เนื้อเพลง If You’d Only Love Me คำอ่านไทย 911

I sit and I watch the sun go down
( ไอ ซิท แอ็นด ดาย ว็อช เดอะ ซัน โก เดาน)
Seems I’ve lost what I thought my heart had found
(ซีม แอฝ ล็อซท ว็อท ไอ ธอท มาย ฮาท แฮ็ด เฟานด)
It took one crazy night to take the moon and turn out its light
(อิท ทุค วัน คเรสิ ไนท ทู เทค เดอะ มูน แอ็นด เทิน เอ้า อิทซ ไลท)
Will it shine again? Well it just might
(วิล อิท ไฌน อะเกน เว็ล อิท จัซท ไมท)

* If you’d only love me [You’re all that I need]
(* อิฟ ยูต โอ๊นลี่ ลัฝ มี [ ยัวร์ ออล แดท ไอ นีด ])
If you, if you would only love me [You’re all that I need]
(อิฟ ยู , อิฟ ยู เวิด โอ๊นลี่ ลัฝ มี [ ยัวร์ ออล แดท ไอ นีด ])
If you’d forgive me now
(อิฟ ยูต เฟาะกีฝ มี เนา)
With your love I’d get back the moon somehow
(วิฑ ยุร ลัฝ อาย เก็ท แบ็ค เดอะ มูน ซัมฮาว)
If you, if you would only love me
(อิฟ ยู , อิฟ ยู เวิด โอ๊นลี่ ลัฝ มี)

I dream, you’re on the other riverside [The other riverside]
(ไอ ดรีม , ยัวร์ ออน ดิ อัฑเออะ รีฝเวอร์ซาย [ ดิ อัฑเออะ รีฝเวอร์ซาย ])
You call you hold your arms out open wide [Open wide]
(ยู คอล ยู โฮลด ยุร อาม เอ้า โอเพ็น ไวด [ โอเพ็น ไวด ])
And I try to get to you, but the river is too wide
(แอ็นด ดาย ทไร ทู เก็ท ทู ยู , บัท เดอะ รีฝเออะ อีส ทู ไวด)
There’s one way I could beat this raging tide
(แดร์ วัน เว ไอ เคิด บีท ดีซ เรจิง ไทด)

If you’d only love me [You’re all that I need]
(อิฟ ยูต โอ๊นลี่ ลัฝ มี [ ยัวร์ ออล แดท ไอ นีด ])
If you, if you would only love me [You’re all that I need]
(อิฟ ยู , อิฟ ยู เวิด โอ๊นลี่ ลัฝ มี [ ยัวร์ ออล แดท ไอ นีด ])
With the feeling inside, that our love could stand the tide
(วิฑ เดอะ ฟีลอิง อีนไซด , แดท เอ๊า ลัฝ เคิด ซแท็นด เดอะ ไทด)
If you, if you would only love me
(อิฟ ยู , อิฟ ยู เวิด โอ๊นลี่ ลัฝ มี)

Without you I’m just half a man
(วิเฑาท ยู แอม จัซท ฮาล์ฟ อะ แม็น)
Alone and I’m lost
(อะโลน แอ็นด แอม ล็อซท)
I took you for granted, now I understand
(ไอ ทุค ยู ฟอ กรานท , เนา ไอ อันเดิซแทนด)
So here I am, counting the cost
(โซ เฮียร ไอ แอ็ม , เค๊าติง เดอะ ค็อซท)

If you’d only love me
(อิฟ ยูต โอ๊นลี่ ลัฝ มี)
If you, if you would only love me
(อิฟ ยู , อิฟ ยู เวิด โอ๊นลี่ ลัฝ มี)
The way I feel, I only feel with you only love me
(เดอะ เว ไอ ฟีล , ไอ โอ๊นลี่ ฟีล วิฑ ยู โอ๊นลี่ ลัฝ มี)

Chorus :
(โครัซ :)
[If you love me, if you would only love me, you’re all that I need]
([ อิฟ ยู ลัฝ มี , อิฟ ยู เวิด โอ๊นลี่ ลัฝ มี , ยัวร์ ออล แดท ไอ นีด ])
If you, if you would only love me [If you love me, if you’d only love me]
(อิฟ ยู , อิฟ ยู เวิด โอ๊นลี่ ลัฝ มี [ อิฟ ยู ลัฝ มี , อิฟ ยูต โอ๊นลี่ ลัฝ มี ])
[You take the rain bring the sunshine again]
([ ยู เทค เดอะ เรน บริง เดอะ ซันชาย อะเกน ])
[Girl if you’d only love me, if you’d only love me]
([ เกิล อิฟ ยูต โอ๊นลี่ ลัฝ มี , อิฟ ยูต โอ๊นลี่ ลัฝ มี ])
If you, if you would only love me
(อิฟ ยู , อิฟ ยู เวิด โอ๊นลี่ ลัฝ มี)
[You’d be my world, I need no other girl]
([ ยูต บี มาย เวิลด , ไอ นีด โน อัฑเออะ เกิล ])

[Chorus] till fade
([ โครัซ ] ทิล เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You’d Only Love Me คำอ่านไทย 911

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น