เนื้อเพลง I’m A Playa คำอ่านไทย Tech N9ne

1971 Aaron D. Yates was born
( 1971 เอรอน ดี Yates วอส บอน)
1985 Aaron wrote his 1st rhyme
(1985 เอรอน โรท ฮิส 1st ไรม)
1988 Aaron adopts the name TECH N9NE
(1988 เอรอน อะดอพท เดอะ เนม ทิค N9NE)
1990 TECH N9NE teams with producer Icy Roc Kraven
(1990 ทิค N9NE ทีม วิฑ พโระดยูซเออะ ไอซิ ร็อค Kraven)
1997 Tech signs with Qwest Records
(1997 ทิค ไซน วิฑ Qwest เรคออด)
1999 Tech is released from the label
(1999 ทิค อีส รีลีซ ฟร็อม เดอะ เลเบ็ล)
2002 Tech and Strange Music teams with MSC Entertainment and records
(2002 ทิค แอ็นด ซทเรนจ มยูสิค ทีม วิฑ MSC เอนเทอะเทนเม็นท แอ็นด เรคออด)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
If you see me lookin’ clean cut
(อิฟ ยู ซี มี ลุคกิน คลีน คัท)
Matchin’ from head to toe dippin’ with a mean strut
(แมทชิน ฟร็อม เฮ็ด ทู โท ดิพพิน วิฑ อะ มีน ซทรัท)
Throwin’ and blowin’ green stuff hella creamed up with a bling cup
(โตวอิน แอ็นด โบลวิน กรีน ซทัฟ เฮลลา ครีม อัพ วิฑ อะ บลิง คัพ)
Ain’t no wicked we can kick it if you blue or beamed up
(เอน โน วิค วี แค็น คิด อิท อิฟ ยู บลู ออ บีม อัพ)

If you, see me step off in the clubber with some pros
(อิฟ ยู , ซี มี ซเท็พ ออฟฟ อิน เดอะ clubber วิฑ ซัม พโร)
With about 6 of ’em cut no longer waiting to be chose
(วิฑ อะเบาท ซิก อ็อฝ เอ็ม คัท โน ลองเงอ เวททิง ทู บี โชส)
And if you hear me tell my homies anything goes
(แอ็นด อิฟ ยู เฮีย มี เท็ล มาย โฮมี เอนอิธิง โกซ)
With these chickens dippin’ to Davy’s right when the clubber close
(วิฑ ฑิส ชีคเค็น ดิพพิน ทู เดฝวี่ ไรท ฮเว็น เดอะ clubber คโลส)

If you see me on the grind getting’ mine
(อิฟ ยู ซี มี ออน เดอะ ไกรนด เกดดดิ้ง ไมน)
If you bust in the room and find me hittin’ yours from behind
(อิฟ ยู บัซท อิน เดอะ รุม แอ็นด ไฟนด มี ฮิทดิน ยุร ฟร็อม บิไฮนด)
If you hear me bustin’ rhymes rippin’ each and every time
(อิฟ ยู เฮีย มี บัสติน ไรม ริพปิน อีช แอ็นด เอฝริ ไทม)
If I got it at capacity and you still got a line
(อิฟ ฟาย ก็อท ดิธ แอ็ท คะแพซอิทิ แอ็นด ยู ซทิล ก็อท ดา ไลน)

If I’m rollin’ on dubs, if it’s K-Town bud
(อิฟ แอม โรลลิน ออน ดับ , อิฟ อิทซ เค ทาวน์ บัด)
If they showin’ me love with a red rug at the club
(อิฟ เด โชว์วินมี ลัฝ วิฑ อะ เร็ด รัก แอ็ท เดอะ คลับ)
If you see them hatas giving me mugs, ladies giving me hugs
(อิฟ ยู ซี เฑ็ม ฮาเทซ กีฝวิง มี มัก , เลดิส กีฝวิง มี ฮัก)
It ain’t no rocket science it’s because
(อิท เอน โน รอคเค็ท ไซเอ็นซ อิทซ บิคอส)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’m a playa
(แอม มา พอลเย)
I’m a playa
(แอม มา พอลเย)
I’m a playa
(แอม มา พอลเย)
I’m a playa
(แอม มา พอลเย)
I’m a playa
(แอม มา พอลเย)
I’m a playa
(แอม มา พอลเย)
I’m a playa
(แอม มา พอลเย)
I’m a playa
(แอม มา พอลเย)
Oh oh I’m a playa
(โอ โอ แอม มา พอลเย)
[Repeat 2x]
([ ริพีท 2x ])

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
I’m a playa in every sense of the word ya heard
(แอม มา พอลเย อิน เอฝริ เซ็นซ อ็อฝ เดอะ เวิด ยา เฮิด)
I’m getting’ money from these dummies flip your chick so absurd
(แอม เกดดดิ้ง มันอิ ฟร็อม ฑิส ดัมมิส ฟลิพ ยุร ชิค โซ แอ็บเซิด)
I’m a playa and I pop collars
(แอม มา พอลเย แอ็นด ดาย พ็อพ คอลเลอะ)
I’m a playa when I don’t or when I do drop dollars them rot weilders
(แอม มา พอลเย ฮเว็น นาย ด้อนท์ ออ ฮเว็น นาย ดู ดร็อพ ดอลเลอะ เฑ็ม ร็อท weilders)

