เนื้อเพลง Y’all Know คำอ่านไทย Will Smith

Verse 1: Will Smith
( เฝิซ วัน : วิล ซมิธ)

Observe the high roller
(อ็อบเสิฝ เดอะ ไฮ โรลเลอะ)
Mic controller
(ไมคะ ค็อนทโรลเลอะ)
Number one hip-hop son
(นัมเบอะ วัน ฮิพ ฮ็อพ ซัน)
call me solar
(คอล มี โซเลอะ)
Why? cause I shine
(ฮไว คอส ไอ ไฌน)
Praise the Big Willie I’m
(พเรส เดอะ บิก วิลลี แอม)
Raised in Philly I
(เรส อิน ฟิวลี่ ไอ)
daze and thrillin’ ya
(เดส แอ็นด thrillin ยา)
Don’t be silly, ya can’t see me
(ด้อนท์ บี ซีลลิ , ยา แค็นท ซี มี)
Again I’m killin ya on MTV
(อะเกน แอม คิลลิน ยา ออน เอ็มทีวี)
Just get with it my friend[Damn another award]
(จัซท เก็ท วิฑ อิท มาย ฟเร็นด [ แด็ม แอะนัธเออะ อะวอด ])
Dat kid done did it again[Oh my Lord]
(แดซ คิด ดัน ดิด ดิท อะเกน [ โอ มาย ลอด ])
Da fantastic
(ดา แฟ็นแทซทิค)
Boombastic
(Boombastic)
Gettin’ ten times hotter than any you other cats get
(เกดดิน เท็น ไทม ฮอทเดอ แฑ็น เอนอิ ยู อัฑเออะ แค็ท เก็ท)
Practice
(พแรคทิซ)
You lack this
(ยู แล็ค ดีซ)
I’m the real McCoy
(แอม เดอะ ริแอ็ล เมคคอย)
First with Jeff I was startin
(เฟิซท วิฑ เจฟ ไอ วอส สตาร์ดิน)
Then with Martin I’m a Badboy
(เด็น วิฑ มาทิน แอม มา Badboy)
See more green than David Bent
(ซี โม กรีน แฑ็น เดหวิด เบ็นท)
More juice than Tropicana
(โม จูซ แฑ็น Tropicana)
You hawkin me like Atlanta
(ยู hawkin มี ไลค แอทแรนทา)
MC’s just flee, they rightfully concerned
(เมซีสฺ จัซท ฟลี , เด ไรทฟุลิ ค็อนเซิน)
Big Will wants the mic back, it’s my turn ta burn
(บิก วิล ว็อนท เดอะ ไมคะ แบ็ค , อิทซ มาย เทิน ทา เบิน)

Verse 2: Will Smith
(เฝิซ ทู : วิล ซมิธ)

I’m back attackin the mic
(แอม แบ็ค attackin เดอะ ไมคะ)
Hype like a Viking
(เฮฝ ไลค เก ไฝคิง)
Strikin like a python
(Strikin ไลค เก ไพธัน)
Blaze like Jon
(บเลส ไลค จอนนี่)
A hip-hop icon, MC radical
(อะ ฮิพ ฮ็อพ ไอค็อน , เอมซี แรดอิแค็ล)
Back on track from my rap/act sabatacle
(แบ็ค ออน ทแรค ฟร็อม มาย แร็พ /แอ็คท sabatacle)
Nine-point-six on the richter
(ไนน พอยนท ซิคซ ออน เดอะ richter)
Kicked her, hands so slickta
(คิด เฮอ , แฮ็นด โซ slickta)
Chicks quickta flip tha
(ชิค quickta ฟลิพ ท่า)
Bright glance and the tight pants
(ไบร๊ท กลานซ แอ็นด เดอะ ไทท แพ็นท)
for the slight chance, ” Big Willie can we get one dance? ”
(ฟอ เดอะ ซไลท ชานซ , ” บิก วิลลี แค็น วี เก็ท วัน ดานซ “)
Why yes you may an’, I’m just sayin
(ฮไว เย็ซ ยู เม แอน , แอม จัซท เซย์อิน)
That dress you playin, is A-Okay an
(แดท ดเรซ ยู เพลย์ยิน , อีส ซา โอเค แอน)
This is your chance for, at least it could be
(ดีซ ซิส ยุร ชานซ ฟอ , แอ็ท ลีซท ดิธ เคิด บี)
for you an you girlfriend on the dancefloor, menege-boogie
(ฟอ ยู แอน ยู เกลิลเฟรน ออน เดอะ แด้นฟอร์ , menege บูกี)
On the scene I fronts an dashin, fashion
(ออน เดอะ ซีน ไอ ฟรันท แอน แดสชิน , แฟฌอัน)
Lost my cream once, now I’m stashin cashin
(ล็อซท มาย ครีม วันซ , เนา แอม สแตชิน cashin)
Countries and currencies, like a true Don
(คันทีสฺ แซน currencies , ไลค เก ทรู ด็อน)
It’s a new time and this time watch me shine
(อิทซ ซา นยู ไทม แอ็นด ดีซ ไทม ว็อช มี ไฌน)
The way y’all blaze through the days and nights
(เดอะ เว ยอล บเลส ธรู เดอะ เด แซน ไนท)
How I deal with the craze my momma raised me right
(เฮา ไอ ดีล วิฑ เดอะ คเรส มาย มอมมาเรส มี ไรท)
Whether I’m on stage or in the studio booth
(ฮเวทเออะ แอม ออน ซเทจ ออ อิน เดอะ ซทยูดิโอ บูธ)
100 proof, raisin the roof, raisin the roof!
(100 พรูฟ , เรซิน เดอะ รูฟ , เรซิน เดอะ รูฟ !)

