เนื้อเพลง Love Isn’t Easy (But It Sure Is Hard Enough) คำอ่านไทย Abba

Do you remember the first time, and all of your sweet sweet talk
( ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ เฟิซท ไทม , แอ็นด ออล อ็อฝ ยุร สวี้ท สวี้ท ทอค)
Ain’t heard it a lot since then love
(เอน เฮิด ดิท อะ ล็อท ซินซ เด็น ลัฝ)
Now look at that guy, he’s making me cry
(เนา ลุค แกท แดท ไก , อีส เมคอิง มี คไร)
He leaves everybody and he only says goodbye
(ฮี ลีฝ เอวี่บอดี้ แอ็นด ฮี โอ๊นลี่ เซ กู๊ดบาย)
But if I would have to choose I wouldn’t let you go
(บัท อิฟ ฟาย เวิด แฮ็ฝ ทู ชูส ไอ วูดดึ่น เล็ท ยู โก)
Just give it some more time and you will see our love will grow
(จัซท กิฝ อิท ซัม โม ไทม แอ็นด ยู วิล ซี เอ๊า ลัฝ วิล กโร)
Darling I know
(ดาลิง ไอ โน)

We gotta have patience
(วี กอททะ แฮ็ฝ เพเฌ็นซ)
Love isn’t just a sensation
(ลัฝ อีสซึ่น จัซท ดา เซ็นเซฌัน)
Some of the time it gets rough
(ซัม อ็อฝ เดอะ ไทม อิท เก็ท รัฟ)
Love isn’t easy but it sure is hard enough
(ลัฝ อีสซึ่น อีสอิ บัท ดิธ ฌุร อีส ฮาด อินัฟ)
[Sweet sweet, our love is bitter-sweet]
([ สวี้ท สวี้ท , เอ๊า ลัฝ อีส บีทเทอะ สวี้ท ])
Giving love is a reason for living
(กีฝวิง ลัฝ อีส ซา รี๊ซั่น ฟอ ลีฝอิง)
But a few things can be tough
(บัท ดา ฟยู ธิง แค็น บี ทั๊ฟ)
Love isn’t easy but it sure is hard enough
(ลัฝ อีสซึ่น อีสอิ บัท ดิธ ฌุร อีส ฮาด อินัฟ)
[Sweet sweet, our love is bitter-sweet]
([ สวี้ท สวี้ท , เอ๊า ลัฝ อีส บีทเทอะ สวี้ท ])

From the first moment I saw you I’ve treated you like a queen
(ฟร็อม เดอะ เฟิซท โมเม็นท ไอ ซอ ยู แอฝ ทีอี ยู ไลค เก ควีน)
I’ve given you lots of presents
(แอฝ กีฝเอ็น ยู ล็อท อ็อฝ เพร๊สเซ่นท)
Now listen to that, just look at that cat
(เนา ลิ๊สซึ่น ทู แดท , จัซท ลุค แกท แดท แค็ท)
You’d think he was an angel but he’s talking through his hat
(ยูต ธิงค ฮี วอส แอน เอนเจล บัท อีส ทอคอิง ธรู ฮิส แฮ็ท)
But if I would have to choose I wouldn’t let you go
(บัท อิฟ ฟาย เวิด แฮ็ฝ ทู ชูส ไอ วูดดึ่น เล็ท ยู โก)
Just give it some more time and you will see our love will grow
(จัซท กิฝ อิท ซัม โม ไทม แอ็นด ยู วิล ซี เอ๊า ลัฝ วิล กโร)
Darling I know
(ดาลิง ไอ โน)

We gotta have patience
(วี กอททะ แฮ็ฝ เพเฌ็นซ)
Love isn’t just a sensation
(ลัฝ อีสซึ่น จัซท ดา เซ็นเซฌัน)
Some of the time it gets rough
(ซัม อ็อฝ เดอะ ไทม อิท เก็ท รัฟ)
Love isn’t easy but it sure is hard enough
(ลัฝ อีสซึ่น อีสอิ บัท ดิธ ฌุร อีส ฮาด อินัฟ)
[Sweet sweet, our love is bitter-sweet]
([ สวี้ท สวี้ท , เอ๊า ลัฝ อีส บีทเทอะ สวี้ท ])
Giving
(กีฝวิง)
[Sweet sweet, our love is bitter-sweet]
([ สวี้ท สวี้ท , เอ๊า ลัฝ อีส บีทเทอะ สวี้ท ])
Love is a reason for living
(ลัฝ อีส ซา รี๊ซั่น ฟอ ลีฝอิง)
[Sweet sweet, our love is bitter-sweet]
([ สวี้ท สวี้ท , เอ๊า ลัฝ อีส บีทเทอะ สวี้ท ])
But a few things can be tough
(บัท ดา ฟยู ธิง แค็น บี ทั๊ฟ)
Love isn’t easy but it sure is hard enough
(ลัฝ อีสซึ่น อีสอิ บัท ดิธ ฌุร อีส ฮาด อินัฟ)
[Sweet sweet, our love is bitter-sweet]
([ สวี้ท สวี้ท , เอ๊า ลัฝ อีส บีทเทอะ สวี้ท ])

Patience
(เพเฌ็นซ)
[Sweet sweet, our love is bitter-sweet]
([ สวี้ท สวี้ท , เอ๊า ลัฝ อีส บีทเทอะ สวี้ท ])
Love isn’t just a sensation
(ลัฝ อีสซึ่น จัซท ดา เซ็นเซฌัน)
[Sweet sweet, our love is bitter-sweet]
([ สวี้ท สวี้ท , เอ๊า ลัฝ อีส บีทเทอะ สวี้ท ])
Some of the time it gets rough
(ซัม อ็อฝ เดอะ ไทม อิท เก็ท รัฟ)
Love isn’t easy but it sure is hard enough
(ลัฝ อีสซึ่น อีสอิ บัท ดิธ ฌุร อีส ฮาด อินัฟ)
[Sweet sweet, our love is bitter-sweet]
([ สวี้ท สวี้ท , เอ๊า ลัฝ อีส บีทเทอะ สวี้ท ])
Giving
(กีฝวิง)
[Sweet sweet, our love is bitter-sweet]
([ สวี้ท สวี้ท , เอ๊า ลัฝ อีส บีทเทอะ สวี้ท ])
Love is a reason for living
(ลัฝ อีส ซา รี๊ซั่น ฟอ ลีฝอิง)
[Sweet sweet, our love is bitter-sweet]
([ สวี้ท สวี้ท , เอ๊า ลัฝ อีส บีทเทอะ สวี้ท ])
But a few things can be tough
(บัท ดา ฟยู ธิง แค็น บี ทั๊ฟ)
Love isn’t easy but it sure is hard enough
(ลัฝ อีสซึ่น อีสอิ บัท ดิธ ฌุร อีส ฮาด อินัฟ)

[fade]
([ เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Isn’t Easy (But It Sure Is Hard Enough) คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น