เนื้อเพลง Colour My World คำอ่านไทย Westlife

Ohhh no
( โอ้ โน)

Everybody needs affection
(เอวี่บอดี้ นีด แอ็ฟเฟคฌัน)
Looking for a deep connection
(ลุคอิง ฟอ รา ดีพ ค็อนเนคฌัน)
So put a little bit of love in my life today
(โซ พัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ลัฝ อิน มาย ไลฟ ทุเด)
Everybody needs some shelter
(เอวี่บอดี้ นีด ซัม เฌลเทอะ)
Spend a little time together
(ซเพ็นด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ทุเกฑเออะ)
Come into my arms
(คัม อีนทุ มาย อาม)
Let them tell you what I want to say
(เล็ท เฑ็ม เท็ล ยู ว็อท ไอ ว็อนท ทู เซ)

Color my world
(คัลเออะ มาย เวิลด)
Draw on my heart
(ดรอ ออน มาย ฮาท)
Take a picture of what you think love looks like in your imagination
(เทค เก พีคเชอะ อ็อฝ ว็อท ยู ธิงค ลัฝ ลุค ไลค อิน ยุร อิแมจิเนฌัน)
Write on my soul
(ไรท ออน มาย โซล)
Everything you know
(เอ๊วี่ติง ยู โน)
Use every word you’ve ever heard
(ยูซ เอฝริ เวิด ยู๊ฟ เอฝเออะ เฮิด)
To color my world
(ทู คัลเออะ มาย เวิลด)

I’ve had enough of not believing
(แอฝ แฮ็ด อินัฟ อ็อฝ น็อท บีลีฝวิง)
Living life without a meaning
(ลีฝอิง ไลฟ วิเฑาท ดา มีนนิง)
I want something real and I feel it when I’m next to you
(ไอ ว็อนท ซัมติง ริแอ็ล แอ็นด ดาย ฟีล อิท ฮเว็น แอม เน็คซท ทู ยู)
Let’s put out some love and devotion
(เล็ท พัท เอ้า ซัม ลัฝ แอ็นด ดิโฝฌัน)
Window to my heart’s emotion
(วีนโด ทู มาย ฮาท อิโมฌัน)
Til the very end
(ทิล เดอะ เฝริ เอ็นด)
It’s the place I’m gonna keep you in, yeah yeah yeah yeah
(อิทซ เดอะ พเลซ แอม กอนนะ คีพ ยู อิน , เย่ เย่ เย่ เย่)

Color my world
(คัลเออะ มาย เวิลด)
Draw on my heart
(ดรอ ออน มาย ฮาท)
Take a picture of what you think love looks like in your imagination
(เทค เก พีคเชอะ อ็อฝ ว็อท ยู ธิงค ลัฝ ลุค ไลค อิน ยุร อิแมจิเนฌัน)
Write on my soul
(ไรท ออน มาย โซล)
Everything you know
(เอ๊วี่ติง ยู โน)
Use every word you’ve ever heard
(ยูซ เอฝริ เวิด ยู๊ฟ เอฝเออะ เฮิด)
To color my world
(ทู คัลเออะ มาย เวิลด)
Color my world, yea
(คัลเออะ มาย เวิลด , เย)
Let’s make a world for you and me
(เล็ท เมค เก เวิลด ฟอ ยู แอ็นด มี)
That were never gonna leave, yea
(แดท เวอ เนฝเวอะ กอนนะ ลีฝ , เย)

Color my world
(คัลเออะ มาย เวิลด)
Why won’t you color my world
(ฮไว ว็อนท ยู คัลเออะ มาย เวิลด)
Draw on my heart, yeah
(ดรอ ออน มาย ฮาท , เย่)
Take a picture of what you think love looks like in your imagination
(เทค เก พีคเชอะ อ็อฝ ว็อท ยู ธิงค ลัฝ ลุค ไลค อิน ยุร อิแมจิเนฌัน)
Write on my soul [write on my soul]
(ไรท ออน มาย โซล [ ไรท ออน มาย โซล ])
Everything you know
(เอ๊วี่ติง ยู โน)
Use every word you’ve ever heard
(ยูซ เอฝริ เวิด ยู๊ฟ เอฝเออะ เฮิด)
To color my world
(ทู คัลเออะ มาย เวิลด)

Ooooh ooooh, oooooh ooooh ooh
(อู้ อู้ , อูฮู อู้ อู้)
Won’t you do it
(ว็อนท ยู ดู อิท)
Won’t you color my world
(ว็อนท ยู คัลเออะ มาย เวิลด)

Ooooh ooooh, oooooh ooooh ooh
(อู้ อู้ , อูฮู อู้ อู้)
Use every word you’ve ever heard
(ยูซ เอฝริ เวิด ยู๊ฟ เอฝเออะ เฮิด)
To color my world
(ทู คัลเออะ มาย เวิลด)
Everybody needs affection
(เอวี่บอดี้ นีด แอ็ฟเฟคฌัน)
Looking for a deep connection
(ลุคอิง ฟอ รา ดีพ ค็อนเนคฌัน)
Oh, color my world
(โอ , คัลเออะ มาย เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Colour My World คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น