เนื้อเพลง Until The End คำอ่านไทย Breaking Benjamin

So clever, whatever, I’m done with these endeavors. Alone I walk the winding way.
( โซ คเลฝเออะ , ฮว็อทเอฝเออะ , แอม ดัน วิฑ ฑิส เอ็นเดฝเออะ อะโลน ไอ วอค เดอะ ไวนดิง เว)

It’s over, no longer, I feel it growing stronger. I’ll live to die another day, until I fade away.
(อิทซ โอเฝอะ , โน ลองเงอ , ไอ ฟีล อิท กโรอิง สตองเกอร์ แอล ไลฝ ทู ได แอะนัธเออะ เด , อันทีล ไอ เฝด อะเว)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Why give up, why give in?
(ฮไว กิฝ อัพ , ฮไว กิฝ อิน)
It’s not enough, it never is.
(อิทซ น็อท อินัฟ , อิท เนฝเวอะ อีส)
So I will go on until the end.
(โซ ไอ วิล โก ออน อันทีล ดิ เอ็นด)
We’ve become desolate.
(หวีบ บิคัม เดซโอะลิท)
It’s not enough, it never is.
(อิทซ น็อท อินัฟ , อิท เนฝเวอะ อีส)
So I will go on until the end.
(โซ ไอ วิล โก ออน อันทีล ดิ เอ็นด)

Surround me, it’s easy to fall apart completely. I feel you creeping up again.
(ซะเรานด มี , อิทซ อีสอิ ทู ฟอล อะพาท ค็อมพลีทลี ไอ ฟีล ยู ครีพปิ้ง อัพ อะเกน)

It’s over, no longer, I feel it growing colder. I knew this day would come to end, so let this life
(อิทซ โอเฝอะ , โน ลองเงอ , ไอ ฟีล อิท กโรอิง โคลเดอ ไอ นยู ดีซ เด เวิด คัม ทู เอ็นด , โซ เล็ท ดีซ ไลฟ)
begin.
(บีกีน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Why give up, why give in?
(ฮไว กิฝ อัพ , ฮไว กิฝ อิน)
It’s not enough, it never is.
(อิทซ น็อท อินัฟ , อิท เนฝเวอะ อีส)
So I will go on until the end.
(โซ ไอ วิล โก ออน อันทีล ดิ เอ็นด)
We’ve become desolate.
(หวีบ บิคัม เดซโอะลิท)
It’s not enough, it never is.
(อิทซ น็อท อินัฟ , อิท เนฝเวอะ อีส)
But I will go on until the end.
(บัท ไอ วิล โก ออน อันทีล ดิ เอ็นด)
I’ve lost my way.
(แอฝ ล็อซท มาย เว)
I’ve lost my way, but I will go on until the end.
(แอฝ ล็อซท มาย เว , บัท ไอ วิล โก ออน อันทีล ดิ เอ็นด)

Living is hard enough without you f*cking up.
(ลีฝอิง อีส ฮาด อินัฟ วิเฑาท ยู เอฟ *คิง อัพ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Why give up, why give in?
(ฮไว กิฝ อัพ , ฮไว กิฝ อิน)
It’s not enough, it never is.
(อิทซ น็อท อินัฟ , อิท เนฝเวอะ อีส)
So I will go on until the end.
(โซ ไอ วิล โก ออน อันทีล ดิ เอ็นด)
We’ve become desolate.
(หวีบ บิคัม เดซโอะลิท)
It’s not enough, it never is.
(อิทซ น็อท อินัฟ , อิท เนฝเวอะ อีส)
But I will go on until the end.
(บัท ไอ วิล โก ออน อันทีล ดิ เอ็นด)
I’ve lost my way.
(แอฝ ล็อซท มาย เว)
I’ve lost my way, but I will go on until the end.
(แอฝ ล็อซท มาย เว , บัท ไอ วิล โก ออน อันทีล ดิ เอ็นด)

The final fight I win,
(เดอะ ไฟแน็ล ไฟท ไอ วิน ,)
the final fight I win,
(เดอะ ไฟแน็ล ไฟท ไอ วิน ,)
the final fight I win, but I will go on until the end.
(เดอะ ไฟแน็ล ไฟท ไอ วิน , บัท ไอ วิล โก ออน อันทีล ดิ เอ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Until The End คำอ่านไทย Breaking Benjamin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น