เนื้อเพลง From The Damage คำอ่านไทย O-Town

This time
( ดีซ ไทม)
I’m done with always screwing up
(แอม ดัน วิฑ ออลเว สคริวลิง อัพ)
I’m sick of one direction down
(แอม ซิค อ็อฝ วัน ดิเรคฌัน เดาน)
I’m a broken picture frame
(แอม มา บโรเค็น พีคเชอะ ฟเรม)
[My whole world twisted inside out]
([ มาย โฮล เวิลด ทวิซท อีนไซด เอ้า ])
Screaming
(ซครีมอิง)
Are voices like a hurricane
(อาร์ ฝอยซ ไลค เก เฮอริเคน)
[Telling me to wake up
([ เทลลิง มี ทู เวค อัพ)
Get out of bed
(เก็ท เอ้า อ็อฝ เบ็ด)
Put your feet on the floor]
(พัท ยุร ฟีท ออน เดอะ ฟโล ])
There’s fresh air out the door
(แดร์ ฟเร็ฌ แอ เอ้า เดอะ โด)

Prechorus:
(พีโครัส :)
And I’ve been acting so pathetic
(แอ็นด แอฝ บีน แอคทิง โซ พะเธทอิค)
Knocking around like a ball on a string
(นอคกิง อะเรานด ไลค เก บอล ออน อะ ซทริง)
It’s taking time for me to get it
(อิทซ เทคอิง ไทม ฟอ มี ทู เก็ท ดิธ)
I’m ready and willing to do anything
(แอม เรดอิ แอ็นด วีลลิง ทู ดู เอนอิธิง)
To make it up to you
(ทู เมค อิท อัพ ทู ยู)

Chorus I:
(โครัซ ซาย :)
My arms are hurting so bad from being so empty
(มาย อาม แซร์ เฮอดิง โซ แบ็ด ฟร็อม บีอิง โซ เอมทิ)
My heart weighs like a ton ’cause it feels so heavy
(มาย ฮาท เว ไลค เก ท็อง คอส อิท ฟีล โซ เฮฝอิ)
I’m standing here all alone
(แอม ซแทนดิง เฮียร ออล อะโลน)
Wishing that I could’ve known
(วิชชิ้ง แดท ไอ คูดดิฝ โนน)
You just can’t walk away
(ยู จัซท แค็นท วอค อะเว)
From the damage
(ฟร็อม เดอะ แดมอิจ)

Last time
(ลาซท ไทม)
Playing with a broken string
(พเลนิ่ง วิฑ อะ บโรเค็น ซทริง)
It don’t matter no one’s listening
(อิท ด้อนท์ แมทเทอะ โน วัน ลิเซินนิง)
Cause losing you has made me see
(คอส โรซิง ยู แฮ็ส เมด มี ซี)
I’ve gotta change
(แอฝ กอททะ เชนจ)
Gotta blame it
(กอททะ บเลม อิท)
[All on me]
([ ออล ออน มี ])

Pre-chorus
(พรี โครัซ)

Chorus I
(โครัซ ซาย)

Chorus II:
(โครัซ ทรู :)
My eyes may as well be blind if I just can’t see you
(มาย ไอ เม แอ็ส เว็ล บี บไลนด อิฟ ฟาย จัซท แค็นท ซี ยู)
[If I just can’t see you]
([ อิฟ ฟาย จัซท แค็นท ซี ยู ])
My hands may as well be tied ’cause I just can’t touch you
(มาย แฮ็นด เม แอ็ส เว็ล บี ไท คอส ไอ จัซท แค็นท ทั๊ช ยู)
[Touch you]
([ ทั๊ช ยู ])

Before
(บิโฟ)
The smoke can really clear away
(เดอะ ซโมค แค็น ริแอ็ลลิ คเลีย อะเว)
From fires
(ฟร็อม ไฟร)
I started yesterday
(ไอ ซทาท เยซเทอะดิ)
[I know I’ve gotta find a way
([ ไอ โน แอฝ กอททะ ไฟนด อะ เว)
Somehow I’ve gotta find a way to wake up]
(ซัมฮาว แอฝ กอททะ ไฟนด อะ เว ทู เวค อัพ ])
From the damage
(ฟร็อม เดอะ แดมอิจ)

Chorus I
(โครัซ ซาย)

Chorus II
(โครัซ ทรู)

I’m standing here all alone
(แอม ซแทนดิง เฮียร ออล อะโลน)
Wishing that I could’ve known
(วิชชิ้ง แดท ไอ คูดดิฝ โนน)
You just can’t walk away
(ยู จัซท แค็นท วอค อะเว)
From the damage
(ฟร็อม เดอะ แดมอิจ)

I’m standing here all alone
(แอม ซแทนดิง เฮียร ออล อะโลน)
Wishing that I could’ve known
(วิชชิ้ง แดท ไอ คูดดิฝ โนน)
You just can’t walk away
(ยู จัซท แค็นท วอค อะเว)
From the damage
(ฟร็อม เดอะ แดมอิจ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง From The Damage คำอ่านไทย O-Town

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น