เนื้อเพลง Photographs คำอ่านไทย Rihanna feat Will.I.Am

Here’s a little story I’ve gotta tell
( เฮียร ซา ลิ๊ทเทิ่ล ซโทริ แอฝ กอททะ เท็ล)
Bout this boy I know so well
(เบาท ดีซ บอย ไอ โน โซ เว็ล)
Back in the day was cool and all
(แบ็ค อิน เดอะ เด วอส คูล แอ็นด ออล)
Fell in love, I fell in love
(เฟ็ล อิน ลัฝ , ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ)
Thought he was the one for me
(ธอท ฮี วอส ดิ วัน ฟอ มี)
Other boys I could not see
(อัฑเออะ บอย ซาย เคิด น็อท ซี)
And look what happened to our love
(แอ็นด ลุค ว็อท แฮพเพ็น ทู เอ๊า ลัฝ)
I’m like how could it be?
(แอม ไลค เฮา เคิด ดิท บี)

It should have been me and you
(อิท เชิด แฮ็ฝ บีน มี แอ็นด ยู)
It could have been you and me
(อิท เคิด แฮ็ฝ บีน ยู แอ็นด มี)
Boy you broke my hear and now I’m standing here
(บอย ยู บโรค มาย เฮีย แอ็นด เนา แอม ซแทนดิง เฮียร)
It should have been me and you
(อิท เชิด แฮ็ฝ บีน มี แอ็นด ยู)
It could have been you and me
(อิท เคิด แฮ็ฝ บีน ยู แอ็นด มี)
Now I look at all these photographs
(เนา ไอ ลุค แกท ออล ฑิส โฟโทะกราฟ)

All I’ve got, all I’ve got
(ออล แอฝ ก็อท , ออล แอฝ ก็อท)
All I’ve got are these photographs
(ออล แอฝ ก็อท อาร์ ฑิส โฟโทะกราฟ)
All I’ve got, all I’ve got
(ออล แอฝ ก็อท , ออล แอฝ ก็อท)
All I’ve got is nothing without you
(ออล แอฝ ก็อท อีส นัธติง วิเฑาท ยู)
You, you,
(ยู , ยู ,)
Got nothing without you
(ก็อท นัธติง วิเฑาท ยู)
You, you,
(ยู , ยู ,)
Got nothing without you
(ก็อท นัธติง วิเฑาท ยู)

Now baby it’s killing me
(เนา เบบิ อิทซ คีลลิง มี)
I’m saying it’s killing me
(แอม เซอิง อิทซ คีลลิง มี)
The fact that you went around
(เดอะ แฟ็คท แดท ยู เว็นท อะเรานด)
Baby I’m falling down
(เบบิ แอม ฟ๊อลิง เดาน)
I need me a remedy
(ไอ นีด มี อะ เรมอิดิ)
Been looking for remedies
(บีน ลุคอิง ฟอ remedies)
I need you to be around
(ไอ นีด ยู ทู บี อะเรานด)
And baby I’m hurting now
(แอ็นด เบบิ แอม เฮอดิง เนา)
I know you’re a better man
(ไอ โน ยัวร์ อะ เบทเทอะ แม็น)
[When I was your girl]
([ ฮเว็น นาย วอส ยุร เกิล ])
This land is a better land
(ดีซ แล็นด อีส ซา เบทเทอะ แล็นด)
[When you’re in my world]
([ ฮเว็น ยัวร์ อิน มาย เวิลด ])
Today will be better babe
(ทุเด วิล บี เบทเทอะ เบบ)
If it were like yesterday
(อิฟ อิท เวอ ไลค เยซเทอะดิ)
So happy and lovely… hey, hey, hey
(โซ แฮพพิ แอ็นด ลัฝลิ เฮ , เฮ , เฮ)

All I’ve got, all I’ve got
(ออล แอฝ ก็อท , ออล แอฝ ก็อท)
All I’ve got are these photographs
(ออล แอฝ ก็อท อาร์ ฑิส โฟโทะกราฟ)
All I’ve got, all I’ve got
(ออล แอฝ ก็อท , ออล แอฝ ก็อท)
All I’ve got is nothing without you
(ออล แอฝ ก็อท อีส นัธติง วิเฑาท ยู)
You, you,
(ยู , ยู ,)
Got nothing without you
(ก็อท นัธติง วิเฑาท ยู)
You, you,
(ยู , ยู ,)
Got nothing without you
(ก็อท นัธติง วิเฑาท ยู)

