เนื้อเพลง All by Myself (Spanish Version) คำอ่านไทย Celine Dion

Quis้ volar
( Quis้ volar)
Y conocํ la soledad
(วาย conocํ ลา โซเรเดด)
Jugu้ al amor sin entregar
(Jugu้ เอล อาร์มอร์ ซิน entregar)
Sin esperar
(ซิน esperar)

I wanted to fly
(ไอ ว็อนท ทู ฟไล)
And I knew the loneliness
(แอ็นด ดาย นยู เดอะ โลนลิเน็ซ)
I played to love without showing myself
(ไอ พเล ทู ลัฝ วิเฑาท โชว์วิง ไมเซลฟ)
Without hope
(วิเฑาท โฮพ)
Salgo a buscar
(Salgo อะ buscar)
Alguna huella, una se๑al
(Alguna huella , una se๑al)
Hacer mi sue๑o realidad
(Hacer มี sue๑o realidad)
Poder amar
(Poder อมา)

I’m looking for
(แอม ลุคอิง ฟอ)
A trace, a mark
(อะ เทร๊ซ , อะ ม๊าร์ค)
To make my dream come true
(ทู เมค มาย ดรีม คัม ทรู)
To be able to love
(ทู บี เอ๊เบิ้ล ทู ลัฝ)
Sola otra vez
(โซละ otra vez)
No s้ vivir
(โน s้ vivir)
Sola otra vez
(โซละ otra vez)
Sin amor
(ซิน อาร์มอร์)

Alone once again
(อะโลน วันซ อะเกน)
I don’t know how to live
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู ไลฝ)
Alone once again
(อะโลน วันซ อะเกน)
Without love
(วิเฑาท ลัฝ)
Quiero saber
(เคียโร เซเบอะ)
Como es que siente una mujer
(โคโม es ครีsiente una mujer)
Mi coraz๓n no aguanta mแs
(มี coraz๓n โน aguanta mแs)
La soledad
(ลา โซเรเดด)

I want to know
(ไอ ว็อนท ทู โน)
How being a woman feels
(เฮา บีอิง อะ วูมเอิน ฟีล)
My heart can’t hold no more
(มาย ฮาท แค็นท โฮลด โน โม)
The loneliness
(เดอะ โลนลิเน็ซ)
Sola otra vez
(โซละ otra vez)
No s้ vivir
(โน s้ vivir)
Sola otra vez
(โซละ otra vez)
Sin amor
(ซิน อาร์มอร์)

Alone once again
(อะโลน วันซ อะเกน)
I don’t know how to live
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู ไลฝ)
Alone once again
(อะโลน วันซ อะเกน)
Without love
(วิเฑาท ลัฝ)
Sola otra vez
(โซละ otra vez)
Estoy aquํ
(Estoy aquํ)
Sola otra vez
(โซละ otra vez)
Sin amor
(ซิน อาร์มอร์)

Alone once again
(อะโลน วันซ อะเกน)
I’m here
(แอม เฮียร)
Alone once again
(อะโลน วันซ อะเกน)
Without love
(วิเฑาท ลัฝ)
Quis้ volar
(Quis้ volar)
Y conocํ la soledad
(วาย conocํ ลา โซเรเดด)
Jugu้ al amor sin entregar
(Jugu้ เอล อาร์มอร์ ซิน entregar)
Sin esperar
(ซิน esperar)

I wanted to fly
(ไอ ว็อนท ทู ฟไล)
And I knew the loneliness
(แอ็นด ดาย นยู เดอะ โลนลิเน็ซ)
I played to love without showing myself
(ไอ พเล ทู ลัฝ วิเฑาท โชว์วิง ไมเซลฟ)
Without hope
(วิเฑาท โฮพ)
Sola otra vez
(โซละ otra vez)
No s้ vivir
(โน s้ vivir)
Sola otra vez
(โซละ otra vez)
Sin amor
(ซิน อาร์มอร์)

Alone once again
(อะโลน วันซ อะเกน)
I don’t know how to live
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู ไลฝ)
Alone once again
(อะโลน วันซ อะเกน)
Without love
(วิเฑาท ลัฝ)
Sola otra vez
(โซละ otra vez)
No s้ vivir
(โน s้ vivir)

Alone once again
(อะโลน วันซ อะเกน)
I don’t know how to live
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู ไลฝ)
Sin amor
(ซิน อาร์มอร์)
Ya no quiero estar tan sola otra vez sin amor
(ยา โน เคียโร estar แท็น โซละ otra vez ซิน อาร์มอร์)
Otra vez, sin amor…
(Otra vez , ซิน อาร์มอร์)
Sin amor
(ซิน อาร์มอร์)
Sola otra vez
(โซละ otra vez)
No s้ vivir
(โน s้ vivir)
Sin amor
(ซิน อาร์มอร์)
Sola
(โซละ)

Without love
(วิเฑาท ลัฝ)
I don’t want to be as alone again without love
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี แอ็ส อะโลน อะเกน วิเฑาท ลัฝ)
Once more, without love…
(วันซ โม , วิเฑาท ลัฝ)
Without love
(วิเฑาท ลัฝ)
Alone once again
(อะโลน วันซ อะเกน)
I don’t know how to live
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู ไลฝ)
Without love
(วิเฑาท ลัฝ)
Alone
(อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All by Myself (Spanish Version) คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น