เนื้อเพลง Radio คำอ่านไทย Beyonce Knowles

I be on the hotline, like erryday
( ไอ บี ออน เดอะ ฮอทไลน์ , ไลค erryday)
Makin’ sure the DJ know what I want him to play
(เมกิน ฌุร เดอะ ดีเจ โน ว็อท ไอ ว็อนท ฮิม ทู พเล)
You know I got my top back and my beat low-oh
(ยู โน ไอ ก็อท มาย ท็อพ แบ็ค แอ็นด มาย บีท โล โอ)
Rockin’ my stunna shades and turnin’ up my radio-oh
(รอคกิน มาย stunna เฌด แซน เทินนิน อัพ มาย เรดิโอ โอ)
Turn up my radio, radio, radio….
(เทิน อัพ มาย เรดิโอ , เรดิโอ , เรดิโอ)

I think I’m in love with my radio
(ไอ ธิงค แอม อิน ลัฝ วิฑ มาย เรดิโอ)
Cause it never lets me down
(คอส อิท เนฝเวอะ เล็ท มี เดาน)
And I fall in love with my stereo
(แอ็นด ดาย ฟอล อิน ลัฝ วิฑ มาย ซเทริโอ)
Whenever I hear that sound
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เฮีย แดท เซานด)
[Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh!]
([ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ ! ])
Whenever I hear that sound
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เฮีย แดท เซานด)
[Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh!]
([ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ ! ])
Whenever I hear that sound
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เฮีย แดท เซานด)

You’re the only one that Papa allowed to hang out in my room
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท พะพา แอ็ลเลา ทู แฮ็ง เอ้า อิน มาย รุม)
With the door closed we’d be alone
(วิฑ เดอะ โด คโลส เว็ด บี อะโลน)
And mama never freaked out when she heard it go BOOM
(แอ็นด มามะ เนฝเวอะ ฟรีค เอ้า ฮเว็น ชี เฮิด ดิท โก บูม)
Cause she knew we were in the zone
(คอส ชี นยู วี เวอ อิน เดอะ โสน)

Hold him in my arms and look out of my window
(โฮลด ฮิม อิน มาย อาม แซน ลุค เอ้า อ็อฝ มาย วีนโด)
[Under the moonlight]
([ อันเดอะ เดอะ มูนไลท์ ])
And he be keepin’ me calm so I’d never let him go
(แอ็นด ฮี บี คริพปิน มี คาม โซ อาย เนฝเวอะ เล็ท ฮิม โก)
He’s got a place in my heart
(อีส ก็อท ดา พเลซ อิน มาย ฮาท)

I think I’m in love with my radio
(ไอ ธิงค แอม อิน ลัฝ วิฑ มาย เรดิโอ)
Cause it never lets me down
(คอส อิท เนฝเวอะ เล็ท มี เดาน)
And I fall in love with my stereo
(แอ็นด ดาย ฟอล อิน ลัฝ วิฑ มาย ซเทริโอ)
[With my stereo-oh-oh]
([ วิฑ มาย ซเทริโอ โอ โอ ])
Whenever I hear that sound
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เฮีย แดท เซานด)
[Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh!]
([ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ ! ])
Whenever I hear that sound
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เฮีย แดท เซานด)
[Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh!]
([ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ ! ])
Whenever I hear that sound
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เฮีย แดท เซานด)

When I get into my car, turn it uh-up, uh-up
(ฮเว็น นาย เก็ท อีนทุ มาย คา , เทิน หนิด อา อัพ , อา อัพ)
Then I hear vibrations all up in my truh-unk, uh-unk
(เด็น นาย เฮีย ไฝบเรฌัน ซอร์ อัพ อิน มาย truh unk , อา unk)
And the bassline be rattlin’ through my see-eat, ee-eats
(แอ็นด เดอะ bassline บี แรทริน ธรู มาย ซี อีท , อี อีท)
Then that crazy feeling starts happeni-ing- i-ing OH!
(เด็น แดท คเรสิ ฟีลอิง ซทาท happeni อิง ไอ อิง โอ !)
I get b*tterflies when I hear the DJ
(ไอ เก็ท บี *tterflies ฮเว็น นาย เฮีย เดอะ ดีเจ)
[Playing the stuff I like]
([ พเลนิ่ง เดอะ ซทัฟ ไอ ไลค ])
And I fall deeper in love with every song he plays
(แอ็นด ดาย ฟอล ดิพเพออิน ลัฝ วิฑ เอฝริ ซ็อง ฮี พเล)
He’s got a place in my heart…..
(อีส ก็อท ดา พเลซ อิน มาย ฮาท)

I think I’m in love with my radio
(ไอ ธิงค แอม อิน ลัฝ วิฑ มาย เรดิโอ)
Cause it never lets me down
(คอส อิท เนฝเวอะ เล็ท มี เดาน)
And I fall in love with my stereo
(แอ็นด ดาย ฟอล อิน ลัฝ วิฑ มาย ซเทริโอ)
Whenever I hear that sound
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เฮีย แดท เซานด)
[Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh!]
([ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ ! ])
Whenever I hear that sound
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เฮีย แดท เซานด)
[Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh!]
([ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ ! ])
Whenever I hear that sound
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เฮีย แดท เซานด)

I be on the hotline, like erryday
(ไอ บี ออน เดอะ ฮอทไลน์ , ไลค erryday)
Makin’ sure the DJ know what I want him to play
(เมกิน ฌุร เดอะ ดีเจ โน ว็อท ไอ ว็อนท ฮิม ทู พเล)
You know I got my top back and my beat low-oh
(ยู โน ไอ ก็อท มาย ท็อพ แบ็ค แอ็นด มาย บีท โล โอ)
Rockin’ my stunna shades and turnin’ up my radio-oh
(รอคกิน มาย stunna เฌด แซน เทินนิน อัพ มาย เรดิโอ โอ)
Turn up my radio
(เทิน อัพ มาย เรดิโอ)

I think I’m in love with my radio
(ไอ ธิงค แอม อิน ลัฝ วิฑ มาย เรดิโอ)
Cause it never lets me down
(คอส อิท เนฝเวอะ เล็ท มี เดาน)
And I fall in love with my stereo
(แอ็นด ดาย ฟอล อิน ลัฝ วิฑ มาย ซเทริโอ)
Whenever I hear that sound
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เฮีย แดท เซานด)
[Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh!]
([ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ ! ])
Whenever I hear that sound
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เฮีย แดท เซานด)
[Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh!]
([ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ ! ])
Whenever I hear that sound
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เฮีย แดท เซานด)
[Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh!]
([ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ ! ])
[Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh!]
([ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ ! ])
Oh ooh whoa whoa…
(โอ อู้ โว้ว โว้ว)
Oh ooh whoa whoa…
(โอ อู้ โว้ว โว้ว)
Oh ooh whoa whoa, ooh…….
(โอ อู้ โว้ว โว้ว , อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Radio คำอ่านไทย Beyonce Knowles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น