เนื้อเพลง Hand Me Down คำอ่านไทย Matchbox Twenty

Someday they’ll find your small town world on a big town avenue
( ซัมเดย์ เด๊ว ไฟนด ยุร ซมอล ทาวน์ เวิลด ออน อะ บิก ทาวน์ แอฝอินยู)
Gonna make you like the way they talk when they’re talking to you
(กอนนะ เมค ยู ไลค เดอะ เว เด ทอค ฮเว็น เดรว ทอคอิง ทู ยู)
Gonna make you break out of the shell cause they tell you to
(กอนนะ เมค ยู บเรค เอ้า อ็อฝ เดอะ เฌ็ล คอส เด เท็ล ยู ทู)
Gonna make you like the way they lie better than the truth
(กอนนะ เมค ยู ไลค เดอะ เว เด ไล เบทเทอะ แฑ็น เดอะ ทรูธ)
They’ll tell you everything you wanted someone else to say
(เด๊ว เท็ล ยู เอ๊วี่ติง ยู ว็อนท ซัมวัน เอ็ลซ ทู เซ)
They’re gonna break your heart, yeah
(เดรว กอนนะ บเรค ยุร ฮาท , เย่)

[chorus]
([ โครัซ ])

From what I’ve seen
(ฟร็อม ว็อท แอฝ ซีน)
You’re just a one more hand me down
(ยัวร์ จัซท ดา วัน โม แฮ็นด มี เดาน)
Cause no one’s tried to give you what you need
(คอส โน วัน ทไร ทู กิฝ ยู ว็อท ยู นีด)
So lay all your troubles down
(โซ เล ออล ยุร ทรั๊บเบิ้ล เดาน)
I am with you now
(ไอ แอ็ม วิฑ ยู เนา)

Somebody ought to take you in
(ซัมบอดี้ อ๊อธ ทู เทค ยู อิน)
Try to make you love again
(ทไร ทู เมค ยู ลัฝ อะเกน)
Try to make you like the way they feel
(ทไร ทู เมค ยู ไลค เดอะ เว เด ฟีล)
When they’re under your skin
(ฮเว็น เดรว อันเดอะ ยุร ซคิน)
Never once did think they’d lie when they’re holding you
(เนฝเวอะ วันซ ดิด ธิงค เดยฺ ไล ฮเว็น เดรว โฮลดิง ยู)
You wonder why they haven’t called
(ยู วันเดอะ ฮไว เด แฮฟเวน คอล)
When they said they’d call you
(ฮเว็น เด เซ็ด เดยฺ คอล ยู)
You start to wonder if you’re ever gonna make it by
(ยู ซทาท ทู วันเดอะ อิฟ ยัวร์ เอฝเออะ กอนนะ เมค อิท ไบ)
You’ll start to think you were born blind
(โยว ซทาท ทู ธิงค ยู เวอ บอน บไลนด)

[chorus]
([ โครัซ ])

From what I’ve seen
(ฟร็อม ว็อท แอฝ ซีน)
You’re just a one more hand me down
(ยัวร์ จัซท ดา วัน โม แฮ็นด มี เดาน)
Cause no one’s tried to give you what you need
(คอส โน วัน ทไร ทู กิฝ ยู ว็อท ยู นีด)
So lay all your troubles down
(โซ เล ออล ยุร ทรั๊บเบิ้ล เดาน)
I am with you now
(ไอ แอ็ม วิฑ ยู เนา)

I’m here for the hard times
(แอม เฮียร ฟอ เดอะ ฮาด ไทม)
The straight to your heart times
(เดอะ ซทเรท ทู ยุร ฮาท ไทม)
Whenever it ain’t easy
(ฮเว็นเอฝเออะ อิท เอน อีสอิ)
You can stand up against me
(ยู แค็น ซแท็นด อัพ อะเกนซท มี)
And maybe rely on me
(แอ็นด เมบี ริไล ออน มี)
And cry on me, yeah
(แอ็นด คไร ออน มี , เย่)
Oh no, no, no
(โอ โน , โน , โน)

Some day they’ll open up your world
(ซัม เด เด๊ว โอเพ็น อัพ ยุร เวิลด)
Shake it down on a drawing board
(เฌค อิท เดาน ออน อะ ดรออิง โบด)
Do their best to change you
(ดู แด เบ็ซท ทู เชนจ ยู)
They still can’t erase you
(เด ซทิล แค็นท อิเรซ ยู)

[chorus]
([ โครัซ ])

From what I’ve seen
(ฟร็อม ว็อท แอฝ ซีน)
You’re just a one more hand me down
(ยัวร์ จัซท ดา วัน โม แฮ็นด มี เดาน)
Cause no one’s tried to give you what you need
(คอส โน วัน ทไร ทู กิฝ ยู ว็อท ยู นีด)
So lay all your troubles down
(โซ เล ออล ยุร ทรั๊บเบิ้ล เดาน)
I am with you now
(ไอ แอ็ม วิฑ ยู เนา)

Lay them down on me
(เล เฑ็ม เดาน ออน มี)
Oh yeah
(โอ เย่)
You’re just one more hand me down
(ยัวร์ จัซท วัน โม แฮ็นด มี เดาน)
And all those nots don’t give you what you need
(แอ็นด ออล โฑส น็อท ด้อนท์ กิฝ ยู ว็อท ยู นีด)
So lay all your troubles down…on me
(โซ เล ออล ยุร ทรั๊บเบิ้ล เดาน ออน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hand Me Down คำอ่านไทย Matchbox Twenty

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น