She don’t want no softy sayin’ he do when he don’t
(ชี ด้อนท์ ว็อนท โน ซอฟทิ เซย์อิน ฮี ดู ฮเว็น ฮี ด้อนท์)
She don’t want no perpetrating 9 to fiver trying to flaunt
(ชี ด้อนท์ ว็อนท โน เพอพีเทดิง นาย ทู ไฟฝเออะ ทไรอิง ทู ฟลอนท)
She don’t want no punk that can’t get it krunk
(ชี ด้อนท์ ว็อนท โน พรัค แดท แค็นท เก็ท ดิธ krunk)
No she don’t that’s how it go so my homie Kaliko tell’em what she want
(โน ชี ด้อนท์ แด๊ท เฮา อิท โก โซ มาย โฮมี Kaliko เทลเลม ว็อท ชี ว็อนท)

She want a playa not thugs on dubs
(ชี ว็อนท ดา พอลเย น็อท ธัก ออน ดับ)
We be rollin’ them 22’s and 3’s pop ludes and V’s
(วี บี โรลลิน เฑ็ม 22s แซน 3s พ็อพ ludes แซน Vs)
I’m in hot pursuit of a prostitute Kaliko knock boots gots lots to shoot
(แอม อิน ฮ็อท เพิซยูท อ็อฝ อะ พรอซทิทยูท Kaliko น็อค บูท ก็อท ล็อท ทู ฌูท)

Im pullin out the latex and given it to who’s next
(แอม พลูลิน เอ้า เดอะ เลเท็คซ แอ็นด กีฝเอ็น หนิด ทู ฮู เน็คซท)
And fool’em pull a brewnet wit unforgettable sex
(แอ็นด foolem พุล อะ brewnet วิท อันฟอเกทเดเบิล เซ็คซ)
She’s oohin-oohin’ sweat and I ain’t telling who’s wet
(ชี oohin oohin ซเว็ท แอ็นด ดาย เอน เทลลิง ฮู เว็ท)
And I ain’t getting loose yet so who’s next 4 group sex
(แอ็นด ดาย เอน เกดดดิ้ง ลูซ เย็ท โซ ฮู เน็คซท โฟว กรูพ เซ็คซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
[Repeat 2x]
([ ริพีท 2x ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
Never ever tell ya love where else you get your love
(เนฝเวอะ เอฝเออะ เท็ล ยา ลัฝ ฮแว เอ็ลซ ยู เก็ท ยุร ลัฝ)
Move in groups no one on one when you hit the club
(มูฝ อิน กรูพ โน วัน ออน วัน ฮเว็น ยู ฮิท เดอะ คลับ)
And you should know this if you call yourself a wicked thug
(แอ็นด ยู เชิด โน ดีซ อิฟ ยู คอล ยุรเซลฟ อะ วิค ธัก)
If you creep to the movies throw away your ticket stub
(อิฟ ยู ครีพ ทู เดอะ มูวี่ ธโร อะเว ยุร ทีคเคท ซทับ)

If you sexin’ learn this lesson when you wash off
(อิฟ ยู เซกซิน เลิน ดีซ เล๊ซซั่น ฮเว็น ยู ว็อฌ ออฟฟ)
Just use hot water don’t put no soap on your wash cloth
(จัซท ยูซ ฮ็อท วอเทอะ ด้อนท์ พัท โน โซพ ออน ยุร ว็อฌ คล็อธ)
That way when you get home no questions you won’t leave her bent
(แดท เว ฮเว็น ยู เก็ท โฮม โน คเวซชัน ยู ว็อนท ลีฝ เฮอ เบ็นท)
Don’t be a dope and use the soap cause it will leave a scent
(ด้อนท์ บี อะ โดพ แอ็นด ยูซ เดอะ โซพ คอส อิท วิล ลีฝ อะ เซ็นท)

Don’t tell a #2 that she’s your one and only
(ด้อนท์ เท็ล อะ #2 แดท ชี ยุร วัน แอ็นด โอ๊นลี่)
Cause if she know it’s way easy to go her own way
(คอส อิฟ ชี โน อิทซ เว อีสอิ ทู โก เฮอ โอน เว)
If you talking chickens to your secret home hey
(อิฟ ยู ทอคอิง ชีคเค็น ทู ยุร ซีคเร็ท โฮม เฮ)
Always go the back way to confuse’em just take the long way
(ออลเว โก เดอะ แบ็ค เว ทู confuseem จัซท เทค เดอะ ล็อง เว)

To all the ladies if you playin’ throw ya hands up
(ทู ออล เดอะ เลดิส อิฟ ยู เพลย์ยิน ธโร ยา แฮ็นด อัพ)
To all my fellas if you playin’ throw ya grands up
(ทู ออล มาย เฟลลา อิฟ ยู เพลย์ยิน ธโร ยา แกรนด์ อัพ)
This is 4-eva baby having clever thangs I’m a playa
(ดีซ ซิส โฟว อีว่า เบบิ แฮฝวิ่ง คเลฝเออะ เตง แอม มา พอลเย)
Mother f*cker and I bet I’ll never change
(ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker แอ็นด ดาย เบ็ท แอล เนฝเวอะ เชนจ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
[Repeat 4x]
([ ริพีท 4x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m A Playa คำอ่านไทย Tech N9ne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น