เนื้อเพลง Payphone คำอ่านไทย Maroon 5 ft. Wiz Khalifa

I’m at a payphone trying to call home
(แอม แอ็ท อะ เพย์โฟน ทายอิ้งค์ ทู คอลลํ โฮม)
All of my change I spent on you
(ออล ออฟ มาย เช้งจํ ไอ สเปนท์ ออน ยู)
Where have the times gone? Baby, it’s all wrong
(แวร์ แฮวฟ เดอะ ไทม์ กอน เบ๊บี้ อิท ซอล รอง)
Where are the plans we made for two?
(แวร์ อาร์ เดอะ แพลน วี เมด ฟอร์ ทู)

Yeah, I, I know it’s hard to remember
(เย่ ไอ ไอ โนว์ อิท ฮาร์ด ทู รีเม๊มเบ่อร์)
The people we used to be…
(เดอะ พี๊เพิ่ล วี ยูส ทูบี)
It’s even harder to picture,
(อิท ซีเฝ่น ฮาร์เดอ ดุ พิ๊คเจ้อร์)
That you’re not here next to me.
(แด้ท ยัวร์ นอท เฮียร เน๊กซท ทูมี)

You say it’s too late to make it,
(ยู เซย์ อิท ทู เหลท ทูเม้ค อิท)
But is it too late to try?
(บั๊ท อีส อิท ทู เหลท ทู ธราย)
And in our time that you wasted
(แอนด์ ดิน เนา ไทม์ แด๊ท ยู เวเซท)
All of our bridges burned down
(ออล ออฟ เอ๊า บริดเจด เบิร์น ดาวน์)

I’ve wasted my nights,
(แอบ เวเซท มาย ไน๊ท)
You turned out the lights
(ยู เทิร์น เอ๊าท เดอะไล๊ท)
Now I’m paralyzed.
(นาว แอม เพโรราย)
Still stuck in that time
(สทิลล สแตก อิน แด๊ท ไทม์)
When we called it love
(เว็น วี คอลลํ ดิท เลิฟ)
But even the sun sets in paradise
(บั๊ท อี๊เฝ่น เดอะซัน เซ็ท ซิน พาราได๊ซ)

I’m at a payphone trying to call home
(แอม แอ็ท อะ เพย์โฟน ทายอิ้งค์ ทู คอลลํ โฮม)
All of my change I spent on you
(ออล ออฟ มาย เช้งจํ ไอ สเปนท์ ออน ยู)
Where have the times gone? Baby, it’s all wrong
(แวร์ แฮวฟ เดอะ ไทม์ กอน เบ๊บี้ อิท ซอล รอง)
Where are the plans we made for two?
(แวร์ อาร์ เดอะ แพลน วี เมด ฟอร์ ทู)

If “Happy Ever After” did exist,
(อิ๊ฟ แฮ๊พพี่ เอ๊เว่อร์ แอ๊ฟเท่อร ดิด เอ็กซิ๊สท)
I would still be holding you like this
(ไอ วู๊ด สทิลล บี โฮลดิ้ง ยู ไล๊ค ดิส)
[Explicit:] All those fairy tales are full of shit
(ออล โต๊ส แฟรี่เทลสฺ อาร์ ฟูล ออฟ ชิท)
[Clean:] All those fairy tales are full of it.
(ออล โต๊ส แฟรี่เทลสฺ อาร์ฟูล ออฟ อิท)
[Explicit:] One more fucking love song, I’ll be sick.
(วัน มอร์ ฟัคกิ้ง เลิฟ ซอง แอล บีซิ๊ค)
[Clean:] One more stupid love song, I’ll be sick
(วัน มอร์ สทิ๊วผิด เลิฟ ซอง แอล บีซิ๊ค)

Oh, you turned your back on tomorrow
(โอ้ ยู เทิน ยัวร์ แบ็ค กอน ทูม๊อโร่ว)
‘Cause you forgot yesterday.
(ค๊อส ยู ฟอร์กอท เยสเทอเดย์)
I gave you my love to borrow,
(ไอ กีฟ ยู มาย เลิฟ ทู บ๊อโร่ว)
But you just gave it away.
(บั๊ท ยู จั๊สท กีฟ อิท อะเวย์)

