เนื้อเพลง Right Here, Right Now คำอ่านไทย Fatboy Slim

Right here, right now
( ไรท เฮียร , ไรท เนา)
Right here, right now
(ไรท เฮียร , ไรท เนา)
Right here, right now
(ไรท เฮียร , ไรท เนา)
Right here, right now
(ไรท เฮียร , ไรท เนา)

Right here, right now
(ไรท เฮียร , ไรท เนา)
Right here, right now
(ไรท เฮียร , ไรท เนา)
Right here, right now
(ไรท เฮียร , ไรท เนา)
Right here, right now
(ไรท เฮียร , ไรท เนา)

Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)

Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)

Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)

Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)

Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)

Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)

Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)

Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find, waking up to find
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด , เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด)
Waking up to find, waking up to find
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด , เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด)

Right here, right now
(ไรท เฮียร , ไรท เนา)
Right here, right now
(ไรท เฮียร , ไรท เนา)
Right here, right now
(ไรท เฮียร , ไรท เนา)
Right here, right now
(ไรท เฮียร , ไรท เนา)

Right here, right now
(ไรท เฮียร , ไรท เนา)
Right here, right now
(ไรท เฮียร , ไรท เนา)
Right here, right now
(ไรท เฮียร , ไรท เนา)
Right here, right now
(ไรท เฮียร , ไรท เนา)

Right here, here, here, here
(ไรท เฮียร , เฮียร , เฮียร , เฮียร)
Here, here, here, here
(เฮียร , เฮียร , เฮียร , เฮียร)
Here, here, here, here
(เฮียร , เฮียร , เฮียร , เฮียร)
Here, here, here, here
(เฮียร , เฮียร , เฮียร , เฮียร)

Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)

Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
Waking up to find your love’s not real
(เวคกิ้ง อัพ ทู ไฟนด ยุร ลัฝ น็อท ริแอ็ล)

Right here, right now
(ไรท เฮียร , ไรท เนา)
Right here, right now
(ไรท เฮียร , ไรท เนา)
Right here, right now
(ไรท เฮียร , ไรท เนา)
Right here, right now
(ไรท เฮียร , ไรท เนา)

Right here, right now
(ไรท เฮียร , ไรท เนา)
Right here, right now
(ไรท เฮียร , ไรท เนา)
Right here, right now
(ไรท เฮียร , ไรท เนา)
Right here, right now
(ไรท เฮียร , ไรท เนา)

Right here, here, here, here
(ไรท เฮียร , เฮียร , เฮียร , เฮียร)
Here, here, here, here
(เฮียร , เฮียร , เฮียร , เฮียร)
Here, here, here, here
(เฮียร , เฮียร , เฮียร , เฮียร)
Here, here, here, here
(เฮียร , เฮียร , เฮียร , เฮียร)

Here, here, here, here
(เฮียร , เฮียร , เฮียร , เฮียร)
Here, here, here, here
(เฮียร , เฮียร , เฮียร , เฮียร)
Here, here, here, here
(เฮียร , เฮียร , เฮียร , เฮียร)
Here, here, here, here
(เฮียร , เฮียร , เฮียร , เฮียร)

– WBC, and who’s this?
(WBC , แอ็นด ฮู ดีซ)
#NAME?
(#เนม)
– Now huh, who’s your, who’s your favorite artist, what do you wanna hear?
(เนา ฮู , ฮู ยุร , ฮู ยุร เฟเฝอะริท อาทิซท , ว็อท ดู ยู วอนนา เฮีย)
#NAME?
(#เนม)
#NAME?
(#เนม)
– The band of the nineties, if you wanna call it a band,
(เดอะ แบ็นด อ็อฝ เดอะ nineties , อิฟ ยู วอนนา คอล อิท ดา แบ็นด ,)
because it’s a one man name.
(บิคอส อิทซ ซา วัน แม็น เนม)
#NAME?
(#เนม)
– Absolutely!
(แอบโซลยูทลิ !)
#NAME?
(#เนม)
– The huh… it’s ” funk soul brother, check it out! ”
(เดอะ ฮู อิทซ ” ฟังค โซล บรัฑเออะ , เช็ค อิท เอ้า ! “)
– Sing it, I don’t know which one!
(ซิง อิท , ไอ ด้อนท์ โน ฮวิช วัน !)
#NAME?
(#เนม)
check it out now… the funk soul brother…
(เช็ค อิท เอ้า เนา เดอะ ฟังค โซล บรัฑเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Right Here, Right Now คำอ่านไทย Fatboy Slim

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น