เนื้อเพลง Jesus Ranch คำอ่านไทย Tenacious D

[beginning dialouge]
( [ บีกีนนิง dialouge ])
Want more tomatoes?
(ว็อนท โม tomatoes)
I do believe so yes.
(ไอ ดู บิลีฝ โซ เย็ซ)
Ah, life on the road cage, life on the road.
(อา , ไลฟ ออน เดอะ โรด เคจ , ไลฟ ออน เดอะ โรด)
Life on the road.
(ไลฟ ออน เดอะ โรด)
Hey guys I got that wiper fluid for you.
(เฮ ไก ซาย ก็อท แดท ไวพเออะ ฟลูอิด ฟอ ยู)
[song]
([ ซ็อง ])
It was a big day on Jesus ranch, Jesus ranch,
(อิท วอส ซา บิก เด ออน จีสัซ แร็นช , จีสัซ แร็นช ,)
He was harvesting a big tomato,
(ฮี วอส harvestings อะ บิก โทะเมโท ,)
It was in the sand, all right.
(อิท วอส ซิน เดอะ แซ็นด , ออล ไรท)
I’m taking a walk in the woods,
(แอม เทคอิง อะ วอค อิน เดอะ วู๊ด ,)
and it’s nice outside,
(แอ็นด อิทซ ไน๊ซ์ เอาทไซด ,)
smells of sh*t,
(ซเม็ล อ็อฝ ฌะ *ที ,)
like a guingbliggygugugualego.
(ไลค เก guingbliggygugugualego)
I came upon a silver striped mushroom,
(ไอ เคม อุพอน อะ ซีลเฝอะ ซทริพ มัฌรูม ,)
and I falalalalielali,
(แอ็นด ดาย falalalalielali ,)
and I fly fly.
(แอ็นด ดาย ฟไล ฟไล)
It was a big day on Jesus Ranch
(อิท วอส ซา บิก เด ออน จีสัซ แร็นช)
Jesus ranch.
(จีสัซ แร็นช)
Jesus, I fell in love with baked potato.
(จีสัซ , ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ บากคฺ โพะเทโท)
That’s why I started dance yeah in France.
(แด๊ท ฮไว ไอ ซทาท ดานซ เย่ อิน ฟรานซ)
I’m taking a walk in the woods,
(แอม เทคอิง อะ วอค อิน เดอะ วู๊ด ,)
F*ck Yeah.
(เอฟ *ck เย่)
It’s nice very very nice,
(อิทซ ไน๊ซ์ เฝริ เฝริ ไน๊ซ์ ,)
smells of sh*t,
(ซเม็ล อ็อฝ ฌะ *ที ,)
like a guingbliggygugugualego.
(ไลค เก guingbliggygugugualego)
I came upon a silver striped mushroom,
(ไอ เคม อุพอน อะ ซีลเฝอะ ซทริพ มัฌรูม ,)
and I falalalalielali,
(แอ็นด ดาย falalalalielali ,)
and I fly fly.
(แอ็นด ดาย ฟไล ฟไล)
Falalalalielali and i fly.
(Falalalalielali แอ็นด ดาย ฟไล)
Im gone.
(แอม กอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jesus Ranch คำอ่านไทย Tenacious D

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น