เนื้อเพลง No, No, No Part 2 คำอ่านไทย Destiny’s Child

[feat. Wyclef Jean]
( [ ฟีท วายเครฟ จีน ])

[Wyclef:]
([ วายเครฟ : ])
This is the remix
(ดีซ ซิส เดอะ รีมิก)
This is the remix
(ดีซ ซิส เดอะ รีมิก)
This is the remix
(ดีซ ซิส เดอะ รีมิก)
This is the remix
(ดีซ ซิส เดอะ รีมิก)

Aaaaaaaaaaaaaaaa [Remix, this is the remix]
(Aaaaaaaaaaaaaaaa [ รีมิก , ดีซ ซิส เดอะ รีมิก ])
You’ll be sayin’ no, no, no, no, no [The Crups pump this remix]
(โยว บี เซย์อิน โน , โน , โน , โน , โน [ เดอะ Crups พัมพ ดีซ รีมิก ])
When it’s really yeah, yeah, yeah, yeah, yeah [This is the remix]
(ฮเว็น อิทซ ริแอ็ลลิ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ [ ดีซ ซิส เดอะ รีมิก ])
The Refugees Camp the remix
(เดอะ เรฟิวจี แค็มพ เดอะ รีมิก)
You’ll be sayin’ no, no, no, no, no [Destiny’s child]
(โยว บี เซย์อิน โน , โน , โน , โน , โน [ เดซทินิ ไชล ])
Yeah, yeah, yeah, yeah [We ’bout to set it]
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่ [ วี เบาท ทู เซ็ท ดิธ ])
You’ll be sayin’ no, no, no, no, no [This is the remix]
(โยว บี เซย์อิน โน , โน , โน , โน , โน [ ดีซ ซิส เดอะ รีมิก ])
When it’s really yeah, yeah, yeah, yeah, yeah [The streets pump the remix]
(ฮเว็น อิทซ ริแอ็ลลิ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ [ เดอะ ซทรีท พัมพ เดอะ รีมิก ])
You’ll be sayin’ no, no, no, no, no [This is the remix]
(โยว บี เซย์อิน โน , โน , โน , โน , โน [ ดีซ ซิส เดอะ รีมิก ])
When it’s really yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(ฮเว็น อิทซ ริแอ็ลลิ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
[Every project, come on, come on Destiny’s Child, hey]
([ เอฝริ พรอจเอ็คท , คัมมอน , คัมมอน เดซทินิ ไชล , เฮ ])

Boy I know you want me
(บอย ไอ โน ยู ว็อนท มี)
I can see it in your eyes
(ไอ แค็น ซี อิท อิน ยุร ไอ)
But you keep on frontin’
(บัท ยู คีพ ออน ฟ้อนดิน)
Won’t you say what’s on your mind
(ว็อนท ยู เซ ว็อท ออน ยุร ไมนด)
Cause each and every time you need me
(คอส อีช แอ็นด เอฝริ ไทม ยู นีด มี)
You give me signs
(ยู กิฝ มี ไซน)
But when I ask you what’s the deal
(บัท ฮเว็น นาย อาซค ยู ว็อท เดอะ ดีล)
You hold it all inside
(ยู โฮลด ดิท ออล อีนไซด)
If you wanna be with me
(อิฟ ยู วอนนา บี วิฑ มี)
You gotta keep it real
(ยู กอททะ คีพ อิท ริแอ็ล)
Tell me what’s goin’ on
(เท็ล มี ว็อท โกอิน ออน)
Tell me how you feel
(เท็ล มี เฮา ยู ฟีล)
Cause boy I know you want me
(คอส บอย ไอ โน ยู ว็อนท มี)
Just as much as I want you
(จัซท แอ็ส มัช แอ็ส ซาย ว็อนท ยู)
So come and get my love
(โซ คัม แอ็นด เก็ท มาย ลัฝ)
It’s all here for you, oh yeah
(อิทซ ซอร์ เฮียร ฟอ ยู , โอ เย่)

You’ll be sayin’ no, no, no, no, no
(โยว บี เซย์อิน โน , โน , โน , โน , โน)
When it’s really yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(ฮเว็น อิทซ ริแอ็ลลิ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
You’ll be sayin’ no, no, no, no, no
(โยว บี เซย์อิน โน , โน , โน , โน , โน)
When it’s really yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(ฮเว็น อิทซ ริแอ็ลลิ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
You’ll be sayin’ no, no, no, no, no
(โยว บี เซย์อิน โน , โน , โน , โน , โน)
When it’s really yeah, yeah, yeah, yeah, yeah [this is the remix]
(ฮเว็น อิทซ ริแอ็ลลิ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ [ ดีซ ซิส เดอะ รีมิก ])
You’ll be sayin’ no, no, no, no, no
(โยว บี เซย์อิน โน , โน , โน , โน , โน)
When it’s really yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(ฮเว็น อิทซ ริแอ็ลลิ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
If you keep actin’ this way
(อิฟ ยู คีพ แอสติน ดีซ เว)
You’re gonna lose my love
(ยัวร์ กอนนะ ลูส มาย ลัฝ)
I ain’t got no time to play
(ไอ เอน ก็อท โน ไทม ทู พเล)
You better hurry up
(ยู เบทเทอะ เฮอริ อัพ)
Cause every time I come around
(คอส เอฝริ ไทม ไอ คัม อะเรานด)
Crews run around your way
(ครู รัน อะเรานด ยุร เว)
I see you on the corner
(ไอ ซี ยู ออน เดอะ คอเนอะ)
But you don’t know what to say
(บัท ยู ด้อนท์ โน ว็อท ทู เซ)
When I walk up to you baby
(ฮเว็น นาย วอค อัพ ทู ยู เบบิ)
You seem so shy
(ยู ซีม โซ ไฌ)
What’s the problem baby
(ว็อท เดอะ พรอบเล็ม เบบิ)
Never had a girl like I [this is the remix]
(เนฝเวอะ แฮ็ด อะ เกิล ไลค ไก [ ดีซ ซิส เดอะ รีมิก ])
I can see right through you
(ไอ แค็น ซี ไรท ธรู ยู)
And you know you wanna be mine
(แอ็นด ยู โน ยู วอนนา บี ไมน)
So get your act together
(โซ เก็ท ยุร แอ็คท ทุเกฑเออะ)
Cause you’re running out of time
(คอส ยัวร์ รันนิง เอ้า อ็อฝ ไทม)

