เนื้อเพลง Break Your Little Heart คำอ่านไทย All Time Low

Wide awake, my mistake so predictable
( ไวด อะเวค , มาย มิซเทค โซ พีดิทเทเบิล)
You were fake, I was great nothing personal
(ยู เวอ เฟค , ไอ วอส กเรท นัธติง เพอซแน็ล)

I’m walking, who’s laughing now?
(แอม วอคกิง , ฮู ลาฟอิง เนา)
[Who’s laughing, who’s laughing now?]
([ ฮู ลาฟอิง , ฮู ลาฟอิง เนา ])
I’m wasted, wasting time
(แอม ว็อซท , เวซทิง ไทม)
You talk for hours but you’re wasting lines
(ยู ทอค ฟอ เอาร บัท ยัวร์ เวซทิง ไลน)
A pretty face but the chase ain’t worth the prize
(อะ พรีททิ เฟซ บัท เดอะ เชซ เอน เวิธ เดอะ พไรส)

I’m gonna break your little heart
(แอม กอนนะ บเรค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ฮาท)
Watch you take the fall
(ว็อช ยู เทค เดอะ ฟอล)
Laughing all the way to the hospital
(ลาฟอิง ออล เดอะ เว ทู เดอะ ฮอซพิแท็ล)
Cause there’s nothing surgery can do
(คอส แดร์ นัธติง เซอเจอะริ แค็น ดู)
When I break your little heart in two
(ฮเว็น นาย บเรค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ฮาท อิน ทู)
I’m gonna break your little heart in two
(แอม กอนนะ บเรค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ฮาท อิน ทู)

Party queen, cause a scene so ridiculous
(พาทิ ควีน , คอส อะ ซีน โซ ริดีคอิวลัซ)
Little dress, maybe less so conspicuous
(ลิ๊ทเทิ่ล ดเรซ , เมบี เลซ โซ ค็อนซพีคอิวอัซ)

You’re falling, who’s crashing now?
(ยัวร์ ฟ๊อลิง , ฮู แคร๊ชชิง เนา)
[Who’s crashing, who’s crashing now?]
([ ฮู แคร๊ชชิง , ฮู แคร๊ชชิง เนา ])
I’m wasted, wasting time
(แอม ว็อซท , เวซทิง ไทม)
I’m moving on but you’re left behind
(แอม มูฝอิง ออน บัท ยัวร์ เล็ฟท บิไฮนด)
A pretty face but the chase ain’t worth the prize
(อะ พรีททิ เฟซ บัท เดอะ เชซ เอน เวิธ เดอะ พไรส)

I’m gonna break your little heart
(แอม กอนนะ บเรค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ฮาท)
Watch you take the fall
(ว็อช ยู เทค เดอะ ฟอล)
Laughing all the way to the hospital
(ลาฟอิง ออล เดอะ เว ทู เดอะ ฮอซพิแท็ล)
Cause there’s nothing surgery can do
(คอส แดร์ นัธติง เซอเจอะริ แค็น ดู)
I’m gonna break your little heart
(แอม กอนนะ บเรค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ฮาท)
Show you to the door sew yourself shut
(โฌ ยู ทู เดอะ โด โซ ยุรเซลฟ ฌัท)
Now you’re begging for more
(เนา ยัวร์ เบกกิง ฟอ โม)
Cause there’s nothing surgery can do
(คอส แดร์ นัธติง เซอเจอะริ แค็น ดู)
When I break your little heart in two
(ฮเว็น นาย บเรค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ฮาท อิน ทู)

Don’t be so sentimental, no
(ด้อนท์ บี โซ เซนทิเมนแท็ล , โน)
This love was accidental, so
(ดีซ ลัฝ วอส แอคซิเดนแท็ล , โซ)
Give it up, this was never meant to be more than a memory for you
(กิฝ อิท อัพ , ดีซ วอส เนฝเวอะ เม็นท ทู บี โม แฑ็น อะ เมมโอะริ ฟอ ยู)

I’m gonna break your little heart
(แอม กอนนะ บเรค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ฮาท)
Watch you take the fall
(ว็อช ยู เทค เดอะ ฟอล)
Laughing all the way to the hospital
(ลาฟอิง ออล เดอะ เว ทู เดอะ ฮอซพิแท็ล)
Cause there’s nothing surgery can do
(คอส แดร์ นัธติง เซอเจอะริ แค็น ดู)
[When I break your little heart in two]
([ ฮเว็น นาย บเรค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ฮาท อิน ทู ])
I’m gonna break your little heart
(แอม กอนนะ บเรค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ฮาท)
Show you to the door sew yourself shut
(โฌ ยู ทู เดอะ โด โซ ยุรเซลฟ ฌัท)
Now you’re begging for more
(เนา ยัวร์ เบกกิง ฟอ โม)
Cause there’s nothing surgery can do
(คอส แดร์ นัธติง เซอเจอะริ แค็น ดู)
When I break your little heart in two
(ฮเว็น นาย บเรค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ฮาท อิน ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Break Your Little Heart คำอ่านไทย All Time Low

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น