เนื้อเพลง Hold My Hand คำอ่านไทย New Found Glory

The way your hair swings over your eyes
( เดอะ เว ยุร แฮ ซวิง โอเฝอะ ยุร ไอ)
The motor in my head turns
(เดอะ โมเทอะ อิน มาย เฮ็ด เทิน)
Wanting you for such a long time
(วอนทิง ยู ฟอ ซัช อะ ล็อง ไทม)
In my mind, a heart, a lesson to learn
(อิน มาย ไมนด , อะ ฮาท , อะ เล๊ซซั่น ทู เลิน)

Do do do do do do do do
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)
You’ll never know,
(โยว เนฝเวอะ โน ,)
I’m after you
(แอม อาฟเทอะ ยู)

Do do do do do do do do
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)
You’ll never know
(โยว เนฝเวอะ โน)

And you smell like,
(แอ็นด ยู ซเม็ล ไลค ,)
How angels oughta smell
(เฮา เอนเจล เอ้าดา ซเม็ล)
And you look like
(แอ็นด ยู ลุค ไลค)
You’re ready to go
(ยัวร์ เรดอิ ทู โก)

So hold my hand
(โซ โฮลด มาย แฮ็นด)
I’ll take you everywhere
(แอล เทค ยู เอวี่แวร์)
Anywhere
(เอนอิฮแว)
You wanna go
(ยู วอนนา โก)

The way your words keep me in a line
(เดอะ เว ยุร เวิด คีพ มี อิน อะ ไลน)
I know what I’m here for
(ไอ โน ว็อท แอม เฮียร ฟอ)
Waking up to the green of your eyes
(เวคกิ้ง อัพ ทู เดอะ กรีน อ็อฝ ยุร ไอ)
It’s something I’ll get used to [Oh!]
(อิทซ ซัมติง แอล เก็ท ยูซ ทู [ โอ ! ])

Do do do do do do do do
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)
You’ll never know,
(โยว เนฝเวอะ โน ,)
I’m after you
(แอม อาฟเทอะ ยู)

Do do do do do do do do
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)
You’ll never know
(โยว เนฝเวอะ โน)

And you smell like,
(แอ็นด ยู ซเม็ล ไลค ,)
How angels oughta smell
(เฮา เอนเจล เอ้าดา ซเม็ล)
And you look like
(แอ็นด ยู ลุค ไลค)
You’re ready to go
(ยัวร์ เรดอิ ทู โก)

So hold my hand
(โซ โฮลด มาย แฮ็นด)
I’ll take you everywhere
(แอล เทค ยู เอวี่แวร์)
Anywhere
(เอนอิฮแว)
You wanna go
(ยู วอนนา โก)

So come on and hold my hand [Hold my hand]
(โซ คัมมอน แอ็นด โฮลด มาย แฮ็นด [ โฮลด มาย แฮ็นด ])
I’ll take you everywhere [Everywhere]
(แอล เทค ยู เอวี่แวร์ [ เอวี่แวร์ ])
Anywhere
(เอนอิฮแว)
I’ll take you anywhere
(แอล เทค ยู เอนอิฮแว)
So let’s go
(โซ เล็ท โก)

The way your hair swings over your eyes
(เดอะ เว ยุร แฮ ซวิง โอเฝอะ ยุร ไอ)
The way your words keep me in a line
(เดอะ เว ยุร เวิด คีพ มี อิน อะ ไลน)
I’m telling you for the very last time
(แอม เทลลิง ยู ฟอ เดอะ เฝริ ลาซท ไทม)
You better know
(ยู เบทเทอะ โน)

And you smell like,
(แอ็นด ยู ซเม็ล ไลค ,)
How angels oughta smell
(เฮา เอนเจล เอ้าดา ซเม็ล)
And you look like
(แอ็นด ยู ลุค ไลค)
You’re ready to go
(ยัวร์ เรดอิ ทู โก)

So hold my hand
(โซ โฮลด มาย แฮ็นด)
I’ll take you everywhere
(แอล เทค ยู เอวี่แวร์)
Anywhere
(เอนอิฮแว)
You wanna go
(ยู วอนนา โก)

So come on and hold my hand [Hold my hand]
(โซ คัมมอน แอ็นด โฮลด มาย แฮ็นด [ โฮลด มาย แฮ็นด ])
I’ll take you everywhere [Everywhere]
(แอล เทค ยู เอวี่แวร์ [ เอวี่แวร์ ])
Anywhere
(เอนอิฮแว)
You wanna go
(ยู วอนนา โก)

Do do do do do do do do
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)
Do do do do do do do do
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)
Do do do do do do do do
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)
Do do do do do do do do
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)

So come on and hold my hand [Hold my hand]
(โซ คัมมอน แอ็นด โฮลด มาย แฮ็นด [ โฮลด มาย แฮ็นด ])
I’ll take you everywhere [Everywhere]
(แอล เทค ยู เอวี่แวร์ [ เอวี่แวร์ ])
Anywhere
(เอนอิฮแว)
You wanna go
(ยู วอนนา โก)

So come on and hold my hand [Hold my hand]
(โซ คัมมอน แอ็นด โฮลด มาย แฮ็นด [ โฮลด มาย แฮ็นด ])
I’ll take you everywhere [Everywhere]
(แอล เทค ยู เอวี่แวร์ [ เอวี่แวร์ ])
Anywhere
(เอนอิฮแว)
You wanna go
(ยู วอนนา โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hold My Hand คำอ่านไทย New Found Glory

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น