เนื้อเพลง Behind The Wheel Route 66 คำอ่านไทย Depeche Mode

()
” Behind The Wheel/Route 66 ” – Megamix transcribed from the Promo CD5
(” บิไฮนด เดอะ ฮวีล /รูท 66 ” Megamix ทแร็นซคไรบ ฟร็อม เดอะ Promo CD5)

My little girl
(มาย ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
Drive anywhere
(ดไรฝ เอนอิฮแว)
Do what you want
(ดู ว็อท ยู ว็อนท)
I don’t care
(ไอ ด้อนท์ แค)
Tonight
(ทุไนท)
I’m in the hands of fate
(แอม อิน เดอะ แฮ็นด อ็อฝ เฟท)
I hand myself
(ไอ แฮ็นด ไมเซลฟ)
Over on a plate
(โอเฝอะ ออน อะ เพล๊ท)

Oh little girl
(โอ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
There are times when I feel
(แดร์ อาร์ ไทม ฮเว็น นาย ฟีล)
I’d rather not be
(อาย ราฑเออะ น็อท บี)
The one behind the wheel
(ดิ วัน บิไฮนด เดอะ ฮวีล)
Come
(คัม)
Pull my strings
(พุล มาย ซทริง)
Watch me move
(ว็อช มี มูฝ)
I do anything
(ไอ ดู เอนอิธิง)

Well if you ever plan to motor west
(เว็ล อิฟ ยู เอฝเออะ แพล็น ทู โมเทอะ เว็ซท)
Travel my way, take a highway, that’s the best
(ทแรฝแอ็ล มาย เว , เทค เก ไฮฮเวย์ , แด๊ท เดอะ เบ็ซท)
Get your kicks on Route 66
(เก็ท ยุร คิด ออน รูท 66)

Well it winds from Chicago to L.A.
(เว็ล อิท วินด ฟร็อม ชิคาโก ทู แอล อะ)
More than two thousand miles all the way
(โม แฑ็น ทู เธาแส็น ไมล ซอร์ เดอะ เว)
Get your kicks on Route 66
(เก็ท ยุร คิด ออน รูท 66)

Sweet little girl
(สวี้ท ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
I prefer
(ไอ พริเฟอ)
You behind the wheel
(ยู บิไฮนด เดอะ ฮวีล)
And me the passenger
(แอ็นด มี เดอะ แพซเซ็นเจอะ)
Drive
(ดไรฝ)
I’m yours to keep
(แอม ยุร ทู คีพ)
Do what you want
(ดู ว็อท ยู ว็อนท)
I’m going cheap
(แอม โกอิ้ง ชีพ)
Tonight
(ทุไนท)

You’re behind the wheel
(ยัวร์ บิไฮนด เดอะ ฮวีล)
You’re behind the wheel
(ยัวร์ บิไฮนด เดอะ ฮวีล)

Well it goes to St. Louie down to Missouri
(เว็ล อิท โกซ ทู เอ็ซท ลูยอี เดาน ทู มิสซูรี)
Oklahoma City looks – oh so pretty
(Oklahoma ซีทอิ ลุค โอ โซ พรีททิ)
You’ll see Amarillo,
(โยว ซี Amarillo ,)
Gallup- New Mexico
(Gallup นยู เม๊กซีโค)
Flagstaff- Arazona, don’t forget Wynona.
(Flagstaff Arazona , ด้อนท์ เฟาะเกท Wynona)
Kingman, Bosco, San Bernadino
(Kingman , Bosco , แซน Bernadino)
If you get hip to this kind of tip
(อิฟ ยู เก็ท ฮิพ ทู ดีซ ไคนด อ็อฝ ทิพ)
then you’ll take that California trip
(เด็น โยว เทค แดท แคลิฟอร์เนีย ทริพ)
get your kicks on route 66
(เก็ท ยุร คิด ออน รูท 66)
get your kicks on route 66
(เก็ท ยุร คิด ออน รูท 66)
get your kicks on route 66
(เก็ท ยุร คิด ออน รูท 66)

You’re behind the wheel
(ยัวร์ บิไฮนด เดอะ ฮวีล)
You’re behind the wheel
(ยัวร์ บิไฮนด เดอะ ฮวีล)
You’re behind the wheel
(ยัวร์ บิไฮนด เดอะ ฮวีล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Behind The Wheel Route 66 คำอ่านไทย Depeche Mode

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น