เนื้อเพลง Bombers คำอ่านไทย David Bowie

{Chorus}
( {โครัซ })
All clear wail the sirens
(ออล คเลีย เวล เดอะ ไซเร็น)
Sunshine on the waste-land
(ซันชาย ออน เดอะ เวซท แล็นด)
Old man sitting in the white sand
(โอลด แม็น ซีททิง อิน เดอะ ฮไวท แซ็นด)
Think we’re in for a big surprise,
(ธิงค เวีย อิน ฟอ รา บิก เซิพไรส ,)
right between the ey..es
(ไรท บีทวิน ดิ อาย์es)

Seemed a good idea
(ซีมี อะ เกิด ไอดีอะ)
to drop a bomb on the waste-land, yeah
(ทู ดร็อพ อะ บ็อม ออน เดอะ เวซท แล็นด , เย่)
Only one man could be seen,
(โอ๊นลี่ วัน แม็น เคิด บี ซีน ,)
and he was old and so serene
(แอ็นด ฮี วอส โอลด แอ็นด โซ ซิรีน)
Captain sat in his deck chair,
(แคพทิน แซ็ท อิน ฮิส เด็ค แช ,)
and the red light flashed ” beware ”
(แอ็นด เดอะ เร็ด ไลท ฟแล็ฌ ” บิแว “)
Pilot felt quite big-time
(ไพลัท เฟ็ลท คไวท บิก ไทม)
as the bomb sailed through the air
(แอ็ส เดอะ บ็อม เซล ธรู ดิ แอ)
Well, they danced and sang
(เว็ล , เด ดานซ แอ็นด แซ็ง)
when the bang went bang
(ฮเว็น เดอะ แบ็ง เว็นท แบ็ง)
When the lights popped out
(ฮเว็น เดอะ ไลท โพพี เอ้า)
and the smoke began to clear,
(แอ็นด เดอะ ซโมค บิแกน ทู คเลีย ,)
it was positively queer!
(อิท วอส พอสอิทิฝลิ คเวีย !)

{chorus}
({โครัซ })

” Die ” said the General,
(” ได ” เซ็ด เดอะ เจนเออะแร็ล ,)
” cobblers ” said the man
(” คอบเลอะ ” เซ็ด เดอะ แม็น)
So the Pentagon sent a cable,
(โซ เดอะ เพนทะก็อน เซ็นท ดา เค๊เบิ้ล ,)
and the Queen a telegram
(แอ็นด เดอะ ควีน อะ เทลอิกแร็ม)
A-bombs, H-bombs, even very small ones
(อะ บ็อม , เฮส บ็อม , อีเฝ็น เฝริ ซมอล วัน)
ripped apart that sand
(ริพ อะพาท แดท แซ็นด)
Til the stench was just revolting!,
(ทิล เดอะ ซเท็นช วอส จัซท ริโฝลทิง ! ,)
and the sky a green-ish tan
(แอ็นด เดอะ ซไค อะ กรีน อิฌ แท็น)
But the soldier said ” Sir,
(บัท เดอะ โซลเจอะ เซ็ด ” เซอ ,)
there’s a crack in the world ”
(แดร์ ซา คแร็ค อิน เดอะ เวิลด “)
And the figures went ” squash ” ,
(แอ็นด เดอะ ฟีกยุร เว็นท ” ซคว็อฌ ” ,)
and the bits flew far and wide
(แอ็นด เดอะ บิท ฟลู ฟา แอ็นด ไวด)
How the universe sighed!
(เฮา ดิ ยูนิเฝิซ ไซ !)

{chorus}
({โครัซ })

{chorus}
({โครัซ })

When the smoke had blown away,
(ฮเว็น เดอะ ซโมค แฮ็ด บโลน อะเว ,)
there was nothing left to view
(แดร์ วอส นัธติง เล็ฟท ทู ฝยู)
Except a man, dear Lord!, he look like you
(เอ็กเซพท ดา แม็น , เดีย ลอด ! , ฮี ลุค ไลค ยู)
Floating high,
(ฟโลทอิง ไฮ ,)
up in the sky……..y
(อัพ อิน เดอะ ซไค วาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bombers คำอ่านไทย David Bowie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น