เนื้อเพลง Opera Of The Bells คำอ่านไทย Destiny’s Child

Hark how the bells, sweet silver bells
( ฮาค เฮา เดอะ เบลล์ , สวี้ท ซีลเฝอะ เบลล์)
All seem to say throw cares away
(ออล ซีม ทู เซ ธโร แค อะเว)
Christmas is here, bringing good cheer
(ครีซมัซ ซิส เฮียร , บริงกิง เกิด เชีย)
To young and old, meek and the bold
(ทู ยัง แอ็นด โอลด , มีค แอ็นด เดอะ โบลด)

Ding-dong, ding-dong, that is their song
(ดิง ดัง , ดิง ดัง , แดท อีส แด ซ็อง)
With joyful ring, all caroling
(วิฑ จอยฟุล ริง , ออล carolings)
One seems to hear, words of good cheer
(วัน ซีม ทู เฮีย , เวิด อ็อฝ เกิด เชีย)
From everywhere, filling the air
(ฟร็อม เอวี่แวร์ , ฟีลลิง ดิ แอ)

Gaily they ring, while people sing
(เกลิ เด ริง , ฮไวล พี๊เพิ่ล ซิง)
Songs of good cheer, Christmas is here
(ซ็อง อ็อฝ เกิด เชีย , ครีซมัซ ซิส เฮียร)
Merry merry merry merry Christmas
(เมริ เมริ เมริ เมริ ครีซมัซ)
Merry merry merry merry Christmas
(เมริ เมริ เมริ เมริ ครีซมัซ)
On and on they send, on without end
(ออน แอ็นด ออน เด เซ็นด , ออน วิเฑาท เอ็นด)
Their joyful tone to every home
(แด จอยฟุล โทน ทู เอฝริ โฮม)
Ding-dong ding-dong, ding-dong ding-dong
(ดิง ดัง ดิง ดัง , ดิง ดัง ดิง ดัง)
Ding-dong ding-dong, ding-dong ding-dong
(ดิง ดัง ดิง ดัง , ดิง ดัง ดิง ดัง)
Diiiiiiiiiiiing [ding ding ding], doooooooooong [ding ding ding]
(Diiiiiiiiiiiings [ ดิง ดิง ดิง ] , doooooooooong [ ดิง ดิง ดิง ])
Diiiiiiiiiiiing [ding ding ding], doooooooooong [ding ding ding]
(Diiiiiiiiiiiings [ ดิง ดิง ดิง ] , doooooooooong [ ดิง ดิง ดิง ])
Diiiiiiiiiiiing [ding ding ding], doooooooooong [ding ding ding]
(Diiiiiiiiiiiings [ ดิง ดิง ดิง ] , doooooooooong [ ดิง ดิง ดิง ])
Diiiiiiiiiiiing [ding ding ding], doooooooooong [ding ding ding]
(Diiiiiiiiiiiings [ ดิง ดิง ดิง ] , doooooooooong [ ดิง ดิง ดิง ])
Ding, di-di-di-di-di-di-di-ding, ding, di-di-di-di-di-di-di-ding
(ดิง , ได ได ได ได ได ได ได ดิง , ดิง , ได ได ได ได ได ได ได ดิง)
Ding, di-di-di-di-di-di-di-ding, ding, di-di-di-di-di-di-di-ding
(ดิง , ได ได ได ได ได ได ได ดิง , ดิง , ได ได ได ได ได ได ได ดิง)
Ding, di-di-di-di-di-di-di-ding, ding, di-di-di-di-di-di-di-ding
(ดิง , ได ได ได ได ได ได ได ดิง , ดิง , ได ได ได ได ได ได ได ดิง)
Ding, di-di-di-di-di-di-di-ding, ding, di-di-di-di-di-di-di-ding
(ดิง , ได ได ได ได ได ได ได ดิง , ดิง , ได ได ได ได ได ได ได ดิง)
Ding, di-di-di-di-di-di-di-ding, ding, di-di-di-di-di-di-di-ding
(ดิง , ได ได ได ได ได ได ได ดิง , ดิง , ได ได ได ได ได ได ได ดิง)

Hark how the bells, sweet silver bells
(ฮาค เฮา เดอะ เบลล์ , สวี้ท ซีลเฝอะ เบลล์)
All seem to say throw cares away
(ออล ซีม ทู เซ ธโร แค อะเว)
Christmas is here, bringing good cheer
(ครีซมัซ ซิส เฮียร , บริงกิง เกิด เชีย)
To young and old, meek and the bold
(ทู ยัง แอ็นด โอลด , มีค แอ็นด เดอะ โบลด)

