เนื้อเพลง Irreplaceable คำอ่านไทย Beyonce

To the left, to the left
(ทู เดอะเล๊ฟท ทู เดอะเล๊ฟท)
To the left, to the left
(ทู เดอะเล๊ฟท ทู เดอะเล๊ฟท)
To the left, to the left
(ทู เดอะเล๊ฟท ทู เดอะเล๊ฟท)

Everything you own in the box to the left
(เอพรี่ติง ยู โอว์น อิน เดอะบ๊อกซฺ ทู เดอะเล๊ฟท)
In the closet that’s my stuff
(อิน เดอะโคลเสส แด๊ทสฺ มาย สทั๊ฟฟ)
Yes, if I bought it, please don’t touch
(เยส อิ๊ฟ ไฟ บ้อด อิท พลีซ ด้อนท์ ทั๊ช)
And keep talking that mess that’s fine
(แอนด์ คี๊พ ทอคกิ้ง แด๊ท เมส แซ๊ทสฺ ไฟน)
But could you walk and talk at the same time
(บั๊ท คูด ยู ว๊อล์ค แอนด์ ท๊อล์ค แอ็ท เดอะเซม ไทม์)
And, it’s my name that’s on that jag
(แอนด์ อิท มาย เนม แด๊ทสฺ ซอน แด๊ท แจค)
So come move your bags, let me call you a cab
(โซ คัม มู๊ฝ ยัวร์ แบ๊กสฺ เล็ท มี คอลลํ ยู อะ แค๊บ)

Standing in the front yard
(แสตนดิ้ง อิน เดอะ ฟร๊อนท ย๊าร์ด)
Tellin’ me, how I’m such a fool
(เทลลิน มี ฮาว แอม ซัช อะฟูล)
Talkin’ ’bout, I’ll never ever find a man like you
(ทอคกิ่น เบ้าท์ แอล เน๊เว่อร์ เอ๊เว่อร์ ไฟนด์ อะ แมน ไล๊ค ยู)
You got me twisted
(ยู กอท มี ทวิสเสด)

You must not know about me, you must not know about me
(ยู มัสท์ นอท โนว์ อะเบ๊าท มี ยู มัสท์ นอท โนว์ อะเบ๊าท มี)
I could have another you in a minute
(ไอ คูด แฮวฟ อะน๊าเทร่อร์ ยู อิน อะ มิ๊หนิท)
Matter of fact, he’ll be here in a minute, baby
(แม๊ทเท่อร์ ออฟ แฟคท เฮ็ลล บี เฮียร อิน อะ มิ๊หนิท เบ๊บี้)
You must not know about me, you must not know about me
(ยู มัสท์ นอท โนว์ อะเบ๊าท มี ยู มัสท์ นอท โนว์ อะเบ๊าท มี)
I can have another you by tomorrow
(ไอ แคน แฮวฟ อะน๊าเทร่อร์ ยู บาย ทูม๊อโร่ว)
So don’t you ever for a second get to thinking
(โซ ด้อนท์ ยู เอ๊เว่อร์ ฟอร์ ระ เซ๊คคั่น เก็ท ทู ติ้งกิ้ง)
You’re irreplaceable
(ยัวร์ อิเรเพสเบิล)

So go ahead and get gone
(โซ โก อะเฮด แอนด์ เก็ท กอน)
Call up that chick and see if she’s home
(คอลลํ อั๊พ แด๊ท ชิกค์ แอนด์ ซี อิ๊ฟ ชี โฮม)
Oops, I bet you thought, that I didn’t know
(อุปสฺ ไอ เบ๊ท ยู ตรอด แด๊ท ไอ ดิ๊นอิน โนว์)
What did you think I was putting you out for
(วอท ดิด ยู ทริ๊งค ไอ วอส พุดดิ้ง ยู เอ๊าท ฟอร์)
Because you was untrue
(บีคอส ยู วอส ซันทรู)
Rollin’ her around in the car that I bought you
(โรลลิน เฮอ อะราวนฺดฺ อิน เดอะ คารํ แด๊ท ไอ บ้อด ยู)
Baby drop them keys
(เบ๊บี้ ดรอพ เด็ม คีย์สฺ)
Hurry up before your taxi leaves
(เฮ๊อร์รี่ อั๊พ บีฟอร์ ยัวร์ แท๊กซี่ ลี๊ฝสฺ )

