เนื้อเพลง After The Rain Has Fallen คำอ่านไทย Sting

The palace guards are all sleeping
( เดอะ แพลอิซ กาด แซร์ ออล ซลีพพิง)
Their fires burn into the night
(แด ไฟร เบิน อีนทุ เดอะ ไนท)
There’s a threat of rain on the dark horizon
(แดร์ ซา ธเร็ท อ็อฝ เรน ออน เดอะ ดาค ฮอไร๊ซั่น)
And all that’s left is a quarter moon of light
(แอ็นด ออล แด๊ท เล็ฟท อีส ซา ควอเทอะ มูน อ็อฝ ไลท)

He climbs up through the darkness
(ฮี คไลม อัพ ธรู เดอะ ดาคเน็ซ)
No weapon but his surprise
(โน เวพอัน บัท ฮิส เซิพไรส)
The greatest thief in the high Sahara
(เดอะ เกสเดด ธีฟ อิน เดอะ ไฮ ซะฮา)
Enters the room where a sleeping princess lies
(เอนเทอะ เดอะ รุม ฮแว อะ ซลีพพิง พรีนเซ็ซ ไล)

All your money, your pretty necklace
(ออล ยุร มันอิ , ยุร พรีททิ เนคเครด)
This is my work on such a night
(ดีซ ซิส มาย เวิค ออน ซัช อะ ไนท)
There’s a storm coming over the mountain
(แดร์ ซา ซทอม คัมอิง โอเฝอะ เดอะ เมานทิน)
I’ll be gone long before the morning
(แอล บี กอน ล็อง บิโฟ เดอะ มอนิง)

After the rain has fallen
(อาฟเทอะ เดอะ เรน แฮ็ส ฟอลเล็น)
After the tears have washed your eyes
(อาฟเทอะ เดอะ เทีย แฮ็ฝ ว็อฌ ยุร ไอ)
You find that I’ve take nothing, that
(ยู ไฟนด แดท แอฝ เทค นัธติง , แดท)
Love can’t replace in the blink of an eye
(ลัฝ แค็นท ริพเลซ อิน เดอะ บลิงค อ็อฝ แอน ไอ)

He was as gentle as the night wind
(ฮี วอส แอ็ส เจ๊นเทิ่ล แอ็ส เดอะ ไนท วินด)
As no lover had been before
(แอ็ส โน ลัฝเออะ แฮ็ด บีน บิโฟ)
And the rings she wore for her bride groom
(แอ็นด เดอะ ริง ชี โว ฟอ เฮอ บไรด กรูม)
Slipped from her fingers and fell to the floor
(สลิป ฟร็อม เฮอ ฟีงเกอะ แซน เฟ็ล ทู เดอะ ฟโล)

Take me with you, take me with you
(เทค มี วิฑ ยู , เทค มี วิฑ ยู)
Before my lonely life is set
(บิโฟ มาย โลนลิ ไลฟ อีส เซ็ท)
I’ve been promised to another
(แอฝ บีน พรอมอิซ ทู แอะนัธเออะ)
To a man I’ve never even met
(ทู อะ แม็น แอฝ เนฝเวอะ อีเฝ็น เม็ท)

After the rain has fallen
(อาฟเทอะ เดอะ เรน แฮ็ส ฟอลเล็น)
After the tears have washed your eyes
(อาฟเทอะ เดอะ เทีย แฮ็ฝ ว็อฌ ยุร ไอ)
You’ll find that I’ve take nothing, that
(โยว ไฟนด แดท แอฝ เทค นัธติง , แดท)
Love can’t replace in the blink of an eye
(ลัฝ แค็นท ริพเลซ อิน เดอะ บลิงค อ็อฝ แอน ไอ)
After the thunder’s spoken, and
(อาฟเทอะ เดอะ ธันเดอะ ซโพเค็น , แอ็นด)
After the lightning bolt’s been hurled
(อาฟเทอะ เดอะ ไลทนิง โบลท บีน เฮิล)
After the dream is broken, there’ll
(อาฟเทอะ เดอะ ดรีม อีส บโรเค็น , เดอะเรล)
Still be love in the world
(ซทิล บี ลัฝ อิน เดอะ เวิลด)

She said take me to another life
(ชี เซ็ด เทค มี ทู แอะนัธเออะ ไลฟ)
Take me for a pirate’s wife
(เทค มี ฟอ รา ไพริท ไวฟ)
Take me where the wind blows
(เทค มี ฮแว เดอะ วินด บโล)
Take me where the red wine flows
(เทค มี ฮแว เดอะ เร็ด ไวน ฟโล)
Take me to the danger
(เทค มี ทู เดอะ เดนเจอะ)
Take me to the life of crime
(เทค มี ทู เดอะ ไลฟ อ็อฝ คไรม)
Take me to the stars
(เทค มี ทู เดอะ ซทา)
Take me to the moon while we still have time
(เทค มี ทู เดอะ มูน ฮไวล วี ซทิล แฮ็ฝ ไทม)

After the rain has fallen
(อาฟเทอะ เดอะ เรน แฮ็ส ฟอลเล็น)
After the tears have washed your eyes
(อาฟเทอะ เดอะ เทีย แฮ็ฝ ว็อฌ ยุร ไอ)
You’ll find that I’ve taken nothing, that
(โยว ไฟนด แดท แอฝ เทคเอ็น นัธติง , แดท)
Love can’t replace in the blink of an eye
(ลัฝ แค็นท ริพเลซ อิน เดอะ บลิงค อ็อฝ แอน ไอ)

After the thunder’s spoken, and
(อาฟเทอะ เดอะ ธันเดอะ ซโพเค็น , แอ็นด)
After the lightning bolt’s been hurled
(อาฟเทอะ เดอะ ไลทนิง โบลท บีน เฮิล)
After the dream is broken, there’ll
(อาฟเทอะ เดอะ ดรีม อีส บโรเค็น , เดอะเรล)
Still be love in the world
(ซทิล บี ลัฝ อิน เดอะ เวิลด)
Still be love in the world
(ซทิล บี ลัฝ อิน เดอะ เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง After The Rain Has Fallen คำอ่านไทย Sting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น