เนื้อเพลง It Must Be Love คำอ่านไทย Rickie Lee Jones

It must be love that whispers in my ear
( อิท มัซท บี ลัฝ แดท ฮวีซเพอะ ซิน มาย เอีย)
It must be love that we keep trying to hear
(อิท มัซท บี ลัฝ แดท วี คีพ ทไรอิง ทู เฮีย)
Cuz I imagined this kind of vvonderful choice
(คัซ ไอ อิแมจอิน ดีซ ไคนด อ็อฝ vvonderful ชอยซ)
I imagine you hear the very same voice
(ไอ อิแมจอิน ยู เฮีย เดอะ เฝริ เซม ฝอยซ)
When I speak to you
(ฮเว็น นาย ซพีค ทู ยู)
You say ‘That’s just my imagination’
(ยู เซ แด๊ท จัซท มาย อิแมจิเนฌัน)
Oh no, no, no
(โอ โน , โน , โน)
It Must Be Love
(อิท มัซท บี ลัฝ)
It Must Be Love
(อิท มัซท บี ลัฝ)

Perhaps one girl who was moving in a fine line
(พแร็พซ วัน เกิล ฮู วอส มูฝอิง อิน อะ ไฟน ไลน)
Finds one boy in back
(ไฟนด วัน บอย อิน แบ็ค)
That she can always stand behind
(แดท ชี แค็น ออลเว ซแท็นด บิไฮนด)
And it’s you and me
(แอ็นด อิทซ ยู แอ็นด มี)
Cuz that’s where we want to be
(คัซ แด๊ท ฮแว วี ว็อนท ทู บี)
Oh, It Must Be Love,
(โอ , อิท มัซท บี ลัฝ ,)
It Must Be Love
(อิท มัซท บี ลัฝ)

People look through everything they see
(พี๊เพิ่ล ลุค ธรู เอ๊วี่ติง เด ซี)
Cuz there’s so many other things to be
(คัซ แดร์ โซ เมนอิ อัฑเออะ ธิง ทู บี)
I have seen you walking in the rain
(ไอ แฮ็ฝ ซีน ยู วอคกิง อิน เดอะ เรน)
I wanted to know why you were crying
(ไอ ว็อนท ทู โน ฮไว ยู เวอ คไรอิง)
I wanna fix what’s wrong…
(ไอ วอนนา ฟิคซ ว็อท ร็อง)

It must be love the sailor sails for
(อิท มัซท บี ลัฝ เดอะ เซลเออะ เซล ฟอ)
Must be love that drives a bottle to the bottom of the ocean floor
(มัซท บี ลัฝ แดท ดไรฝ ซา บ๊อทเทิ่ล ทู เดอะ บอตตัม อ็อฝ ดิ โอแฌ็น ฟโล)
Because I imagine all kinds of wonderful water
(บิคอส ไอ อิแมจอิน ออล ไคนด อ็อฝ วันเดอะฟุล วอเทอะ)
I would have you there wherever I’ll go
(ไอ เวิด แฮ็ฝ ยู แดร์ ฮแวเรฝเออะ แอล โก)
Way from the seventh sea,
(เว ฟร็อม เดอะ เซฝเอ็นธ ซี ,)
He brings the bottle back to me
(ฮี บริง เดอะ บ๊อทเทิ่ล แบ็ค ทู มี)
Oh, It Must Be Love
(โอ , อิท มัซท บี ลัฝ)
Oh, It Must Be Love
(โอ , อิท มัซท บี ลัฝ)
People look through evervthing thev see
(พี๊เพิ่ล ลุค ธรู evervthings thev ซี)
There’s so many other things to be
(แดร์ โซ เมนอิ อัฑเออะ ธิง ทู บี)
I have seen you walking in the rain
(ไอ แฮ็ฝ ซีน ยู วอคกิง อิน เดอะ เรน)
I want to know whv vou were crying
(ไอ ว็อนท ทู โน whv vou เวอ คไรอิง)
Baby, let me fix what’s wrong…
(เบบิ , เล็ท มี ฟิคซ ว็อท ร็อง)

It must be love that fathoms the moonlight
(อิท มัซท บี ลัฝ แดท แฟฑอัม เดอะ มูนไลท์)
Must be love that shallovvs
(มัซท บี ลัฝ แดท shallovvs)
The deepest part of the night
(เดอะ ดีเปท พาท อ็อฝ เดอะ ไนท)
So you can show them vvith vour eye
(โซ ยู แค็น โฌ เฑ็ม vvith vour ไอ)
The things that make them cry,
(เดอะ ธิง แดท เมค เฑ็ม คไร ,)
Because that Must Be Love
(บิคอส แดท มัซท บี ลัฝ)
It Must Be Love…
(อิท มัซท บี ลัฝ)
And the way you are
(แอ็นด เดอะ เว ยู อาร์)
Must Be Love
(มัซท บี ลัฝ)
And the things vou Feel
(แอ็นด เดอะ ธิง vou ฟีล)
Oh, It Must Be Love,
(โอ , อิท มัซท บี ลัฝ ,)
Oh, It Must Be Love
(โอ , อิท มัซท บี ลัฝ)
Must Be Love
(มัซท บี ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It Must Be Love คำอ่านไทย Rickie Lee Jones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น