เนื้อเพลง Sister Golden Hair คำอ่านไทย America

Well, I tried to make it Sunday
( เว็ล , ไอ ทไร ทู เมค อิท ซันดิ)
But I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed
(บัท ไอ ก็อท โซ แด็ม ดิพเรซ แดท ไอ เซ็ท มาย ไซท ออน มันดิ แอ็นด ดาย ก็อท ไมเซลฟ อันดเรซ)
I ain’t ready for the altar
(ไอ เอน เรดอิ ฟอ ดิ ออลเทอะ)
But I do agree there’s times when a woman sure can be a friend of mine
(บัท ไอ ดู อักรี แดร์ ไทม ฮเว็น อะ วูมเอิน ฌุร แค็น บี อะ ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)

Well, I keep on thinkin’ ’bout you, sister golden hair surprise
(เว็ล , ไอ คีพ ออน ติ้งกิน เบาท ยู , ซีซเทอะ โกลเด็น แฮ เซิพไรส)
And I just can’t live without you – can’t you see it in my eyes?
(แอ็นด ดาย จัซท แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู แค็นท ยู ซี อิท อิน มาย ไอ)
I’ve been one poor correspondent and I’ve been too, too hard to find
(แอฝ บีน วัน พูร คอริซพอนเด็นท แอ็นด แอฝ บีน ทู , ทู ฮาด ทู ไฟนด)
But it doesn’t mean you ain’t been on my mind
(บัท ดิธ ดัสอินท มีน ยู เอน บีน ออน มาย ไมนด)

Will you meet me in the middle?
(วิล ยู มีท มี อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
Will you meet me in the air?
(วิล ยู มีท มี อิน ดิ แอ)
Will you love me just a little?
(วิล ยู ลัฝ มี จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล)
Just enough to show you care?
(จัซท อินัฟ ทู โฌ ยู แค)

Well, I tried to fake it
(เว็ล , ไอ ทไร ทู เฟค อิท)
I don’t mind sayin’ I just can’t make it
(ไอ ด้อนท์ ไมนด เซย์อิน นาย จัซท แค็นท เมค อิท)

Well, I keep on thinkin’ ’bout you, sister golden hair surprise
(เว็ล , ไอ คีพ ออน ติ้งกิน เบาท ยู , ซีซเทอะ โกลเด็น แฮ เซิพไรส)
And I just can’t live without you – can’t you see it in my eyes?
(แอ็นด ดาย จัซท แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู แค็นท ยู ซี อิท อิน มาย ไอ)
I’ve been one poor correspondent and I’ve been too, too hard to find
(แอฝ บีน วัน พูร คอริซพอนเด็นท แอ็นด แอฝ บีน ทู , ทู ฮาด ทู ไฟนด)
But it doesn’t mean you ain’t been on my mind
(บัท ดิธ ดัสอินท มีน ยู เอน บีน ออน มาย ไมนด)

Will you meet me in the middle?
(วิล ยู มีท มี อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
Will you meet me in the air?
(วิล ยู มีท มี อิน ดิ แอ)
Will you love me just a little?
(วิล ยู ลัฝ มี จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล)
Just enough to show you care?
(จัซท อินัฟ ทู โฌ ยู แค)

Well, I tried to fake it
(เว็ล , ไอ ทไร ทู เฟค อิท)
I don’t mind sayin’ I just can’t make it
(ไอ ด้อนท์ ไมนด เซย์อิน นาย จัซท แค็นท เมค อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sister Golden Hair คำอ่านไทย America

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น