เนื้อเพลง G Sh*t คำอ่านไทย Webbie

[Intro:]
( [ อินโทร : ])
Yeah Trill entertainment young savage I’m all the way gangsta
(เย่ ทริล เอนเทอะเทนเม็นท ยัง แซฝอิจ แอม ออล เดอะ เว แก๊งซดา)
I heard they wanted G-sh*t
(ไอ เฮิด เด ว็อนท จี ฌะ *ที)
well i’ma G it to you n*gga
(เว็ล แอมอา จี อิท ทู ยู เอ็น *gga)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
Tell me what you know about me
(เท็ล มี ว็อท ยู โน อะเบาท มี)
W.E.B.B.I.E A.K.A trill E.N.T
(ดับบิว อี บี บี ไอ อี อะ เค กา ทริล อี เอ็น ที)
young S.A.V.A.G.E n*gga
(ยัง เอส ซา วี อะ จี อี เอ็น *gga)
In the streets that where I be thats where im at cuz
(อิน เดอะ ซทรีท แดท ฮแว ไอ บี แด๊ท ฮแว แอม แอ็ท คัซ)
Thats where I was way before the f*ckin’ rap cuz
(แด๊ท ฮแว ไอ วอส เว บิโฟ เดอะ เอฟ *ckin แร็พ คัซ)
Tryin’ law cap get yo ass capped cuz
(ทายอิน ลอ แค็พ เก็ท โย อาซ capped คัซ)
Or in the muthaf*ckin’ trunk behind the speakaz
(ออ อิน เดอะ muthaf*ckin ทรังค บิไฮนด เดอะ speakaz)
I pack gatz like them old school beepaz B*tch you got that work but you workin’ them people
(ไอ แพ็ค gatz ไลค เฑ็ม โอลด ซคูล beepaz บี *tch ยู ก็อท แดท เวิค บัท ยู เวิคกิน เฑ็ม พี๊เพิ่ล)
Yeah
(เย่)
Talkin’ sh*t like a hoe about me huh
(ทอคกิ่น ฌะ *ที ไลค เก โฮ อะเบาท มี ฮู)
So like a man i’ma murk you when i see ya
(โซ ไลค เก แม็น แอมอา เมิค ยู ฮเว็น นาย ซี ยา)
Catch yo b*tch on that cell phone shoot up up her Nokia
(แค็ช โย บี *tch ออน แดท เซ็ล โฟน ฌูท อัพ อัพ เฮอ Nokia)
You ain’ stupid you got ears b*tch you know i’m forreal
(ยู ain ซทยูทิด ยู ก็อท เอีย บี *tch ยู โน แอม forreal)
Get that chainsaw and let you feel that pain that I feel
(เก็ท แดท เชนซอร์ แอ็นด เล็ท ยู ฟีล แดท เพน แดท ไอ ฟีล)
Slice yo ass all the way down from yo brain to yo ear
(ซไลซ โย อาซ ซอร์ เดอะ เว เดาน ฟร็อม โย บเรน ทู โย เอีย)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
You want G-sh*t sh*t
(ยู ว็อนท จี ฌะ *ที ฌะ *ที)
You want G-sh*t sh*t
(ยู ว็อนท จี ฌะ *ที ฌะ *ที)
You want G-sh*t sh*t
(ยู ว็อนท จี ฌะ *ที ฌะ *ที)
You want G-sh*t sh*t
(ยู ว็อนท จี ฌะ *ที ฌะ *ที)
Well I’ma give it to ya
(เว็ล แอมอา กิฝ อิท ทู ยา)
Well I’ma give it to ya
(เว็ล แอมอา กิฝ อิท ทู ยา)
Well I’ma give it to ya
(เว็ล แอมอา กิฝ อิท ทู ยา)
Well I’ma give it to ya
(เว็ล แอมอา กิฝ อิท ทู ยา)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
I’m about business n*gga
(แอม อะเบาท บีสเน็ซ เอ็น *gga)
An in the kitchen n*gga
(แอน อิน เดอะ คีชเอ็น เอ็น *gga)
Got long bread I can hit you from long distance n*gga
(ก็อท ล็อง บเร็ด ดาย แค็น ฮิท ยู ฟร็อม ล็อง ดีซแท็นซ เอ็น *gga)
I’ma bad b*tch getta
(แอมอา แบ็ด บี *tch แกดดา)
A picky picky n*gga
(อะ พิคกี้ พิคกี้ เอ็น *gga)
Gotta have a straight face some ass and some titties n*gga
(กอททะ แฮ็ฝ อะ ซทเรท เฟซ ซัม อาซ แซน ซัม ไตเติลสฺ เอ็น *gga)
I’ma untamed gorilla cut throat mutha f*cka
(แอมอา อันเทมทฺ โกะรีลละ คัท ธโรท มาตดา เอฟ *cka)
Threw my 18 years i done pulled all types of hustles
(ธรู มาย 18 เยีย ซาย ดัน พุล ออล ไทพ อ็อฝ เฮสเซล)
you don’t wanna start nothing cuz the whole boot comin
(ยู ด้อนท์ วอนนา ซทาท นัธติง คัซ เดอะ โฮล บูท คัมอิน)
might ass well ask Stevie Wonder n*gga I ain’t seen nothing
(ไมท อาซ เว็ล อาซค สตีฝวี่ วันเดอะ เอ็น *gga ไอ เอน ซีน นัธติง)
