เนื้อเพลง Kiss You คำอ่านไทย Keith Sweat

Baby, won’t you come and let me
( เบบิ , ว็อนท ยู คัม แอ็นด เล็ท มี)
Kiss you, kiss you, kiss you
(คิซ ยู , คิซ ยู , คิซ ยู)
Then I’m gonna
(เด็น แอม กอนนะ)
Touch you, touch you, touch you
(ทั๊ช ยู , ทั๊ช ยู , ทั๊ช ยู)
Oh baby let me
(โอ เบบิ เล็ท มี)
Show you, show you, show you
(โฌ ยู , โฌ ยู , โฌ ยู)
How I’m gonna
(เฮา แอม กอนนะ)
Freak you, freak you, freak you
(ฟรีค ยู , ฟรีค ยู , ฟรีค ยู)

Baby I’ve been wanting you [oh yeah]
(เบบิ แอฝ บีน วอนทิง ยู [ โอ เย่ ])
And you’re putting up a hell of a fight [oh yes you are]
(แอ็นด ยัวร์ พูทดิง อัพ อะ เฮ็ล อ็อฝ อะ ไฟท [ โอ เย็ซ ยู อาร์ ])
Girl I can tell
(เกิล ไอ แค็น เท็ล)
You want me as bad as I want you
(ยู ว็อนท มี แอ็ส แบ็ด แอ็ส ซาย ว็อนท ยู)
So we got to get this things started right
(โซ วี ก็อท ทู เก็ท ดีซ ธิง ซทาท ไรท)

Baby, won’t you come and let me
(เบบิ , ว็อนท ยู คัม แอ็นด เล็ท มี)
Kiss you, kiss you, kiss you
(คิซ ยู , คิซ ยู , คิซ ยู)
Then I’m gonna
(เด็น แอม กอนนะ)
Touch you, touch you, touch you
(ทั๊ช ยู , ทั๊ช ยู , ทั๊ช ยู)
Oh baby let me
(โอ เบบิ เล็ท มี)
Show you, show you, show you
(โฌ ยู , โฌ ยู , โฌ ยู)
How I’m gonna
(เฮา แอม กอนนะ)
Freak you, freak you, freak you
(ฟรีค ยู , ฟรีค ยู , ฟรีค ยู)

See I don’t wanna beg
(ซี ไอ ด้อนท์ วอนนา เบ็ก)
But I will if I have to [yeah, yeah]
(บัท ไอ วิล อิฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู [ เย่ , เย่ ])
You been playin’ games [so many games]
(ยู บีน เพลย์ยิน เกม [ โซ เมนอิ เกม ])
With me for a long time
(วิฑ มี ฟอ รา ล็อง ไทม)
And you know very well
(แอ็นด ยู โน เฝริ เว็ล)
I can make you feel alright
(ไอ แค็น เมค ยู ฟีล ออลไร๊ท)
So stop frontin’ and let’s get it on
(โซ ซท็อพ ฟ้อนดิน แอ็นด เล็ท เก็ท ดิธ ออน)
Ohh
(โอ้)

See I don’t wanna chase you baby
(ซี ไอ ด้อนท์ วอนนา เชซ ยู เบบิ)
[I don’t wanna chase you]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา เชซ ยู ])
But you got to understand
(บัท ยู ก็อท ทู อันเดิซแทนด)
[But you got to understand]
([ บัท ยู ก็อท ทู อันเดิซแทนด ])
If you let me have my way with you
(อิฟ ยู เล็ท มี แฮ็ฝ มาย เว วิฑ ยู)
I will never have to beg you again
(ไอ วิล เนฝเวอะ แฮ็ฝ ทู เบ็ก ยู อะเกน)

Baby, won’t you come and let me
(เบบิ , ว็อนท ยู คัม แอ็นด เล็ท มี)
Kiss you, kiss you, kiss you
(คิซ ยู , คิซ ยู , คิซ ยู)
Then I’m gonna
(เด็น แอม กอนนะ)
Touch you, touch you, touch you
(ทั๊ช ยู , ทั๊ช ยู , ทั๊ช ยู)
Oh baby let me
(โอ เบบิ เล็ท มี)
Show you, show you, show you
(โฌ ยู , โฌ ยู , โฌ ยู)
How I’m gonna
(เฮา แอม กอนนะ)
Freak you, freak you, freak you
(ฟรีค ยู , ฟรีค ยู , ฟรีค ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kiss You คำอ่านไทย Keith Sweat

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น