เนื้อเพลง All I Want Is You คำอ่านไทย 112

2000, 2000
( 2000 , 2000)
112, 112
(112 , 112)
And we won’t stop
(แอ็นด วี ว็อนท ซท็อพ)
Cause we can’t stop
(คอส วี แค็นท ซท็อพ)
No we won’t stop
(โน วี ว็อนท ซท็อพ)
Cause we can’t stop
(คอส วี แค็นท ซท็อพ)

I heard you got
(ไอ เฮิด ยู ก็อท)
Plenty of money
(พเลนทิ อ็อฝ มันอิ)
Plenty of clothes
(พเลนทิ อ็อฝ คโลฑ)
An escalade, a Porsche
(แอน เอซคอลเลต , อะ โพช)
And a house on a hill
(แอ็นด อะ เฮาซ ออน อะ ฮิล)
A platinum watch
(อะ พแลทนัม ว็อช)
Platinum rinds
(พแลทนัม ไรนด)
Platinum cards
(พแลทนัม คาด)
A condo in Beverly Hills
(อะ คอนโด อิน เบฝเวอรี ฮิล)
And they say that
(แอ็นด เด เซ แดท)
You’re a millionaire
(ยัวร์ อะ มิลยะแน)
But baby I don’t really care
(บัท เบบิ ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค)
Cause I just want
(คอส ไอ จัซท ว็อนท)
For you to see that
(ฟอ ยู ทู ซี แดท)
All I want is you
(ออล ไอ ว็อนท อีส ยู)

I heard you got Gucci belts
(ไอ เฮิด ยู ก็อท กู๊ซชี่ เบ็ลท)
To match ya boots
(ทู แม็ช ยา บูท)
Versace wear, Chanel
(เวอร์ซาดชี แว , ชาเนล)
And Fendi suits
(แอ็นด เฟนดี ซยูท)
Purple light Benz
(เพ๊อร์เพิ่ล ไลท เบนซฺ)
Purple light Lexus coupe
(เพ๊อร์เพิ่ล ไลท เล็กเซด คูเพ)
And you make sure
(แอ็นด ยู เมค ฌุร)
Ya friends are ’bout it to
(ยา ฟเร็นด แซร์ เบาท ดิธ ทู)
And you say that
(แอ็นด ยู เซ แดท)
You’re a millionaire
(ยัวร์ อะ มิลยะแน)
But baby I don’t really care
(บัท เบบิ ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค)
Cause I just want you
(คอส ไอ จัซท ว็อนท ยู)
To see that
(ทู ซี แดท)
All I want is you
(ออล ไอ ว็อนท อีส ยู)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
All I really want is you
(ออล ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท อีส ยู)
Believe it
(บิลีฝ อิท)
Cause what I say is true
(คอส ว็อท ไอ เซ อีส ทรู)
Not interested in
(น็อท อีนทเร็ซท อิน)
What you do
(ว็อท ยู ดู)
Cause all I really want is you
(คอส ออล ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท อีส ยู)

I heard you got
(ไอ เฮิด ยู ก็อท)
Sexy eyes, sexy lips
(เซคซิ ไอ , เซคซิ ลิพ)
Sexy feet, you got
(เซคซิ ฟีท , ยู ก็อท)
Sex appeal
(เซ็คซ แอ็พพีล)
The way you
(เดอะ เว ยู)
Wear your hair
(แว ยุร แฮ)
The way you dress
(เดอะ เว ยู ดเรซ)
And girl the way you
(แอ็นด เกิล เดอะ เว ยู)
Make me feel
(เมค มี ฟีล)
Makes me want
(เมค มี ว็อนท)
You more and more
(ยู โม แอ็นด โม)
You’re everything
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง)
I’m lookin’ for
(แอม ลุคกิน ฟอ)
And I just need for you
(แอ็นด ดาย จัซท นีด ฟอ ยู)
To see that
(ทู ซี แดท)
All I want is you
(ออล ไอ ว็อนท อีส ยู)

Baby I love your personality
(เบบิ ไอ ลัฝ ยุร เพิซแนลอิทิ)
I think you’re everything
(ไอ ธิงค ยัวร์ เอ๊วี่ติง)
A woman should be
(อะ วูมเอิน เชิด บี)
Like picture out of a magazine
(ไลค พีคเชอะ เอ้า อ็อฝ อะ แมกอะสีน)
Or a vision from
(ออ รา ฝีฉอัน ฟร็อม)
My wildest dreams
(มาย วายเดรส ดรีม)
Makes me want you
(เมค มี ว็อนท ยู)
More and more
(โม แอ็นด โม)
You’re everything
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง)
I’m lookin’ for
(แอม ลุคกิน ฟอ)
And I just need for you
(แอ็นด ดาย จัซท นีด ฟอ ยู)
To see that all
(ทู ซี แดท ดอร์)
I really want is you
(ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท อีส ยู)

[Repeat chorus five times]
([ ริพีท โครัซ ไฟฝ ไทม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All I Want Is You คำอ่านไทย 112

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น