เนื้อเพลง Free To Decide คำอ่านไทย The Cranberries

It’s not worth anything more than this at all
( อิทซ น็อท เวิธ เอนอิธิง โม แฑ็น ดีซ แอ็ท ดอร์)
I live as I choose or I will not live at all.
(ไอ ไลฝ แอ็ส ซาย ชูส ออ ไอ วิล น็อท ไลฝ แอ็ท ดอร์)

So return to where you’ve come from.
(โซ ริเทิน ทู ฮแว ยู๊ฟ คัม ฟร็อม)
Return to where you dwell.
(ริเทิน ทู ฮแว ยู ดเว็ล)
Because harassments not my forte,
(บิคอส ฮะแรซเม็นท น็อท มาย ฟอเท ,)
But you do it very well.
(บัท ยู ดู อิท เฝริ เว็ล)

I’m Free To Decide, I’m Free To Decide
(แอม ฟรี ทู ดิไซด , แอม ฟรี ทู ดิไซด)
And I’m not so suicidal after all.
(แอ็นด แอม น็อท โซ ซยูอิไซดแอ็ล อาฟเทอะ ออล)
I’m Free To Decide, I’m Free To Decide
(แอม ฟรี ทู ดิไซด , แอม ฟรี ทู ดิไซด)
And I’m not so suicidal after all. [At all, at all, at all]
(แอ็นด แอม น็อท โซ ซยูอิไซดแอ็ล อาฟเทอะ ออล [ แอ็ท ดอร์ , แอ็ท ดอร์ , แอ็ท ดอร์ ])

You must have nothing more with your mind to do.
(ยู มัซท แฮ็ฝ นัธติง โม วิฑ ยุร ไมนด ทู ดู)
There’s a war in Russia and Sarejevo, too.
(แดร์ ซา วอ อิน รัฌอะ แอ็นด Sarejevo , ทู)

So to hell with want your thinking.
(โซ ทู เฮ็ล วิฑ ว็อนท ยุร ติ้งกิง)
And to hell with your narrow of mind.
(แอ็นด ทู เฮ็ล วิฑ ยุร แนโร อ็อฝ ไมนด)
You’re so distracted from the real thing.
(ยัวร์ โซ ดิซทแรคท ฟร็อม เดอะ ริแอ็ล ธิง)
You should leave your life behind. [behind]
(ยู เชิด ลีฝ ยุร ไลฟ บิไฮนด [ บิไฮนด ])

I’m Free To Decide, I’m Free To Decide
(แอม ฟรี ทู ดิไซด , แอม ฟรี ทู ดิไซด)
And I’m not so suicidal after all.
(แอ็นด แอม น็อท โซ ซยูอิไซดแอ็ล อาฟเทอะ ออล)
I’m Free To Decide, I’m Free To Decide
(แอม ฟรี ทู ดิไซด , แอม ฟรี ทู ดิไซด)
And I’m not so suicidal after all. [At all, at all, at all]
(แอ็นด แอม น็อท โซ ซยูอิไซดแอ็ล อาฟเทอะ ออล [ แอ็ท ดอร์ , แอ็ท ดอร์ , แอ็ท ดอร์ ])

I’m Free To Decide, I’m Free To Decide
(แอม ฟรี ทู ดิไซด , แอม ฟรี ทู ดิไซด)
And I’m not so suicidal after all. [At all, at all, at all]
(แอ็นด แอม น็อท โซ ซยูอิไซดแอ็ล อาฟเทอะ ออล [ แอ็ท ดอร์ , แอ็ท ดอร์ , แอ็ท ดอร์ ])

At all, At all, At all!
(แอ็ท ดอร์ , แอ็ท ดอร์ , แอ็ท ดอร์ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Free To Decide คำอ่านไทย The Cranberries

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น