Ding-dong, ding-dong, that is their song
(ดิง ดัง , ดิง ดัง , แดท อีส แด ซ็อง)
With joyful ring, all caroling
(วิฑ จอยฟุล ริง , ออล carolings)
One seems to hear, words of good cheer
(วัน ซีม ทู เฮีย , เวิด อ็อฝ เกิด เชีย)
From everywhere, filling the air
(ฟร็อม เอวี่แวร์ , ฟีลลิง ดิ แอ)

Gaily they ring, while people sing
(เกลิ เด ริง , ฮไวล พี๊เพิ่ล ซิง)
Songs of good cheer, Christmas is here
(ซ็อง อ็อฝ เกิด เชีย , ครีซมัซ ซิส เฮียร)
On and on they send, on without end
(ออน แอ็นด ออน เด เซ็นด , ออน วิเฑาท เอ็นด)
Their joyful tone to every home
(แด จอยฟุล โทน ทู เอฝริ โฮม)
To every home [ooh, ooh], to every home [ooh, oo-oo-oo-oo-oo-ooh]
(ทู เอฝริ โฮม [ อู้ , อู้ ] , ทู เอฝริ โฮม [ อู้ , โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ อู้ ])
To every home [ooh, ooh], to every home [ooh, oo-oo-oo-oo-oo-ooh]
(ทู เอฝริ โฮม [ อู้ , อู้ ] , ทู เอฝริ โฮม [ อู้ , โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ โอโอ อู้ ])
To every home [ooh, ooh], to every home [ooh]
(ทู เอฝริ โฮม [ อู้ , อู้ ] , ทู เอฝริ โฮม [ อู้ ])

Diiiiing [oh-oh], doooong [oh-oh]
(Diiiiings [ โอ โอ ] , doooong [ โอ โอ ])
Diiiiing [oh-oh], doooong [oh-oh-oh-oh-oh]
(Diiiiings [ โอ โอ ] , doooong [ โอ โอ โอ โอ โอ ])
Diiiiiing [oh-oh-oh oh-oh-oh], doooong [oh-oh-oh oh-oh-oh-oh-oh]
(Diiiiiings [ โอ โอ โอ โอ โอ โอ ] , doooong [ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ ])
Diiiiiing [ding ding ding ding ding], doooong [dong dong dong dong dong]
(Diiiiiings [ ดิง ดิง ดิง ดิง ดิง ] , doooong [ ดัง ดัง ดัง ดัง ดัง ])

Ding [ding-dong ding-ding], ding [dong-ding ding-ding]
(ดิง [ ดิง ดัง ดิง ดิง ] , ดิง [ ดัง ดิง ดิง ดิง ])
Ding [ding-dong ding-ding], ding [dong-ding ding-ding]
(ดิง [ ดิง ดัง ดิง ดิง ] , ดิง [ ดัง ดิง ดิง ดิง ])

Hark how the bells, sweet silver beels
(ฮาค เฮา เดอะ เบลล์ , สวี้ท ซีลเฝอะ beels)
All seem to say throw cares away
(ออล ซีม ทู เซ ธโร แค อะเว)
Christmas is here, bringing good cheer
(ครีซมัซ ซิส เฮียร , บริงกิง เกิด เชีย)
To young and old, meek and the bold
(ทู ยัง แอ็นด โอลด , มีค แอ็นด เดอะ โบลด)

Ding-dong, ding-dong, that is their song
(ดิง ดัง , ดิง ดัง , แดท อีส แด ซ็อง)
With joyful ring, all caroling
(วิฑ จอยฟุล ริง , ออล carolings)
One seems to hear, words of good cheer
(วัน ซีม ทู เฮีย , เวิด อ็อฝ เกิด เชีย)
From everywhere, filling the air
(ฟร็อม เอวี่แวร์ , ฟีลลิง ดิ แอ)

Gaily they ring, while people sing
(เกลิ เด ริง , ฮไวล พี๊เพิ่ล ซิง)
Songs of good cheer, Christmas is here
(ซ็อง อ็อฝ เกิด เชีย , ครีซมัซ ซิส เฮียร)
Merry merry merry merry Christmas [merry merry merry]
(เมริ เมริ เมริ เมริ ครีซมัซ [ เมริ เมริ เมริ ])
Merry merry merry merry Christmas
(เมริ เมริ เมริ เมริ ครีซมัซ)
On and on they send, on without end
(ออน แอ็นด ออน เด เซ็นด , ออน วิเฑาท เอ็นด)
Their joyful tone to every home
(แด จอยฟุล โทน ทู เอฝริ โฮม)

Ding, ding, dong, dong….
(ดิง , ดิง , ดัง , ดัง)
Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding
(ดิง ดิง ดิง ดิง ดิง ดิง ดิง ดิง ดิง ดิง ดิง ดิง)

DONG
(ดัง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Opera Of The Bells คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น