You can’t expect me to be fine,
(ยู แค้น เอ็กซเพ็คท มี ทู บี ไฟน)
I don’t expect you to care
(ไอ ด้อนท์ เอ็กซเพ็คท ยู ทู แคร์)
I know I’ve said it before
(ไอ โนว์ แอบ เซด อิท บีฟอร์)
But all of our bridges burned down.
(บั๊ท ดอล ออฟ เอ๊า บริดจ เบิร์น ดาวน์)

I’ve wasted my nights,
(แอบ เวเซท มาย ไน๊ท)
You turned out the lights
(ยู เทิร์น เอ๊าท เดอะไล๊ท)
Now I’m paralyzed.
(นาว แอม เพโรราย)
Still stuck in that time
(สทิลล สแตก อิน แด๊ท ไทม์)
When we called it love
(เว็น วี คอลลํ ดิท เลิฟ)
But even the sun sets in paradise
(บั๊ท อี๊เฝ่น เดอะซัน เซ็ท ซิน พาราได๊ซ)

I’m at a payphone trying to call home
(แอม แอ็ท อะ เพย์โฟน ทายอิ้งค์ ทู คอลลํ โฮม)
All of my change I spent on you
(ออล ออฟ มาย เช้งจํ ไอ สเปนท์ ออน ยู)
Where have the times gone? Baby, it’s all wrong
(แวร์ แฮวฟ เดอะ ไทม์ กอน เบ๊บี้ อิท ซอล รอง)
Where are the plans we made for two?
(แวร์ อาร์ เดอะ แพลน วี เมด ฟอร์ ทู)
[adsense]
If “Happy Ever After” did exist,
(อิ๊ฟ แฮ๊พพี่ เอ๊เว่อร์ แอ๊ฟเท่อร ดิด เอ็กซิ๊สท)
I would still be holding you like this
(ไอ วู๊ด สทิลล บี โฮลดิ้ง ยู ไล๊ค ดิส)
[Explicit:] All those fairy tales are full of shit
(ออล โต๊ส แฟรี่เทลสฺ อาร์ ฟูล ออฟ ชิท)
[Clean:] All those fairy tales are full of it.
(ออล โต๊ส แฟรี่เทลสฺ อาร์ฟูล ออฟ อิท)
[Explicit:] One more fucking love song, I’ll be sick.
(วัน มอร์ ฟัคกิ้ง เลิฟ ซอง แอล บีซิ๊ค)
[Clean:] One more stupid love song, I’ll be sick
(วัน มอร์ สทิ๊วผิด เลิฟ ซอง แอล บีซิ๊ค)
Now I’m at a payphone
(นาว แอม แมท ดะ เพย์โฟน)

[Clean radio version verse:]
Yeah, yeah, now baby don’t hang up,
(เย่ เย่ นาว เบ๊บี้ ด้อนท์ แฮง งั๊พ)
So I can tell you what you need to know,
(โซ ไอ แคน เทลล ยู วอทยู นี๊ด ทูโนว์)
Baby I’m begging you just please don’t go,
(เบ๊บี้ แอม เบกกิ้งยู จั๊สท พลีซ ด้อนท์ โก)
So I can tell you what you need to know
(โซ ไอ แคน เทลล ยู วอท ยู นี๊ด ทู โนว์)