F*ck another n*gga business I’ma mind my own
(เอฟ *ck แอะนัธเออะ เอ็น *gga บีสเน็ซ แอมอา ไมนด มาย โอน)
Before I get in another n*gga sh*t I’ma find my own
(บิโฟ ไอ เก็ท อิน แอะนัธเออะ เอ็น *gga ฌะ *ที แอมอา ไฟนด มาย โอน)
Yeah play with me and bullets slang like stones
(เย่ พเล วิฑ มี แอ็นด บูลเล็ท ซแล็ง ไลค ซโทน)
Ain’t no sense in wearing vestes cuz those bullets catch domes
(เอน โน เซ็นซ อิน เวียริง vestes คัซ โฑส บูลเล็ท แค็ช โดม)
But cha know my vest i never leave without that since them p*ssy ass n*ggas tried to shoot in my chest
(บัท ชา โน มาย เฝ็ซท ไอ เนฝเวอะ ลีฝ วิเฑาท แดท ซินซ เฑ็ม พี *ssy อาซ เอ็น *ggas ทไร ทู ฌูท อิน มาย เช็ซท)
We want that real gangsta sh*t that’s what the real n*ggas stress
(วี ว็อนท แดท ริแอ็ล แก๊งซดา ฌะ *ที แด๊ท ว็อท เดอะ ริแอ็ล เอ็น *ggas ซทเร็ซ)
Put the savage in the mic it’s a bet
(พัท เดอะ แซฝอิจ อิน เดอะ ไมคะ อิทซ ซา เบ็ท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
You want G-sh*t sh*t
(ยู ว็อนท จี ฌะ *ที ฌะ *ที)
You want G-sh*t sh*t
(ยู ว็อนท จี ฌะ *ที ฌะ *ที)
You want G-sh*t sh*t
(ยู ว็อนท จี ฌะ *ที ฌะ *ที)
You want G-sh*t sh*t
(ยู ว็อนท จี ฌะ *ที ฌะ *ที)
Well I’ma give it to ya
(เว็ล แอมอา กิฝ อิท ทู ยา)
Well I’ma give it to ya
(เว็ล แอมอา กิฝ อิท ทู ยา)
Well I’ma give it to ya
(เว็ล แอมอา กิฝ อิท ทู ยา)
Well I’ma give it to ya
(เว็ล แอมอา กิฝ อิท ทู ยา)

[Verse 3:]
([ เฝิซ ที : ])
I ain’t at home unless I’m right where the block at
(ไอ เอน แอ็ท โฮม อันเลซ แอม ไรท ฮแว เดอะ บล็อค แกท)
I keep a ghetto ass b*tch out the projects
(ไอ คีพ อะ เกทโท อาซ บี *tch เอ้า เดอะ พรอจเอ็คท)
Don’t sell weed cuz i smoke it b*tch i sell crack
(ด้อนท์ เซ็ล วี คัซ ไอ ซโมค อิท บี *tch ไอ เซ็ล คแร็ค)
Don’t buy p*ssy cuz it’s free b*tch I buy lacs
(ด้อนท์ ไบ พี *ssy คัซ อิทซ ฟรี บี *tch ไอ ไบ แล็ค)
I got stacks cuz i’m all about cake
(ไอ ก็อท ซแท็ค คัซ แอม ออล อะเบาท เคค)
Real n*ggas I done jacked real n*ggas bare face
(ริแอ็ล เอ็น *ggas ซาย ดัน แจ็ค ริแอ็ล เอ็น *ggas แบ เฟซ)
Keep a mutha f*cka K
(คีพ อะ มาตดา เอฟ *cka เค)
Keep more than one clip
(คีพ โม แฑ็น วัน คลิพ)
I’ma mutha f*ckin’ playa i keep more than one b*tch
(แอมอา มาตดา เอฟ *ckin พอลเย ไอ คีพ โม แฑ็น วัน บี *tch)
The real deal so they steal my sh*t
(เดอะ ริแอ็ล ดีล โซ เด ซทีล มาย ฌะ *ที)
It’s all trill real rappers don’t stop with these hits
(อิทซ ซอร์ ทริล ริแอ็ล แรพเพอ ด้อนท์ ซท็อพ วิฑ ฑิส ฮิท)
It comes to real
(อิท คัม ทู ริแอ็ล)
I’m the realest
(แอม เดอะ รีเอวรีเอส)
I’m the trill familylidist
(แอม เดอะ ทริล familylidist)
You want gangsta sh*t so that’s how you gone get it
(ยู ว็อนท แก๊งซดา ฌะ *ที โซ แด๊ท เฮา ยู กอน เก็ท ดิธ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
You want G-sh*t sh*t
(ยู ว็อนท จี ฌะ *ที ฌะ *ที)
You want G-sh*t sh*t
(ยู ว็อนท จี ฌะ *ที ฌะ *ที)
You want G-sh*t sh*t
(ยู ว็อนท จี ฌะ *ที ฌะ *ที)
You want G-sh*t sh*t
(ยู ว็อนท จี ฌะ *ที ฌะ *ที)
Well I’ma give it to ya
(เว็ล แอมอา กิฝ อิท ทู ยา)
Well I’ma give it to ya
(เว็ล แอมอา กิฝ อิท ทู ยา)
Well I’ma give it to ya
(เว็ล แอมอา กิฝ อิท ทู ยา)
Well I’ma give it to ya
(เว็ล แอมอา กิฝ อิท ทู ยา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง G Sh*t คำอ่านไทย Webbie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น