เนื้อเพลง Teddy Bears’ Picnic คำอ่านไทย Anne Murray

If you go down to the woods today
( อิฟ ยู โก เดาน ทู เดอะ วู๊ด ทุเด)
You’re sure of a big surprise.
(ยัวร์ ฌุร อ็อฝ อะ บิก เซิพไรส)
If you go down to the woods today
(อิฟ ยู โก เดาน ทู เดอะ วู๊ด ทุเด)
You’d better go in disguise!
(ยูต เบทเทอะ โก อิน ดิซไกส !)

For ev’ry bear that ever there was
(ฟอ เอวรี่ แบ แดท เอฝเออะ แดร์ วอส)
Will gather there for certain,
(วิล แกฑเออะ แดร์ ฟอ เซอทิน ,)
Because today’s the day the
(บิคอส ทุเด เดอะ เด เดอะ)
Teddy Bears have their picnic.
(เท๊ดดี้ แบ แฮ็ฝ แด พีคนิค)

Picnic time for Teddy Bears
(พีคนิค ไทม ฟอ เท๊ดดี้ แบ)
The little Teddy Bears are having
(เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เท๊ดดี้ แบ แซร์ แฮฝวิ่ง)
A lovely time today.
(อะ ลัฝลิ ไทม ทุเด)
Watch them, catch them unawares,
(ว็อช เฑ็ม , แค็ช เฑ็ม อะนะแว ,)
And see them picnic on their holiday.
(แอ็นด ซี เฑ็ม พีคนิค ออน แด ฮอลอิเด)

See them gaily gad about.
(ซี เฑ็ม เกลิ แก็ด อะเบาท)
They love to play and shout,
(เด ลัฝ ทู พเล แอ็นด เฌาท ,)
They never have any care;
(เด เนฝเวอะ แฮ็ฝ เอนอิ แค 😉
At six o’clock their Mommies and Daddies
(แอ็ท ซิคซ โอคล็อก แด มอมมีส แซน แด๊ดดี)
Will take them home to bed,
(วิล เทค เฑ็ม โฮม ทู เบ็ด ,)
Because they’re tired little Teddy Bears
(บิคอส เดรว ไทร ลิ๊ทเทิ่ล เท๊ดดี้ แบ)

Ev’ry Teddy Bear who’s been good
(เอวรี่ เท๊ดดี้ แบ ฮู บีน เกิด)
Is sure of a treat today.
(อีส ฌุร อ็อฝ อะ ทรีท ทุเด)
There’s lots of marvelous things to eat
(แดร์ ล็อท อ็อฝ มาเฝะลัซ ธิง ทู อีท)
And wonderful games to play.
(แอ็นด วันเดอะฟุล เกม ทู พเล)

Beneath the trees where nobody sees
(บินีธ เดอะ ทรี ฮแว โนบอดี้ ซี)
They’ll hide and seek as long as they please
(เด๊ว ไฮด แอ็นด ซีค แอ็ส ล็อง แอ็ส เด พลีส)
Cause that’s the way the
(คอส แด๊ท เดอะ เว เดอะ)
Teddy Bears have their picnic.
(เท๊ดดี้ แบ แฮ็ฝ แด พีคนิค)

Picnic time for Teddy Bears
(พีคนิค ไทม ฟอ เท๊ดดี้ แบ)
The little Teddy Bears are having
(เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เท๊ดดี้ แบ แซร์ แฮฝวิ่ง)
A lovely time today.
(อะ ลัฝลิ ไทม ทุเด)
Watch them, catch them unawares,
(ว็อช เฑ็ม , แค็ช เฑ็ม อะนะแว ,)
And see them frolic on their holiday
(แอ็นด ซี เฑ็ม ฟรอลอิค ออน แด ฮอลอิเด)

See them gaily gad about
(ซี เฑ็ม เกลิ แก็ด อะเบาท)
They love to play and shout,
(เด ลัฝ ทู พเล แอ็นด เฌาท ,)
They never have any care;
(เด เนฝเวอะ แฮ็ฝ เอนอิ แค 😉
At six o’clock their Mommies and Daddies
(แอ็ท ซิคซ โอคล็อก แด มอมมีส แซน แด๊ดดี)
Will take them home to bed,
(วิล เทค เฑ็ม โฮม ทู เบ็ด ,)
Because they’re tired little Teddy Bears.
(บิคอส เดรว ไทร ลิ๊ทเทิ่ล เท๊ดดี้ แบ)

If you go down to the woods today,
(อิฟ ยู โก เดาน ทู เดอะ วู๊ด ทุเด ,)
You’d better not go alone!
(ยูต เบทเทอะ น็อท โก อะโลน !)
It’s lovely down in the woods today,
(อิทซ ลัฝลิ เดาน อิน เดอะ วู๊ด ทุเด ,)
But safer to stay at home!
(บัท เซฟเฟอร์ ทู ซเท แอ็ท โฮม !)

For ev’ry bear that ever there was
(ฟอ เอวรี่ แบ แดท เอฝเออะ แดร์ วอส)
Will gather there for certain, because
(วิล แกฑเออะ แดร์ ฟอ เซอทิน , บิคอส)
Today’s the day the
(ทุเด เดอะ เด เดอะ)
Teddy Bears have their picnic.
(เท๊ดดี้ แบ แฮ็ฝ แด พีคนิค)

Picnic time for Teddy Bears
(พีคนิค ไทม ฟอ เท๊ดดี้ แบ)
The little Teddy Bears are having
(เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เท๊ดดี้ แบ แซร์ แฮฝวิ่ง)
A lovely time today.
(อะ ลัฝลิ ไทม ทุเด)
Watch them, catch them unawares,
(ว็อช เฑ็ม , แค็ช เฑ็ม อะนะแว ,)
And see them frolic on their holiday.
(แอ็นด ซี เฑ็ม ฟรอลอิค ออน แด ฮอลอิเด)

See them gaily gad about
(ซี เฑ็ม เกลิ แก็ด อะเบาท)
They love to play and shout,
(เด ลัฝ ทู พเล แอ็นด เฌาท ,)
They never have any care;
(เด เนฝเวอะ แฮ็ฝ เอนอิ แค 😉
At six o’clock their Mommies and Daddies
(แอ็ท ซิคซ โอคล็อก แด มอมมีส แซน แด๊ดดี)
Will take them home to bed,
(วิล เทค เฑ็ม โฮม ทู เบ็ด ,)
Because they’re tired little Teddy Bears.
(บิคอส เดรว ไทร ลิ๊ทเทิ่ล เท๊ดดี้ แบ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Teddy Bears’ Picnic คำอ่านไทย Anne Murray

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น