You’ll be sayin’ no, no, no, no, no
(โยว บี เซย์อิน โน , โน , โน , โน , โน)
When it’s really yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(ฮเว็น อิทซ ริแอ็ลลิ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
You’ll be sayin’ no, no, no, no, no
(โยว บี เซย์อิน โน , โน , โน , โน , โน)
When it’s really yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(ฮเว็น อิทซ ริแอ็ลลิ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
You’ll be sayin’ no, no, no, no, no
(โยว บี เซย์อิน โน , โน , โน , โน , โน)
When it’s really yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(ฮเว็น อิทซ ริแอ็ลลิ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
You’ll be sayin’ no, no, no, no, no
(โยว บี เซย์อิน โน , โน , โน , โน , โน)
When it’s really yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(ฮเว็น อิทซ ริแอ็ลลิ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

Everytime I see you with your boys
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ซี ยู วิฑ ยุร บอย)
You pretend as if you don’t want me
(ยู พริเทนด แอ็ส อิฟ ยู ด้อนท์ ว็อนท มี)
When you get home you call me on the phone
(ฮเว็น ยู เก็ท โฮม ยู คอล มี ออน เดอะ โฟน)
And tell me how much you care
(แอ็นด เท็ล มี เฮา มัช ยู แค)

[Wyclef:]
([ วายเครฟ : ])
Yo, close your eyes, shorty
(โย , คโลส ยุร ไอ , ชอร์ทดิง)
You’re guaranteed to be hypnotized
(ยัวร์ แกเร็นที ทู บี ฮีพโนะไทส)
By the remix that Wyclef provides
(ไบ เดอะ รีมิก แดท วายเครฟ พโระไฝด)
I don’t care ’bout your size
(ไอ ด้อนท์ แค เบาท ยุร ไซส)
Girl shake your thighs
(เกิล เฌค ยุร ไธ)
All I’m tryin’ to do
(ออล แอม ทายอิน ทู ดู)
In the hood is stay alive
(อิน เดอะ ฮุด อีส ซเท อะไลฝ)
Make a little money with Destiny’s Child
(เมค เก ลิ๊ทเทิ่ล มันอิ วิฑ เดซทินิ ไชล)
Thugs hear this song, they dance, they go wild
(ธัก เฮีย ดีซ ซ็อง , เด ดานซ , เด โก ไวลด)
Like Texas, they movin’ like
(ไลค เทกซัส , เด มูฝวิน ไลค)
No-limit soldiers
(โน ลีมอิท โซลเจอะ)
They went from a dream to the
(เด เว็นท ฟร็อม มา ดรีม ทู เดอะ)
Young supremes, sing it
(ยัง ซิวพรีม , ซิง อิท)

This is the remix
(ดีซ ซิส เดอะ รีมิก)
Jeeps pumps this new remix
(จีพ พัมพ ดีซ นยู รีมิก)
This is the remix
(ดีซ ซิส เดอะ รีมิก)
Jeeps pumps this new remix
(จีพ พัมพ ดีซ นยู รีมิก)

You’ll be sayin’ no, no, no, no, no
(โยว บี เซย์อิน โน , โน , โน , โน , โน)
When it’s really yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(ฮเว็น อิทซ ริแอ็ลลิ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
You’ll be sayin’ no, no, no, no, no
(โยว บี เซย์อิน โน , โน , โน , โน , โน)
When it’s really yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(ฮเว็น อิทซ ริแอ็ลลิ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
You’ll be sayin’ no, no, no, no, no
(โยว บี เซย์อิน โน , โน , โน , โน , โน)
When it’s really yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(ฮเว็น อิทซ ริแอ็ลลิ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
You’ll be sayin’ no, no, no, no, no
(โยว บี เซย์อิน โน , โน , โน , โน , โน)
When it’s really yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(ฮเว็น อิทซ ริแอ็ลลิ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

You’ll be sayin’ no, no, no, no, no
(โยว บี เซย์อิน โน , โน , โน , โน , โน)
When it’s really yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(ฮเว็น อิทซ ริแอ็ลลิ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
You’ll be sayin’ no, no, no, no, no
(โยว บี เซย์อิน โน , โน , โน , โน , โน)
When it’s really yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(ฮเว็น อิทซ ริแอ็ลลิ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
You’ll be sayin’ no, no, no, no, no
(โยว บี เซย์อิน โน , โน , โน , โน , โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No, No, No Part 2 คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น