เนื้อเพลง The Moment You Leave Me คำอ่านไทย Atomic Kitten

Oh, oh
( โอ , โอ)
You make me believe
(ยู เมค มี บิลีฝ)
You are the one for me it seems
(ยู อาร์ ดิ วัน ฟอ มี อิท ซีม)
But now I find it’s hard
(บัท เนา ไอ ไฟนด อิทซ ฮาด)
The way you’re treating me, it’s mean
(เดอะ เว ยัวร์ ทีทดิง มี , อิทซ มีน)
Cause time after time I keep changing my mind
(คอส ไทม อาฟเทอะ ไทม ไอ คีพ เช้งจิ้นส มาย ไมนด)
And I can’t get myself over you
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท ไมเซลฟ โอเฝอะ ยู)

The moment you leave me, the moment you’re gone
(เดอะ โมเม็นท ยู ลีฝ มี , เดอะ โมเม็นท ยัวร์ กอน)
I don’t think that I could last another minute
(ไอ ด้อนท์ ธิงค แดท ไอ เคิด ลาซท แอะนัธเออะ มินยูท)
But when we’re together, something’s so strong
(บัท ฮเว็น เวีย ทุเกฑเออะ , ซัมติง โซ ซทร็อง)
I don’t think that we’ll ever find a limit
(ไอ ด้อนท์ ธิงค แดท เว็ล เอฝเออะ ไฟนด อะ ลีมอิท)
What’s going on [what’s going on]
(ว็อท โกอิ้ง ออน [ ว็อท โกอิ้ง ออน ])
What’s going on
(ว็อท โกอิ้ง ออน)

Each time you’re down, I helped you on your feet but then
(อีช ไทม ยัวร์ เดาน , ไอ เฮ็ลพ ยู ออน ยุร ฟีท บัท เด็น)
Just as soon as you’re ready to, you left me on my own again
(จัซท แอ็ส ซูน แอ็ส ยัวร์ เรดอิ ทู , ยู เล็ฟท มี ออน มาย โอน อะเกน)
Cause time after time I keep changing my mind
(คอส ไทม อาฟเทอะ ไทม ไอ คีพ เช้งจิ้นส มาย ไมนด)
And I can’t get myself over you
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท ไมเซลฟ โอเฝอะ ยู)

The moment you leave me, the moment you’re gone
(เดอะ โมเม็นท ยู ลีฝ มี , เดอะ โมเม็นท ยัวร์ กอน)
I don’t think that I could last another minute
(ไอ ด้อนท์ ธิงค แดท ไอ เคิด ลาซท แอะนัธเออะ มินยูท)
But when we’re together, something’s so strong
(บัท ฮเว็น เวีย ทุเกฑเออะ , ซัมติง โซ ซทร็อง)
I don’t think that we’ll ever find a limit
(ไอ ด้อนท์ ธิงค แดท เว็ล เอฝเออะ ไฟนด อะ ลีมอิท)
What’s going on [what’s going on]
(ว็อท โกอิ้ง ออน [ ว็อท โกอิ้ง ออน ])
What’s going on
(ว็อท โกอิ้ง ออน)

When you lie that you love me
(ฮเว็น ยู ไล แดท ยู ลัฝ มี)
And small promises you couldn’t keep
(แอ็นด ซมอล พรอมอิซ ยู คูดซึ่น คีพ)
How I tried to believe you but my tears they just cut so deep
(เฮา ไอ ทไร ทู บิลีฝ ยู บัท มาย เทีย เด จัซท คัท โซ ดีพ)
And I can’t get myself over you
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท ไมเซลฟ โอเฝอะ ยู)

The moment you leave me, the moment you’re gone
(เดอะ โมเม็นท ยู ลีฝ มี , เดอะ โมเม็นท ยัวร์ กอน)
I don’t think that I could last another minute
(ไอ ด้อนท์ ธิงค แดท ไอ เคิด ลาซท แอะนัธเออะ มินยูท)
But when we’re together, something’s so strong
(บัท ฮเว็น เวีย ทุเกฑเออะ , ซัมติง โซ ซทร็อง)
I don’t think that we’ll ever find a limit
(ไอ ด้อนท์ ธิงค แดท เว็ล เอฝเออะ ไฟนด อะ ลีมอิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Moment You Leave Me คำอ่านไทย Atomic Kitten

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น