[Explicit version verse [Wiz Khalifa]:]
Man, fuck that shit
(แมน ฟัค แด๊ทชิท)
I’ll be out spending all this money
(แอล บีเอ๊าท สเปนดิ้ง ออล ดิส มั๊นนี่)
While you’re sitting round wondering
(ไวล์ ยัวร์ ซิดดิ้ง ราวด์ วันเดอริ่ง )
Why it wasn’t you who came up from nothing,
(วาย อิท วอสซึ้น ยู ฮู เคม อั๊พ ฟรอม นอทติง)
Made it from the bottom
(เมด อิท ฟรอม เดอะบ๊อทท่อม)
Now when you see me I’m stunning,
(นาว เว็น ยู ซี มี แอม สตานนิ่ง)
And all of my cars start with a push of a button
(แอนด์ ดอล ลอฟ มาย คารํ สท๊าร์ท วิธ อะพุช ออฟ อะบั๊ทท่อน)
Telling me the chances I blew up
(เทลลิ่ง มี เดอะแช้นซํ ไอ บริว อั๊พ)
Or whatever you call it,
(ออ วอทเอฟเว่อร์ ยู คอลลํ อิท)
Switch the number to my phone
(สวิทช์ เดอะ นั๊มเบ้อร์ ทู มาย โฟน)
So you never could call it,
(โซ ยู เน๊เว่อร์ คูด คอลลํ อิท)
Don’t need my name on my shirt,
(ด้อนท์ นี๊ด มาย เนม ออน มาย เชิ๊ร์ท)
You can tell it I’m ballin.
(ยู แคน เทลล ริท แอม เบลลิน)
Swish, what a shame could have got picked
(สวิช วอท อะ เชม คูด แฮวฟ กอท พิค)
Had a really good game but you missed your last shot
(แฮด อะ เรียลรี๊ กู๊ด เกม บั๊ท ยู มิส ยัวร์ ล๊าสท ชอด)
So you talk about who you see at the top
(โซ ยู ท๊อล์ค กะเบ๊าท ฮู ยู ซี แอ็ท เดอะท๊อพ)
Or what you could have saw but sad to say it’s over for.
(ออ วอท ยู คูด แฮวฟ ซอว์ บั๊ท แซ้ด ทูเซย์ อิท โซเวอร์ ฟอร์)
Phantom pulled up valet open doors
(เพนต้อม พูลล ดั๊พ เวเรด โอ๊เพ่น ดอร์สฺ)
Wiz like go away, got what you was looking for
(วิซ ไล๊ค โก อะเวย์ กอท ยู วอส ลุคกิ้ง ฟอร์)
Now it’s me who they want, so you can go and take
(นาว อิท มี ฮู เดย์ ว้อนท โซ ยู แคน โก แอนด์ เท้ค)
That little piece of shit with you.
(แด้ท ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ ออฟ ชิท วิธ ยู)

I’m at a payphone trying to call home
(แอม แอ็ท อะ เพย์โฟน ทายอิ้งค์ ทู คอลลํ โฮม)
All of my change I spent on you
(ออล ออฟ มาย เช้งจํ ไอ สเปนท์ ออน ยู)
Where have the times gone? Baby, it’s all wrong
(แวร์ แฮวฟ เดอะ ไทม์ กอน เบ๊บี้ อิท ซอล รอง)
Where are the plans we made for two?
(แวร์ อาร์ เดอะ แพลน วี เมด ฟอร์ ทู)

If “Happy Ever After” did exist,
(อิ๊ฟ แฮ๊พพี่ เอ๊เว่อร์ แอ๊ฟเท่อร ดิด เอ็กซิ๊สท)
I would still be holding you like this
(ไอ วู๊ด สทิลล บี โฮลดิ้ง ยู ไล๊ค ดิส)
[Explicit:] All those fairy tales are full of shit
(ออล โต๊ส แฟรี่เทลสฺ อาร์ ฟูล ออฟ ชิท)
[Clean:] All those fairy tales are full of it.
(ออล โต๊ส แฟรี่เทลสฺ อาร์ฟูล ออฟ อิท)
[Explicit:] One more fucking love song, I’ll be sick.
(วัน มอร์ ฟัคกิ้ง เลิฟ ซอง แอล บีซิ๊ค)
[Clean:] One more stupid love song, I’ll be sick
(วัน มอร์ สทิ๊วผิด เลิฟ ซอง แอล บีซิ๊ค)
Now I’m at a payphone…
(นาว แอม แมท ดะ เพย์โฟน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Payphone คำอ่านไทย Maroon 5 ft. Wiz Khalifa

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น