เนื้อเพลง Been A Son คำอ่านไทย Nirvana

She should have stayed away from friends
( ชี เชิด แฮ็ฝ ซเท อะเว ฟร็อม ฟเร็นด)
She should have had more time to spend
(ชี เชิด แฮ็ฝ แฮ็ด โม ไทม ทู ซเพ็นด)
She should have died when she was born
(ชี เชิด แฮ็ฝ ได ฮเว็น ชี วอส บอน)
She should have worn the crown of thorns
(ชี เชิด แฮ็ฝ โวน เดอะ คเราน อ็อฝ ธอน)

She should have – been a son
(ชี เชิด แฮ็ฝ บีน อะ ซัน)
She should have – been a son
(ชี เชิด แฮ็ฝ บีน อะ ซัน)
She should have – been a son
(ชี เชิด แฮ็ฝ บีน อะ ซัน)
She should have – been a son
(ชี เชิด แฮ็ฝ บีน อะ ซัน)

She should have stood out in the crowd
(ชี เชิด แฮ็ฝ ซทูด เอ้า อิน เดอะ คเราด)
She should have made her mother proud
(ชี เชิด แฮ็ฝ เมด เฮอ ม๊าเธ่อร์ พเราด)
She should have fallen on her stance
(ชี เชิด แฮ็ฝ ฟอลเล็น ออน เฮอ ซแท็นซ)
She should have had another chance
(ชี เชิด แฮ็ฝ แฮ็ด แอะนัธเออะ ชานซ)

[x2]
([ x2 ])
She should have – been a son
(ชี เชิด แฮ็ฝ บีน อะ ซัน)
She should have – been a son
(ชี เชิด แฮ็ฝ บีน อะ ซัน)
She should have – been a son
(ชี เชิด แฮ็ฝ บีน อะ ซัน)
She should have – been a son
(ชี เชิด แฮ็ฝ บีน อะ ซัน)

She should have stayed away from friends
(ชี เชิด แฮ็ฝ ซเท อะเว ฟร็อม ฟเร็นด)
She should have had more time to spend
(ชี เชิด แฮ็ฝ แฮ็ด โม ไทม ทู ซเพ็นด)
She should have died when she was born
(ชี เชิด แฮ็ฝ ได ฮเว็น ชี วอส บอน)
She should have worn the crown of thorns
(ชี เชิด แฮ็ฝ โวน เดอะ คเราน อ็อฝ ธอน)

She should have – been a son
(ชี เชิด แฮ็ฝ บีน อะ ซัน)
She should have – been a son
(ชี เชิด แฮ็ฝ บีน อะ ซัน)
She should have – been a son
(ชี เชิด แฮ็ฝ บีน อะ ซัน)
She should have – been a son

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Been A Son คำอ่านไทย Nirvana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น