เนื้อเพลง Bring It All To Me คำอ่านไทย Blaque

[Blaque]
( [ Blaque ])
There you are, Looking fine as can be, In your fancy car, I can tell you’re looking at me, Whatcha wanna do, Are you gonna
(แดร์ ยู อาร์ , ลุคอิง ไฟน แอ็ส แค็น บี , อิน ยุร แฟนซิ คา , ไอ แค็น เท็ล ยัวร์ ลุคอิง แอ็ท มี , วอทชา วอนนา ดู , อาร์ ยู กอนนะ)
just sit there and stare, Baby talk to me, Tell me what’s on your mind, baby oh
(จัซท ซิท แดร์ แอ็นด ซแท , เบบิ ทอค ทู มี , เท็ล มี ว็อท ออน ยุร ไมนด , เบบิ โอ)

Chorus :
(โครัซ :)
[Blaque]
([ Blaque ])
Oh baby bring it all to me [Bring it all] But I don’t need no fancy cars or diamond rings [Baby I don’t need none] Oh baby bring
(โอ เบบิ บริง อิท ดอร์ ทู มี [ บริง อิท ดอร์ ] บัท ไอ ด้อนท์ นีด โน แฟนซิ คา ออ ไดมันด ริง [ เบบิ ไอ ด้อนท์ นีด นัน ] โอ เบบิ บริง)
it all to me [Bring it all] Gimme your time your love your space your energy
(อิท ดอร์ ทู มี [ บริง อิท ดอร์ ] กีมมิ ยุร ไทม ยุร ลัฝ ยุร ซเพซ ยุร เอนเออะจิ)

[N’Sync]
([ เอ็นซิง])
Baby what’s the deal, Would I be too forward if I, Told you how I feel, That’s just the way I do my thang, I’m so for real, Are
(เบบิ ว็อท เดอะ ดีล , เวิด ดาย บี ทู ฟอเวิด อิฟ ฟาย , โทลด ยู เฮา ไอ ฟีล , แด๊ท จัซท เดอะ เว ไอ ดู มาย เตง , แอม โซ ฟอ ริแอ็ล , อาร์)
you feelin my timbs my baggy jeans, My thug appeal, Do you like it when a man can keep it real, oh
(ยู ฟีลิน มาย ทิมสฺ มาย แบกกิ จีน , มาย ธัก แอ็พพีล , ดู ยู ไลค อิท ฮเว็น อะ แม็น แค็น คีพ อิท ริแอ็ล , โอ)

Chorus :
(โครัซ :)
[Blaque & N’Sync]
([ Blaque & เอ็นซิง])
Oh baby bring it all to me [Bring it all, Bring it all] But I don’t need no fancy cars or diamond rings [Diamond Rings] Oh baby
(โอ เบบิ บริง อิท ดอร์ ทู มี [ บริง อิท ดอร์ , บริง อิท ดอร์ ] บัท ไอ ด้อนท์ นีด โน แฟนซิ คา ออ ไดมันด ริง [ ไดมันด ริง ] โอ เบบิ)
bring it all to me Gimme your time your love your space your energy [oh Baby]
(บริง อิท ดอร์ ทู มี กีมมิ ยุร ไทม ยุร ลัฝ ยุร ซเพซ ยุร เอนเออะจิ [ โอ เบบิ ])

Bridge :
(บริจ :)
[Blaque] Oh I’ll put my pride to the side, Just to tell you how good you make me feel inside [N’Sync] There’s not a single
([ Blaque ] โอ แอล พัท มาย พไรด ทู เดอะ ไซด , จัซท ทู เท็ล ยู เฮา เกิด ยู เมค มี ฟีล อีนไซด [ เอ็นซิง] แดร์ น็อท ดา ซิ๊งเกิ้ล)
question that we can’t make this right Cause it’s you I need everyday Day And Night Oh Baby
(คเวซชัน แดท วี แค็นท เมค ดีซ ไรท คอส อิทซ ยู ไอ นีด เอวี่เดย์ เด แอ็นด ไนท โอ เบบิ)

Chorus :
(โครัซ :)
Oh Baby bring it all to me [Bring it all bring it all] But I don’t need no fancy cars or diamond rings [No I don’t] Oh baby bring it
(โอ เบบิ บริง อิท ดอร์ ทู มี [ บริง อิท ดอร์ บริง อิท ดอร์ ] บัท ไอ ด้อนท์ นีด โน แฟนซิ คา ออ ไดมันด ริง [ โน ไอ ด้อนท์ ] โอ เบบิ บริง อิท)
all to me [Bring it all] Gimme your time your love your space your energy [ohhhh] Oh baby bring it all to me [yeah] But I don’t
(ออล ทู มี [ บริง อิท ดอร์ ] กีมมิ ยุร ไทม ยุร ลัฝ ยุร ซเพซ ยุร เอนเออะจิ [ โอ้ ] โอ เบบิ บริง อิท ดอร์ ทู มี [ เย่ ] บัท ไอ ด้อนท์)
need no fancy cars or diamond rings [Ohhhh] Oh baby bring it all to me [Bring it all Bring it all] Gimme your time your love
(นีด โน แฟนซิ คา ออ ไดมันด ริง [ โอ้ ] โอ เบบิ บริง อิท ดอร์ ทู มี [ บริง อิท ดอร์ บริง อิท ดอร์ ] กีมมิ ยุร ไทม ยุร ลัฝ)
your space your energy [Ohhhhh] Oh baby bring it all to me [Bring it all] But I don’t need no fancy cars or diamond rings
(ยุร ซเพซ ยุร เอนเออะจิ [ โอ้ ] โอ เบบิ บริง อิท ดอร์ ทู มี [ บริง อิท ดอร์ ] บัท ไอ ด้อนท์ นีด โน แฟนซิ คา ออ ไดมันด ริง)
[Oohhhhh] Oh baby bring it all to me [Oh baby] Gimme your time your love your space your energy [Bring it all] Oh Baby
([ Oohhhhh ] โอ เบบิ บริง อิท ดอร์ ทู มี [ โอ เบบิ ] กีมมิ ยุร ไทม ยุร ลัฝ ยุร ซเพซ ยุร เอนเออะจิ [ บริง อิท ดอร์ ] โอ เบบิ)
bring it all to me [Ohhhhhh] But I don’t need no fancy cars or diamond rings [Diamond rings baby]
(บริง อิท ดอร์ ทู มี [ โอ้~ ] บัท ไอ ด้อนท์ นีด โน แฟนซิ คา ออ ไดมันด ริง [ ไดมันด ริง เบบิ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bring It All To Me คำอ่านไทย Blaque

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น