Chorus:
(โครัซ :)

Y’all know, Can’t nobody rock a crowd like me
(ยอล โน , แค็นท โนบอดี้ ร็อค กา คเราด ไลค มี)
She know, Can’t nobody make it bounce like me
(ชี โน , แค็นท โนบอดี้ เมค อิท เบานซ ไลค มี)
He know, Can’t nobody get it hot like me
(ฮี โน , แค็นท โนบอดี้ เก็ท ดิธ ฮ็อท ไลค มี)
Y’all know, Y’all need ta stop cause ya can’t see me
(ยอล โน , ยอล นีด ทา ซท็อพ คอส ยา แค็นท ซี มี)

Verse 3: Will Smith
(เฝิซ ที : วิล ซมิธ)

Seven continents I bruise all cruise
(เซฝเอ็น คอนทิเน็นท ซาย บรูส ออล ครูส)
Adidas, kilts, or bamboos and no shoes
(Adidas , คิลท , ออ แบ็มบู แซน โน ฌู)
Eskimos to Abariginies
(เอสคีโม ทู Abariginies)
I’ll test the flow of the world’s MC’s
(แอล เท็ซท เดอะ ฟโล อ็อฝ เดอะ เวิลด เมซีสฺ)
I’ll hit you out the ball park
(แอล ฮิท ยู เอ้า เดอะ บอล พาค)
You just all talk
(ยู จัซท ดอร์ ทอค)
Don’t be lookin at my script, you can’t play my part
(ด้อนท์ บี ลุคกิน แอ็ท มาย ซคริพท , ยู แค็นท พเล มาย พาท)
See I’m a rapper thats an actor
(ซี แอม มา แรพเพอ แด๊ท แอน แอคเทอะ)
You act rap with no heart
(ยู แอ็คท แร็พ วิฑ โน ฮาท)
The way that I compose those flows like Mozart
(เดอะ เว แดท ไอ ค็อมโพส โฑส ฟโล ไลค โมซาต)
Gets somthin like a symphony, when I’m orchestratin’ em
(เก็ท ซัมติน ไลค เก ซีมโฟะนิ , ฮเว็น แอม orchestratin เอ็ม)
Ever since the days of me an Jeff at the Paladium
(เอฝเออะ ซินซ เดอะ เด อ็อฝ มี แอน เจฟ แอ็ท เดอะ Paladium)
All my life I’ve been the cream of the crop
(ออล มาย ไลฟ แอฝ บีน เดอะ ครีม อ็อฝ เดอะ คร็อพ)
Shoppin a dream, now I got a crop full of cream
(ชอพพิน อะ ดรีม , เนา ไอ ก็อท ดา คร็อพ ฟูล อ็อฝ ครีม)
I raise mics for the flow of it, you know the show of it
(ไอ เรส ไมคะ ฟอ เดอะ ฟโล อ็อฝ อิท , ยู โน เดอะ โฌ อ็อฝ อิท)
Not the Benz 600 four door of it[keep it real yo]
(น็อท เดอะ เบนซฺ600 โฟ โด อ็อฝ อิท [ คีพ อิท ริแอ็ล โย ])
I’m a rhyme regardless of earnin
(แอม มา ไรม ริกาดเล็ซ อ็อฝ earnin)
Long as my heart keeps yearnin
(ล็อง แอ็ส มาย ฮาท คีพ เยียนิน)
I gots ta keep burnin
(ไอ ก็อท ทา คีพ เบินนิน)

Chorus 5x
(โครัซ 5x)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Y’all Know คำอ่านไทย Will Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น