เนื้อเพลง Come Fly with Me คำอ่านไทย Frank Sinatra

Come fly with me, let’s fly let’s fly away
( คัม ฟไล วิฑ มี , เล็ท ฟไล เล็ท ฟไล อะเว)
If you can use, some exotic booze
(อิฟ ยู แค็น ยูซ , ซัม เอ็กสอทอิค บูส)
There’s a bar in far Bombay
(แดร์ ซา บา อิน ฟา บ็อมเบ)
Come fly with me, we’ll fly we’ll fly away
(คัม ฟไล วิฑ มี , เว็ล ฟไล เว็ล ฟไล อะเว)

Come fly with me, let’s float down to Peru
(คัม ฟไล วิฑ มี , เล็ท ฟโลท เดาน ทู เพอรู)
In llama land, there’s a one man band
(อิน ลามะ แล็นด , แดร์ ซา วัน แม็น แบ็นด)
And he’ll toot his flute for you
(แอ็นด เฮ็ล ทูท ฮิส ฟลูท ฟอ ยู)
Come fly with me, we’ll float down in the blue
(คัม ฟไล วิฑ มี , เว็ล ฟโลท เดาน อิน เดอะ บลู)

Once I get you up there, where the air is rarefied
(วันซ ไอ เก็ท ยู อัพ แดร์ , ฮแว ดิ แอ อีส แรริไฟ)
We’ll just glide, starry eyed
(เว็ล จัซท กไลด , ซทาริ ไอ)
Once I get you up there, I’ll be holding you so near
(วันซ ไอ เก็ท ยู อัพ แดร์ , แอล บี โฮลดิง ยู โซ เนีย)
You may hear, angels cheer – because were together
(ยู เม เฮีย , เอนเจล เชีย บิคอส เวอ ทุเกฑเออะ)

Weatherwise it’s such a lovely day
(Weatherwise อิทซ ซัช อะ ลัฝลิ เด)
You just say the words, and we’ll beat the birds
(ยู จัซท เซ เดอะ เวิด , แอ็นด เว็ล บีท เดอะ เบิด)
Down to Acapulco Bay
(เดาน ทู Acapulco เบ)
It’s perfect, for a flying honeymoon – they say
(อิทซ เพ๊อร์เฟ็คท , ฟอ รา ฟไลอิง ฮันอิมูน เด เซ)
Come fly with me, we’ll fly we’ll fly away
(คัม ฟไล วิฑ มี , เว็ล ฟไล เว็ล ฟไล อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come Fly with Me คำอ่านไทย Frank Sinatra

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น