เนื้อเพลง Streamline คำอ่านไทย System of A Down

I wasn’t there for you
( ไอ วอสซึ้น แดร์ ฟอ ยู)
I wasn’t there for you
(ไอ วอสซึ้น แดร์ ฟอ ยู)
I know weather’s gonna be fine
(ไอ โน เวฑเออะ กอนนะ บี ไฟน)
But I can’t see you ‘cross the streamline
(บัท ไอ แค็นท ซี ยู คร็อซ เดอะ streamline)
My love waits for me in daytime
(มาย ลัฝ เวท ฟอ มี อิน เดย์ไทม์)
But I can’t see you through the snowblind
(บัท ไอ แค็นท ซี ยู ธรู เดอะ snowblind)

But I wasn’t there for you
(บัท ไอ วอสซึ้น แดร์ ฟอ ยู)
You are gone [I wasn’t there for you]
(ยู อาร์ กอน [ ไอ วอสซึ้น แดร์ ฟอ ยู ])
Goodbyes are long
(กู๊ดบาย แซร์ ล็อง)
Goodbye [I wasn’t there for you]
(กู๊ดบาย [ ไอ วอสซึ้น แดร์ ฟอ ยู ])
Goodbye
(กู๊ดบาย)
I wasn’t there for goodbye
(ไอ วอสซึ้น แดร์ ฟอ กู๊ดบาย)
I wasn’t there for goodbye
(ไอ วอสซึ้น แดร์ ฟอ กู๊ดบาย)

Well, I know time reveals in hindsight
(เว็ล , ไอ โน ไทม ริฝิล ซิน hindsight)
I can wrestle with the stormy night
(ไอ แค็น เร๊ซเซิ่ล วิฑ เดอะ ซทอมิ ไนท)
Because your love lasts a lifetime
(บิคอส ยุร ลัฝ ลาซท ซา ไลฟ์ไทม์)
But I can see you through the snowblind
(บัท ไอ แค็น ซี ยู ธรู เดอะ snowblind)

But I wasn’t there for you
(บัท ไอ วอสซึ้น แดร์ ฟอ ยู)
You are gone [I wasn’t there for you]
(ยู อาร์ กอน [ ไอ วอสซึ้น แดร์ ฟอ ยู ])
Goodbyes are long
(กู๊ดบาย แซร์ ล็อง)
You are gone [I wasn’t there for you]
(ยู อาร์ กอน [ ไอ วอสซึ้น แดร์ ฟอ ยู ])
Goodbyes are long
(กู๊ดบาย แซร์ ล็อง)
Goodbye
(กู๊ดบาย)

I wasn’t there for you
(ไอ วอสซึ้น แดร์ ฟอ ยู)
I wasn’t there
(ไอ วอสซึ้น แดร์)
I wasn’t there for you
(ไอ วอสซึ้น แดร์ ฟอ ยู)
I wasn’t there for you
(ไอ วอสซึ้น แดร์ ฟอ ยู)
You are gone [I wasn’t there for you]
(ยู อาร์ กอน [ ไอ วอสซึ้น แดร์ ฟอ ยู ])
Goodbyes are long
(กู๊ดบาย แซร์ ล็อง)

Goodbye
(กู๊ดบาย)
Goodbye
(กู๊ดบาย)
Goodbye
(กู๊ดบาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Streamline คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น