เนื้อเพลง Underclass Hero คำอ่านไทย Sum 41

1..2..3..4
( วัน ทู ที โฟว)
Well I won’t be caught living in a dead end job
(เว็ล ไอ ว็อนท บี คอท ลีฝอิง อิน อะ เด็ด เอ็นด โจบ)
While praying to my government, guns, and god
(ฮไวล เพลยอิง ทู มาย กัฝเอินเม็นท , กัน , แอ็นด ก็อด)
Cause it’s us against them
(คอส อิทซ อัซ อะเกนซท เฑ็ม)
We’re here to represent
(เวีย เฮียร ทู เรพริเสนท)
And spit right in the face of the establishment
(แอ็นด ซพิท ไรท อิน เดอะ เฟซ อ็อฝ ดิ เอ็ซแทบลิฌเม็นท)

And now I don’t believe [In having faith in nothing!]
(แอ็นด เนา ไอ ด้อนท์ บิลีฝ [ อิน แฮฝวิ่ง เฟธ อิน นัธติง ! ])
Stand on my own [Got no sympathy!]
(ซแท็นด ออน มาย โอน [ ก็อท โน ซีมพะธิ ! ])
Wasting the youth [While being young and useless!]
(เวซทิง เดอะ ยูธ [ ฮไวล บีอิง ยัง แอ็นด ยูสเหลด ! ])
Speak for yourself [And don’t pray for me!]
(ซพีค ฟอ ยุรเซลฟ [ แอ็นด ด้อนท์ พเร ฟอ มี ! ])

Because we’re doing fine
(บิคอส เวีย ดูอิง ไฟน)
And we don’t need to be told
(แอ็นด วี ด้อนท์ นีด ทู บี โทลด)
That we’re doing fine
(แดท เวีย ดูอิง ไฟน)
Cause we won’t give you control
(คอส วี ว็อนท กิฝ ยู ค็อนทโรล)
And we don’t need anything from you
(แอ็นด วี ด้อนท์ นีด เอนอิธิง ฟร็อม ยู)
Cause we’ll be just fine
(คอส เว็ล บี จัซท ไฟน)
And we won’t be bought and sold
(แอ็นด วี ว็อนท บี บอท แอ็นด โซลด)
Just like you
(จัซท ไลค ยู)

[A call across the Underclass]
([ อะ คอล อัครอซ ดิ underclass ])

Calling out loud with no respect
(คอลลิง เอ้า เลาด วิฑ โน ริซเพคท)
I’m not the one, just another reject
(แอม น็อท ดิ วัน , จัซท แอะนัธเออะ ริเจคท)
I’m the voice to offend
(แอม เดอะ ฝอยซ ทู อ็อฟเฟนด)
All those who pretend
(ออล โฑส ฮู พริเทนด)
Unsung against the grain I’m here to rise against
(อันซัง อะเกนซท เดอะ กเรน แอม เฮียร ทู ไรส อะเกนซท)

And now I’m desensitized [I state my place in nowhere!]
(แอ็นด เนา แอม ดีเซนซิไทส [ ไอ ซเทท มาย พเลซ อิน โนแวร์ ! ])
Burning the flag [Of the degeneration!]
(เบรินนิง เดอะ ฟแล็ก [ อ็อฝ เดอะ ดิเจเนอะเรฌัน ! ])

Everyone sing [The Anthem of no future!]
(เอ๊วี่วัน ซิง [ ดิ แอนเธ็ม อ็อฝ โน ฟยูเชอะ ! ])
Down with the mass [‘Cause we’re not listening!]
(เดาน วิฑ เดอะ มาซ[ คอส เวีย น็อท ลิเซินนิง ! ])

Well because we’re doing fine
(เว็ล บิคอส เวีย ดูอิง ไฟน)
And we don’t need to be told
(แอ็นด วี ด้อนท์ นีด ทู บี โทลด)
That we’re doing fine
(แดท เวีย ดูอิง ไฟน)
Cause we won’t give you control
(คอส วี ว็อนท กิฝ ยู ค็อนทโรล)
And we don’t need anything from you
(แอ็นด วี ด้อนท์ นีด เอนอิธิง ฟร็อม ยู)
Cause we’ll be just fine
(คอส เว็ล บี จัซท ไฟน)
And we won’t be bought and sold
(แอ็นด วี ว็อนท บี บอท แอ็นด โซลด)
Just like you
(จัซท ไลค ยู)

May I have your attention please…
(เม ไอ แฮ็ฝ ยุร แอ็ทเทนฌัน พลีส)
I pledge allegiance to the underclass as your hero at large.
(ไอ พเล็จ แอ็ลลีแจ็นซ ทู ดิ underclass แอ็ส ยุร ฮีโร แอ็ท ลาจ)

1..2..3..4
(วัน ทู ที โฟว)

We’re the saints of degeneration
(เวีย เดอะ เซนท อ็อฝ ดิเจเนอะเรฌัน)
We don’t owe anyone an explanation
(วี ด้อนท์ โอ เอนอิวัน แอน เอคซพละเนฌัน)
F**k elitists
(เอฟ **เค elitists)
We don’t need this
(วี ด้อนท์ นีด ดีซ)
We’re the elite of just alright
(เวีย ดิ เอลีท อ็อฝ จัซท ออลไร๊ท)

Well because we’re doing fine
(เว็ล บิคอส เวีย ดูอิง ไฟน)
And we don’t need to be told
(แอ็นด วี ด้อนท์ นีด ทู บี โทลด)
That we’re doing fine
(แดท เวีย ดูอิง ไฟน)
Cause we won’t give you control
(คอส วี ว็อนท กิฝ ยู ค็อนทโรล)
And we don’t need anything from you
(แอ็นด วี ด้อนท์ นีด เอนอิธิง ฟร็อม ยู)
Cause we’ll be just fine
(คอส เว็ล บี จัซท ไฟน)
And we won’t be bought and sold
(แอ็นด วี ว็อนท บี บอท แอ็นด โซลด)
Just like you
(จัซท ไลค ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Underclass Hero คำอ่านไทย Sum 41

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น