เนื้อเพลง Angie คำอ่านไทย The Rolling Stones

Angie, Angie, when will those clouds all disappear?
( แอนจี้ , แอนจี้ , ฮเว็น วิล โฑส คเลาด ซอร์ ดิแซ็พเพีย)
Angie, Angie, where will it lead us from here?
(แอนจี้ , แอนจี้ , ฮแว วิล อิท เล็ด อัซ ฟร็อม เฮียร)
With no loving in our souls and no money in our coats
(วิฑ โน ลัฝอิง อิน เอ๊า โซล แซน โน มันอิ อิน เอ๊า โคท)
You can’t say we’re satisfied
(ยู แค็นท เซ เวีย แซทอิซไฟด)
But Angie, Angie, you can’t say we never tried
(บัท แอนจี้ , แอนจี้ , ยู แค็นท เซ วี เนฝเวอะ ทไร)
Angie, you’re beautiful, but ain’t it time we said good-bye?
(แอนจี้ , ยัวร์ บยูทิฟุล , บัท เอน ดิธ ไทม วี เซ็ด เกิด ไบ)
Angie, I still love you, remember all those nights we cried?
(แอนจี้ , ไอ ซทิล ลัฝ ยู , ริเมมเบอะ ออล โฑส ไนท วี คไร)
All the dreams we held so close seemed to all go up in smoke
(ออล เดอะ ดรีม วี เฮ็ลด โซ คโลส ซีมี ทู ออล โก อัพ อิน ซโมค)
Let me whisper in your ear:
(เล็ท มี ฮวีซเพอะ อิน ยุร เอีย :)
Angie, Angie, where will it lead us from here?
(แอนจี้ , แอนจี้ , ฮแว วิล อิท เล็ด อัซ ฟร็อม เฮียร)
Oh, Angie, don’t you weep, all your kisses still taste sweet
(โอ , แอนจี้ , ด้อนท์ ยู วีพ , ออล ยุร คีสเซซ ซทิล เทซท สวี้ท)
I hate that sadness in your eyes
(ไอ เฮท แดท แซดเน็ซ ซิน ยุร ไอ)
But Angie, Angie, ain’t it time we said good-bye?
(บัท แอนจี้ , แอนจี้ , เอน ดิธ ไทม วี เซ็ด เกิด ไบ)
With no loving in our souls and no money in our coats
(วิฑ โน ลัฝอิง อิน เอ๊า โซล แซน โน มันอิ อิน เอ๊า โคท)
You can’t say we’re satisfied
(ยู แค็นท เซ เวีย แซทอิซไฟด)
But Angie, I still love you, baby
(บัท แอนจี้ , ไอ ซทิล ลัฝ ยู , เบบิ)
Ev’rywhere I look I see your eyes
(เอฝรี่แวร์ไอ ลุค ไอ ซี ยุร ไอ)
There ain’t a woman that comes close to you
(แดร์ เอน ดา วูมเอิน แดท คัม คโลส ทู ยู)
Come on Baby, dry your eyes
(คัมมอน เบบิ , ดไร ยุร ไอ)
But Angie, Angie, ain’t it good to be alive?
(บัท แอนจี้ , แอนจี้ , เอน ดิธ เกิด ทู บี อะไลฝ)
Angie, Angie, they can’t say we never tried
(แอนจี้ , แอนจี้ , เด แค็นท เซ วี เนฝเวอะ ทไร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Angie คำอ่านไทย The Rolling Stones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น