เนื้อเพลง We Intertwined คำอ่านไทย The Hush Sound

In a field outside of town we could always be alone
( อิน อะ ฟีลด เอาทไซด อ็อฝ ทาวน์ วี เคิด ออลเว บี อะโลน)
Carry a blanket maybe a basket – and that’s it
(แคริ อะ บแลงแค็ท เมบี อะ บาซเค็ท แอ็นด แด๊ท ซิท)
Innocence was the key I was locked up never free
(อีนโนะเซ็นซ วอส เดอะ คี ไอ วอส ล็อค อัพ เนฝเวอะ ฟรี)
Until you turned me
(อันทีล ยู เทิน มี)

Like vines we intertwined [like vines we intertwined]
(ไลค ไฝน วี อินเทอร์ทวาน [ ไลค ไฝน วี อินเทอร์ทวาน ])
Carelessly growing up and growing old
(แคเล็ซลิ กโรอิง อัพ แอ็นด กโรอิง โอลด)
Life was on our tongues [on our tongues]
(ไลฟ วอส ออน เอ๊า ทัง [ ออน เอ๊า ทัง ])
And it tasted heavenly so good
(แอ็นด ดิท เทซท เฮฝเอ็นลิ โซ เกิด)

I wake up and I feel alone
(ไอ เวค อัพ แอ็นด ดาย ฟีล อะโลน)
I was just asleep
(ไอ วอส จัซท อัซลีพ)
Right where I belong
(ไรท ฮแว ไอ บิลอง)
Inside this sad, sad song
(อีนไซด ดีซ แซ็ด , แซ็ด ซ็อง)

I knew this was a dream it was too good to be true
(ไอ นยู ดีซ วอส ซา ดรีม อิท วอส ทู เกิด ทู บี ทรู)
And the coincidences were a bit much too
(แอ็นด เดอะ โคะอีนซิเด็นซ เวอ อะ บิท มัช ทู)
Who wants to wake up?
(ฮู ว็อนท ทู เวค อัพ)
Who wants to lose it?
(ฮู ว็อนท ทู ลูส อิท)
Who wants to live in this place?
(ฮู ว็อนท ทู ไลฝ อิน ดีซ พเลซ)

Like vines we intertwined [like vines we intertwined]
(ไลค ไฝน วี อินเทอร์ทวาน [ ไลค ไฝน วี อินเทอร์ทวาน ])
Carelessly growing up and growing old
(แคเล็ซลิ กโรอิง อัพ แอ็นด กโรอิง โอลด)
Life was on our tongues [on our tongues]
(ไลฟ วอส ออน เอ๊า ทัง [ ออน เอ๊า ทัง ])
It tasted heavenly so good
(อิท เทซท เฮฝเอ็นลิ โซ เกิด)

I wake up and I feel alone
(ไอ เวค อัพ แอ็นด ดาย ฟีล อะโลน)
I was just asleep
(ไอ วอส จัซท อัซลีพ)
Right where I belong
(ไรท ฮแว ไอ บิลอง)
Inside this sad, sad song
(อีนไซด ดีซ แซ็ด , แซ็ด ซ็อง)

Blankets here keep me from cold
(บแลงแค็ท เฮียร คีพ มี ฟร็อม โคลด)
Holding tightly my pillows
(โฮลดิง ไททลิ มาย พีลโล)
Frantically searching for her
(ฟแรนทิแค็ลลิ เซิชอิง ฟอ เฮอ)
Inside my head she’s somewhere
(อีนไซด มาย เฮ็ด ชี ซัมแวร์)
She is somewhere
(ชี อีส ซัมแวร์)

I wake up and I feel alone
(ไอ เวค อัพ แอ็นด ดาย ฟีล อะโลน)
I was just asleep
(ไอ วอส จัซท อัซลีพ)
Right where I belong
(ไรท ฮแว ไอ บิลอง)
Inside this sad, sad song
(อีนไซด ดีซ แซ็ด , แซ็ด ซ็อง)

I wake up and I feel alone
(ไอ เวค อัพ แอ็นด ดาย ฟีล อะโลน)
I was just asleep
(ไอ วอส จัซท อัซลีพ)
Right where I belong
(ไรท ฮแว ไอ บิลอง)
Inside this sad, sad, sad song
(อีนไซด ดีซ แซ็ด , แซ็ด , แซ็ด ซ็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We Intertwined คำอ่านไทย The Hush Sound

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น