เนื้อเพลง You Can คำอ่านไทย David Archuleta

Mmmmm….
( Mmmmm)

Take me where I’ve never been,
(เทค มี ฮแว แอฝ เนฝเวอะ บีน ,)
Help me on my feet again.
(เฮ็ลพ มี ออน มาย ฟีท อะเกน)
Show me that good things come to those who wait.
(โฌ มี แดท เกิด ธิง คัม ทู โฑส ฮู เวท)
Tell me I’m not on my own.
(เท็ล มี แอม น็อท ออน มาย โอน)
Tell me I won’t be alone.
(เท็ล มี ไอ ว็อนท บี อะโลน)
Tell me what I’m feelin’ isn’t some mistake.
(เท็ล มี ว็อท แอม ฟีลิน อีสซึ่น ซัม มิซเทค)
Cause if anyone can make me fall in love,
(คอส อิฟ เอนอิวัน แค็น เมค มี ฟอล อิน ลัฝ ,)
You can.
(ยู แค็น)

Save me from myself, you can.
(เซฝ มี ฟร็อม ไมเซลฟ , ยู แค็น)
And it’s you and no one else.
(แอ็นด อิทซ ยู แอ็นด โน วัน เอ็ลซ)
If I could wish upon tomorrow,
(อิฟ ฟาย เคิด วิฌ อุพอน ทุมอโร ,)
Tonight would never end.
(ทุไนท เวิด เนฝเวอะ เอ็นด)
If you asked me, I would follow.
(อิฟ ยู อาซค มี , ไอ เวิด ฟอลโล)
But for now, I just pretend.
(บัท ฟอ เนา , ไอ จัซท พริเทนด)
Cause if anyone can make me fall in love,
(คอส อิฟ เอนอิวัน แค็น เมค มี ฟอล อิน ลัฝ ,)
You can.
(ยู แค็น)

Baby, when you look at me,
(เบบิ , ฮเว็น ยู ลุค แกท มี ,)
Tell me, what do you see?
(เท็ล มี , ว็อท ดู ยู ซี)
Are these the eyes of someone you could love?
(อาร์ ฑิส ดิ ไอ อ็อฝ ซัมวัน ยู เคิด ลัฝ)
Cause everything that brought me here,
(คอส เอ๊วี่ติง แดท บรอท มี เฮียร ,)
Well, now it all seems so clear.
(เว็ล , เนา อิท ดอร์ ซีม โซ คเลีย)
Baby, you’re the one I’ve been dreamin’ of.
(เบบิ , ยัวร์ ดิ วัน แอฝ บีน ดรีมมิน อ็อฝ)
If anyone can make me fall in love,
(อิฟ เอนอิวัน แค็น เมค มี ฟอล อิน ลัฝ ,)
You can.
(ยู แค็น)

Save me from myself, you can.
(เซฝ มี ฟร็อม ไมเซลฟ , ยู แค็น)
And it’s you and no one else.
(แอ็นด อิทซ ยู แอ็นด โน วัน เอ็ลซ)
If I could wish upon tomorrow,
(อิฟ ฟาย เคิด วิฌ อุพอน ทุมอโร ,)
Tonight would never end.
(ทุไนท เวิด เนฝเวอะ เอ็นด)
If you asked me, I would follow.
(อิฟ ยู อาซค มี , ไอ เวิด ฟอลโล)
But for now, I just pretend.
(บัท ฟอ เนา , ไอ จัซท พริเทนด)
Cause if anyone can make me fall in love…
(คอส อิฟ เอนอิวัน แค็น เมค มี ฟอล อิน ลัฝ)

Only you can take me sailin’ in your deepest eyes.
(โอ๊นลี่ ยู แค็น เทค มี เซลิน อิน ยุร ดีเปท ไอ)
Bring me to my knees and make me cry.
(บริง มี ทู มาย นี แซน เมค มี คไร)
And no one’s ever done this,
(แอ็นด โน วัน เอฝเออะ ดัน ดีซ ,)
Everything was just a lie.
(เอ๊วี่ติง วอส จัซท ดา ไล)
And I know, yes I know…
(แอ็นด ดาย โน , เย็ซ ซาย โน)

This is where it all begins,
(ดีซ ซิส ฮแว อิท ดอร์ บีกีน ,)
So tell me it’ll never end.
(โซ เท็ล มี อิว เนฝเวอะ เอ็นด)
I can’t fool myself,
(ไอ แค็นท ฟูล ไมเซลฟ ,)
It’s you and no one else.
(อิทซ ยู แอ็นด โน วัน เอ็ลซ)
If I could wish upon tomorrow,
(อิฟ ฟาย เคิด วิฌ อุพอน ทุมอโร ,)
Tonight would never end.
(ทุไนท เวิด เนฝเวอะ เอ็นด)
If you asked me, I would follow.
(อิฟ ยู อาซค มี , ไอ เวิด ฟอลโล)
But for now, I just pretend.
(บัท ฟอ เนา , ไอ จัซท พริเทนด)
If anyone can make me fall in love,
(อิฟ เอนอิวัน แค็น เมค มี ฟอล อิน ลัฝ ,)
You can.
(ยู แค็น)

Show me that good things come to those who wait
(โฌ มี แดท เกิด ธิง คัม ทู โฑส ฮู เวท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Can คำอ่านไทย David Archuleta

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น