All I’ve got are these photographs
(ออล แอฝ ก็อท อาร์ ฑิส โฟโทะกราฟ)
I remember when I used to make you laugh
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น นาย ยูซ ทู เมค ยู ลาฟ)
I don’t wanna be stuck in the past
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ซทัค อิน เดอะ พาซท)
But you’re all that I have that I had
(บัท ยัวร์ ออล แดท ไอ แฮ็ฝ แดท ไอ แฮ็ด)
And I don’t wanna lose what we built this far
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ วอนนา ลูส ว็อท วี บิลท ดีซ ฟา)
This is me and you, you’re my superstar
(ดีซ ซิส มี แอ็นด ยู , ยัวร์ มาย ซูเปอร์สตาร์)
I’d give anything, baby here’s my heart
(อาย กิฝ เอนอิธิง , เบบิ เฮียร มาย ฮาท)
My heart, my heart:
(มาย ฮาท , มาย ฮาท :)

My heart don’t stop, my heart be beating over
(มาย ฮาท ด้อนท์ ซท็อพ , มาย ฮาท บี บืดิงสฺ โอเฝอะ)
My loving never stop, even though that it’s over
(มาย ลัฝอิง เนฝเวอะ ซท็อพ , อีเฝ็น โธ แดท อิทซ โอเฝอะ)
Girl I’ve been reminiscing when I play that Casanova
(เกิล แอฝ บีน เรมินิสซิง ฮเว็น นาย พเล แดท คาซาโนฝา)
Way back when we was kissing on your grand momma’s sofa
(เว แบ็ค ฮเว็น วี วอส คิสซิงออน ยุร แกรนด์ มอมมาโซฟะ)
Girl I got this lovey dovey o my photo album
(เกิล ไอ ก็อท ดีซ ลัฝอิ ดัฝอิ โอ มาย โฟโท แอลบัม)
I got them pictures back when I was rocking Calvin… Klein
(ไอ ก็อท เฑ็ม พีคเชอะ แบ็ค ฮเว็น นาย วอส รอคกิง Calvin Klein)
You had your Guess jeans on looking sexy, oh no
(ยู แฮ็ด ยุร เก็ซ จีน ออน ลุคอิง เซคซิ , โอ โน)
Girl why could it not be the one?
(เกิล ฮไว เคิด ดิท น็อท บี ดิ วัน)

Why? Why? Why?
(ฮไว ฮไว ฮไว)
I am not the one
(ไอ แอ็ม น็อท ดิ วัน)
Why? Why? Why?
(ฮไว ฮไว ฮไว)
Why couldn’t you be the one?
(ฮไว คูดซึ่น ยู บี ดิ วัน)
Why? Why? Why?
(ฮไว ฮไว ฮไว)
Why couldn’t you be the one?
(ฮไว คูดซึ่น ยู บี ดิ วัน)
Why? Why? Why?
(ฮไว ฮไว ฮไว)

All I’ve got, all I’ve got
(ออล แอฝ ก็อท , ออล แอฝ ก็อท)
Is nothing without you
(อีส นัธติง วิเฑาท ยู)
All I’ve got, all I’ve got
(ออล แอฝ ก็อท , ออล แอฝ ก็อท)
Is nothing without you
(อีส นัธติง วิเฑาท ยู)
You, you,
(ยู , ยู ,)
Is nothing without you
(อีส นัธติง วิเฑาท ยู)
You, you,
(ยู , ยู ,)
Is nothing without you
(อีส นัธติง วิเฑาท ยู)
All I’ve got, is nothing without
(ออล แอฝ ก็อท , อีส นัธติง วิเฑาท)

All I’ve got are these photographs
(ออล แอฝ ก็อท อาร์ ฑิส โฟโทะกราฟ)

All I’ve got are these photographs
(ออล แอฝ ก็อท อาร์ ฑิส โฟโทะกราฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Photographs คำอ่านไทย Rihanna feat Will.I.Am

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น