Standing in the front yard
(แสตนดิ้ง อิน เดอะ ฟร๊อนท ย๊าร์ด)
Tellin’ me, how I’m such a fool
(เทลลิน มี ฮาว แอม ซัช อะฟูล)
Talkin’ bout, I’ll never ever find a man like you
(ทอคกิ่น เบ้าท์ แอล เน๊เว่อร์ เอ๊เว่อร์ ไฟนด์ อะ แมน ไล๊ค ยู)
You got me twisted
(ยู กอท มี ทวิสเสด)
[adsense]
You must not know about me, you must not know about me
(ยู มัสท์ นอท โนว์ อะเบ๊าท มี ยู มัสท์ นอท โนว์ อะเบ๊าท มี)
I could have another you in a minute
(ไอ คูด แฮวฟ อะน๊าเทร่อร์ ยู อิน อะ มิ๊หนิท)
Matter of fact, he’ll be here in a minute, baby
(แม๊ทเท่อร์ ออฟ แฟคท เฮ็ลล บี เฮียร อิน อะ มิ๊หนิท เบ๊บี้)
You must not know about me, you must not know about me
(ยู มัสท์ นอท โนว์ อะเบ๊าท มี ยู มัสท์ นอท โนว์ อะเบ๊าท มี)
I can have another you by tomorrow
(ไอ แคน แฮวฟ อะน๊าเทร่อร์ ยู บาย ทูม๊อโร่ว)
So don’t you ever for a second get to thinking
(โซ ด้อนท์ ยู เอ๊เว่อร์ ฟอร์ อะ เซ๊คคั่น เก็ท ทู ติ้งกิ้ง)
You’re irreplaceable
(ยัวร์ อิเรเพสเบิล)

So since I’m not your everything
(โซ ซิ๊นซ แอม นอท ยัวร์ เอพรี่ติง)
How about I’ll be nothing
(ฮาว อะเบ๊าท แอล บี นอทติง)
Nothing at all to you
(นอทติง แอ็ท ออล ทู ยู)
Baby I won’t shed a tear for you
(เบ๊บี้ ไอ โวน ชี ดะ เทียร์ ฟอร์ ยู)
I won’t lose a wink of sleep
(ไอ โวน ลู้ส อะ วิค ออฟ สลี๊พ)
‘Cause the truth of the matter is
(ค๊อส เดอะ ทรู๊ธ ออฟ เดอะ แม๊ทเท่อร์ อีส)
Replacing you is so easy
(รีเพซิ่ง ยู อีส โซ อีซี่)

To the left, to the left
(ทู เดอะเล๊ฟท ทู เดอะเล๊ฟท)
To the left, to the left
(ทู เดอะเล๊ฟท ทู เดอะเล๊ฟท)
To the left, to the left
(ทู เดอะเล๊ฟท ทู เดอะเล๊ฟท)
Everything you own in the box to the left
(เอพรี่ติง ยู โอว์น อิน เดอะบ๊อกซฺ ทู เดอะเล๊ฟท)
To the left, to the left
(ทู เดอะเล๊ฟท ทู เดอะเล๊ฟท)
Don’t you ever for a second get to thinking
(ด้อนท์ ยู เอ๊เว่อร์ ฟอร์ อะ เซ๊คคั่น เก็ท ทู ติ้งกิ้ง )
You’re irreplaceable
(ยัวร์ อิเรเพสเบิล)

You must not know about me, you must not know about me
(ยู มัสท์ นอท โนว์ อะเบ๊าท มี ยู มัสท์ นอท โนว์ อะเบ๊าท มี)
I could have another you in a minute
(ไอ คูด แฮวฟ อะน๊าเทร่อร์ ยู อิน อะ มิ๊หนิท)
Matter of fact, he’ll be here in a minute, baby
(แม๊ทเท่อร์ ออฟ แฟคท เฮ็ลล บี เฮียร อิน อะ มิ๊หนิท เบ๊บี้)
You must not know about me, you must not know about me
(ยู มัสท์ นอท โนว์ อะเบ๊าท มี ยู มัสท์ นอท โนว์ อะเบ๊าท มี)
I can have another you by tomorrow
(ไอ แคน แฮวฟ อะน๊าเทร่อร์ ยู บาย ทูม๊อโร่ว)
So don’t you ever for a second get to thinking (baby)
(โซ ด้อนท์ ยู เอ๊เว่อร์ ฟอร์ อะ เซ๊คคั่น เก็ท ทู ติ้งกิ้ง เบบี้)
You must not know about me, you must not know about me
(ยู มัสท์ นอท โนว์ อะเบ๊าท มี ยู มัสท์ นอท โนว์ อะเบ๊าท มี)
I could have another u in a minute
(ไอ คูด แฮวฟ อะน๊าเทร่อร์ ยู อิน อะ มิ๊หนิท)
Matter of fact, he’ll be here in a minute
(แม๊ทเท่อร์ ออฟ แฟคท เฮ็ลล บี เฮียร อิน อะ มิ๊หนิท)
You can pack all your bags
(ยู แคน แพ็ค ออล ยัวร์ แบ๊กสฺ)
We’re finished
(เวีย ฟิ๊หนิช)
‘Cause you made your bed
(ค๊อส ยู เมด ยัวร์ เบ๊ด)
Now lay in it
(นาว เลย์ อิน อิท)
I can have another you by tomorrow
(ไอ แคน แฮวฟ อะน๊าเทร่อร์ ยู บาย ทูม๊อโร่ว)
Don’t you ever for a second get to thinking
(ด้อนท์ ยู เอ๊เว่อร์ ฟอร์ อะ เซ๊คคั่น เก็ท ติ้งกิ้ง)
You’re irreplaceable
(ยัวร์ อิเรเพสเบิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Irreplaceable คำอ่านไทย Beyonce

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น