เนื้อเพลง The Feel Good Drag คำอ่านไทย Anberlin

()
” I’m here for you ” she said
(” แอม เฮียร ฟอ ยู ” ชี เซ็ด)
and we can stay for awhile,
(แอ็นด วี แค็น ซเท ฟอ อะฮไวล ,)
my boyfriend’s gone,
(มาย บอยเฟรน กอน ,)
we can just pretend.
(วี แค็น จัซท พริเทนด)
Lips that need no introduction
(ลิพ แดท นีด โน อีนทโระดัคฌัน)
Now who’s the greater sin,
(เนา ฮู เดอะ กเรทเออะ ซิน ,)
Your drab eyes seem to invite
(ยุร ดแร็บ ไอ ซีม ทู อินไฝท)
[tell me darling] Where do we begin.
([ เท็ล มี ดาลิง ] ฮแว ดู วี บีกีน)

Was this over before
(วอส ดีซ โอเฝอะ บิโฟ)
Before it ever began
(บิโฟ อิท เอฝเออะ บิแกน)
Your kiss
(ยุร คิซ)
Your calls
(ยุร คอล)
Your crutch
(ยุร ครัช)
Like the devils got your hand
(ไลค เดอะ เด๊ฝิ้ล ก็อท ยุร แฮ็นด)
This was over before
(ดีซ วอส โอเฝอะ บิโฟ)
Before it ever began
(บิโฟ อิท เอฝเออะ บิแกน)
Your lips
(ยุร ลิพ)
Your lies
(ยุร ไล)
Your lust
(ยุร ลัซท)
Like the devils in your hands
(ไลค เดอะ เด๊ฝิ้ล ซิน ยุร แฮ็นด)

Everyone in this town
(เอ๊วี่วัน อิน ดีซ ทาวน์)
is seeing somebody else
(อีส ซีอิง ซัมบอดี้ เอ็ลซ)
Everybody’s tired of someone
(เอวี่บอดี้ ไทร อ็อฝ ซัมวัน)
our eyes wander for help
(เอ๊า ไอ วอนเดอะ ฟอ เฮ็ลพ)
Prayers that need no answer now
(พเรเออะ แดท นีด โน อานเซอะ เนา)
I’m tired of who I am
(แอม ไทร อ็อฝ ฮู ไอ แอ็ม)
You were my greatest mistake
(ยู เวอ มาย เกสเดด มิซเทค)
I fell in love with your sin
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ ยุร ซิน)
Your littlest sin
(ยุร ลิทเดิลเลส ซิน)

Was this over before
(วอส ดีซ โอเฝอะ บิโฟ)
Before it ever began
(บิโฟ อิท เอฝเออะ บิแกน)
Your kiss
(ยุร คิซ)
Your calls
(ยุร คอล)
Your crutch
(ยุร ครัช)
Like the devils got your hand
(ไลค เดอะ เด๊ฝิ้ล ก็อท ยุร แฮ็นด)
This was over before
(ดีซ วอส โอเฝอะ บิโฟ)
Before it ever began
(บิโฟ อิท เอฝเออะ บิแกน)
Your lips
(ยุร ลิพ)
Your lies
(ยุร ไล)
Your lust
(ยุร ลัซท)
Like the devils in your hands
(ไลค เดอะ เด๊ฝิ้ล ซิน ยุร แฮ็นด)

Failure is your disease
(เฟลเยอะ อีส ยุร ดิสีส)
You want my outline drawn
(ยู ว็อนท มาย เอาทไลน ดรอน)
You are my greatest failure
(ยู อาร์ มาย เกสเดด เฟลเยอะ)
Discourse your saving song
(ดิโคซ ยุร เซฝอิง ซ็อง)

Was this over before
(วอส ดีซ โอเฝอะ บิโฟ)
Before it ever began
(บิโฟ อิท เอฝเออะ บิแกน)
Your kiss
(ยุร คิซ)
Your calls
(ยุร คอล)
Your crutch
(ยุร ครัช)
Like the devils got your hand
(ไลค เดอะ เด๊ฝิ้ล ก็อท ยุร แฮ็นด)
This was over before
(ดีซ วอส โอเฝอะ บิโฟ)
Before it ever began
(บิโฟ อิท เอฝเออะ บิแกน)
Your lips
(ยุร ลิพ)
Your lies
(ยุร ไล)
Your lust
(ยุร ลัซท)
Like the devils in your hands
(ไลค เดอะ เด๊ฝิ้ล ซิน ยุร แฮ็นด)

Was this over before
(วอส ดีซ โอเฝอะ บิโฟ)
Before it ever began
(บิโฟ อิท เอฝเออะ บิแกน)
Your kiss
(ยุร คิซ)
Your calls
(ยุร คอล)
Your crutch
(ยุร ครัช)
Like the devils got your hand
(ไลค เดอะ เด๊ฝิ้ล ก็อท ยุร แฮ็นด)
This was over before
(ดีซ วอส โอเฝอะ บิโฟ)
Before it ever began
(บิโฟ อิท เอฝเออะ บิแกน)
Your lips
(ยุร ลิพ)
Your lies
(ยุร ไล)
Your lust
(ยุร ลัซท)
Like the devils in your hands
(ไลค เดอะ เด๊ฝิ้ล ซิน ยุร แฮ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Feel Good Drag คำอ่านไทย Anberlin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น