เนื้อเพลง Quicksand คำอ่านไทย Britney Spears

I still see your coast hangin’ on the door,
( ไอ ซทิล ซี ยุร โคซท แฮนจิ้นออน เดอะ โด ,)
Never let anybody put one there before
(เนฝเวอะ เล็ท เอนอิบอดิ พัท วัน แดร์ บิโฟ)
My pillow’s got your head printed on it
(มาย พีลโล ก็อท ยุร เฮ็ด พริ๊นท ออน หนิด)
Baby, of all the guys you were my favorite
(เบบิ , อ็อฝ ออล เดอะ ไก ยู เวอ มาย เฟเฝอะริท)

Don’t ask, me why
(ด้อนท์ อาซค , มี ฮไว)
I just can’t say goodbye
(ไอ จัซท แค็นท เซ กู๊ดบาย)
No not, tonight
(โน น็อท , ทุไนท)
No, I just can’t say it
(โน , ไอ จัซท แค็นท เซ อิท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Cause I’m gonna hold on
(คอส แอม กอนนะ โฮลด ออน)
Yeah, I’m gonna hold on
(เย่ , แอม กอนนะ โฮลด ออน)
Baby, gotta keep holdin’ on to what we had
(เบบิ , กอททะ คีพ โฮดดิน ออน ทู ว็อท วี แฮ็ด)
Cause I don’t wanna move on
(คอส ไอ ด้อนท์ วอนนา มูฝ ออน)
So I gotta hold on
(โซ ไอ กอททะ โฮลด ออน)
Baby because you and me are sinking like quicksand
(เบบิ บิคอส ยู แอ็นด มี อาร์ ซีงคิง ไลค ควิกแซน)
Like quicksand, like quicksand
(ไลค ควิกแซน , ไลค ควิกแซน)
Baby because you and me are sinking like quicksand
(เบบิ บิคอส ยู แอ็นด มี อาร์ ซีงคิง ไลค ควิกแซน)
Like quicksand, baby like quicksand
(ไลค ควิกแซน , เบบิ ไลค ควิกแซน)
Baby because you and me are sinking like quicksand
(เบบิ บิคอส ยู แอ็นด มี อาร์ ซีงคิง ไลค ควิกแซน)

You came along I didn’t know of love
(ยู เคม อะลอง ไอ ดิ๊นอิน โน อ็อฝ ลัฝ)
But now I know that sometimes it’s just not enough
(บัท เนา ไอ โน แดท ซัมไทม์ อิทซ จัซท น็อท อินัฟ)
I hear your footsteps in my corridoor
(ไอ เฮีย ยุร ฟุทเสต็ป ซิน มาย corridoor)
But it is just my heart, it’s pounding like before
(บัท ดิธ อีส จัซท มาย ฮาท , อิทซ พาวดิง ไลค บิโฟ)

Wish I, could try
(วิฌ ไอ , เคิด ทไร)
But I just can’t say goodbye
(บัท ไอ จัซท แค็นท เซ กู๊ดบาย)
No not, tonight
(โน น็อท , ทุไนท)
No, I just can’t say it
(โน , ไอ จัซท แค็นท เซ อิท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Cause the ground is breaking,
(คอส เดอะ กเรานด อีส บเรคคิง ,)
I can feel it shaking
(ไอ แค็น ฟีล อิท เชคกิ้ง)
Wish it was that easy,
(วิฌ อิท วอส แดท อีสอิ ,)
But it’s not that easy
(บัท อิทซ น็อท แดท อีสอิ)
Gotta hold my hands up,
(กอททะ โฮลด มาย แฮ็นด อัพ ,)
Gotta keep my head up
(กอททะ คีพ มาย เฮ็ด อัพ)
Gotta keep on breathing,
(กอททะ คีพ ออน บรีสดิง ,)
Baby even if we’re sinking
(เบบิ อีเฝ็น อิฟ เวีย ซีงคิง)
Even if we’re sinking
(อีเฝ็น อิฟ เวีย ซีงคิง)
Baby even if we’re sinking
(เบบิ อีเฝ็น อิฟ เวีย ซีงคิง)
Even if we are sinking
(อีเฝ็น อิฟ วี อาร์ ซีงคิง)

Cause I just-just gotta-gotta hold [Hold]
(คอส ไอ จัซท จัซท กอททะ กอททะ โฮลด [ โฮลด ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

Only got one life to live,
(โอ๊นลี่ ก็อท วัน ไลฟ ทู ไลฝ ,)
We don’t even need a piece of sand
(วี ด้อนท์ อีเฝ็น นีด อะ พีซ อ็อฝ แซ็นด)
Only you and me,
(โอ๊นลี่ ยู แอ็นด มี ,)
We need to hold on and hold on and…
(วี นีด ทู โฮลด ออน แอ็นด โฮลด ออน แอ็นด)

Only got one life to live,
(โอ๊นลี่ ก็อท วัน ไลฟ ทู ไลฝ ,)
We don’t even need a piece of sand
(วี ด้อนท์ อีเฝ็น นีด อะ พีซ อ็อฝ แซ็นด)
Only you and me,
(โอ๊นลี่ ยู แอ็นด มี ,)
We need to hold on and hold on and hold on
(วี นีด ทู โฮลด ออน แอ็นด โฮลด ออน แอ็นด โฮลด ออน)
And hold on
(แอ็นด โฮลด ออน)
And hold on, and hold on
(แอ็นด โฮลด ออน , แอ็นด โฮลด ออน)

And hold on, and hold on, and hold on
(แอ็นด โฮลด ออน , แอ็นด โฮลด ออน , แอ็นด โฮลด ออน)
And hold on, and hold on, and hold on
(แอ็นด โฮลด ออน , แอ็นด โฮลด ออน , แอ็นด โฮลด ออน)
And hold on, and hold on, and hold on
(แอ็นด โฮลด ออน , แอ็นด โฮลด ออน , แอ็นด โฮลด ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Quicksand คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น