนิด)

I know you know, everything [drop everything]
(ไอ โน ยู โน , เอ๊วี่ติง [ ดร็อพ เอ๊วี่ติง ])
I know you didn’t mean it [start it all over]
(ไอ โน ยู ดิ๊นอิน มีน หนิด [ ซทาท ดิธ ดอร์ โอเฝอะ ])
I know you didn’t mean it [remember more then youd like to forget]
(ไอ โน ยู ดิ๊นอิน มีน หนิด [ ริเมมเบอะ โม เด็น ยูต ไลค ทู เฟาะเกท ])

So, we’re talking forever
(โซ , เวีย ทอคอิง เฟาะเรฝเออะ)
and you almost feel better
(แอ็นด ยู ออลโมซท ฟีล เบทเทอะ)
but, betters no excuse for tonight
(บัท , เบทเทอะ โน เอ็คซคยูซ ฟอ ทุไนท)
you see, it’s never been enough
(ยู ซี , อิทซ เนฝเวอะ บีน อินัฟ)
just to leave all you gave up
(จัซท ทู ลีฝ ออล ยู เกฝ อัพ)
but, its never good enough to feel right
(บัท , อิทซ เนฝเวอะ เกิด อินัฟ ทู ฟีล ไรท)

Now I’m lying on the table
(เนา แอม ลายยิง ออน เดอะ เท๊เบิ้ล)
with everything you said
(วิฑ เอ๊วี่ติง ยู เซ็ด)
it will all catch up eventually
(อิท วิล ออล แค็ช อัพ อิเฝนชัวลิ)
well, it caught up and honestly
(เว็ล , อิท คอท อัพ แอ็นด ออนเอ็ซทลิ)
the weight of my decisions
(เดอะ เวท อ็อฝ มาย ดิซีฉอัน)
were impossible to hold
(เวอ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู โฮลด)

today we’ll never know
(ทุเด เว็ล เนฝเวอะ โน)
today we’ll never know
(ทุเด เว็ล เนฝเวอะ โน)
Well I, know you know, everything
(เว็ล ไอ , โน ยู โน , เอ๊วี่ติง)
I know you didnt mean it
(ไอ โน ยู ดิ๊นอิน มีน หนิด)
I know you didnt mean it
(ไอ โน ยู ดิ๊นอิน มีน หนิด)

I know you know, everything [drop everything]
(ไอ โน ยู โน , เอ๊วี่ติง [ ดร็อพ เอ๊วี่ติง ])
I know you didn’t mean it [start it all over]
(ไอ โน ยู ดิ๊นอิน มีน หนิด [ ซทาท ดิธ ดอร์ โอเฝอะ ])
I know you didn’t meant it [remember more then youd like to forget]
(ไอ โน ยู ดิ๊นอิน เม็นท ดิธ [ ริเมมเบอะ โม เด็น ยูต ไลค ทู เฟาะเกท ])

Drop everything, start it all over
(ดร็อพ เอ๊วี่ติง , ซทาท ดิธ ดอร์ โอเฝอะ)
remember more then youd like to forget [x2]
(ริเมมเบอะ โม เด็น ยูต ไลค ทู เฟาะเกท [ x2 ])

Would you like to forget
(เวิด ยู ไลค ทู เฟาะเกท)
would you like to forget
(เวิด ยู ไลค ทู เฟาะเกท)
drop everything, start it all over
(ดร็อพ เอ๊วี่ติง , ซทาท ดิธ ดอร์ โอเฝอะ)
well, drop everything start it all over [would you like to forget]
(เว็ล , ดร็อพ เอ๊วี่ติง ซทาท ดิธ ดอร์ โอเฝอะ [ เวิด ยู ไลค ทู เฟาะเกท ])
drop everything start it all over
(ดร็อพ เอ๊วี่ติง ซทาท ดิธ ดอร์ โอเฝอะ)
start it all…
(ซทาท ดิธ ดอร์)

Well I, know you know, everything
(เว็ล ไอ , โน ยู โน , เอ๊วี่ติง)
I know you didnt mean it
(ไอ โน ยู ดิ๊นอิน มีน หนิด)
I know you didnt mean it
(ไอ โน ยู ดิ๊นอิน มีน หนิด)

I know you know, everything [drop everything]
(ไอ โน ยู โน , เอ๊วี่ติง [ ดร็อพ เอ๊วี่ติง ])
I know you didnt mean it [start it all over]
(ไอ โน ยู ดิ๊นอิน มีน หนิด [ ซทาท ดิธ ดอร์ โอเฝอะ ])
I know you didnt meant it [remember more then youd like to forget]
(ไอ โน ยู ดิ๊นอิน เม็นท ดิธ [ ริเมมเบอะ โม เด็น ยูต ไลค ทู เฟาะเกท ])

I know you know
(ไอ โน ยู โน)
I know you know…you know, you know, you know…
(ไอ โน ยู โน ยู โน , ยู โน , ยู โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Photograph is Proof (I Know You Know) คำอ่านไทย Taking Back Sunday

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น