เนื้อเพลง Impossible คำอ่านไทย Kanye West feat Twista, Keyshia Cole

[CHORUS: [Keyshia Cole and Kanye West]]
( [ โครัซ : [ คีย์ชีเอ โคลโอ แอ็นด เคนยี เว็ซท ] ])
[Keyshia Cole]
([ คีย์ชีเอ โคลโอ ])
I’ve been waiting my life; and I stayed on my grind
(แอฝ บีน เวททิง มาย ไลฟ ; แอ็นด ดาย ซเท ออน มาย ไกรนด)
Now I made up my mind; it’s been way too much time
(เนา ไอ เมด อัพ มาย ไมนด ; อิทซ บีน เว ทู มัช ไทม)
That’s why…It’s just impossible – It’s im-poss-ible
(แด๊ท ฮไว อิทซ จัซท อิมพ๊อซซิเบิ้ล อิทซ แอม poss ible)
And you know that…
(แอ็นด ยู โน แดท)
[Kanye]
([ เคนยี ])
I don’t wanna hear that bull sh..; I wanna hear that official sh..,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย แดท บุล ฌะ ; ไอ วอนนา เฮีย แดท อ๊อฟิซเชี่ยล ฌะ ,)
Kanye and that Twista sh..; that’s so impossible to get it [it’s just impossible]
(เคนยี แอ็นด แดท ทวิซดา ฌะ ; แด๊ท โซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู เก็ท ดิธ [ อิทซ จัซท อิมพ๊อซซิเบิ้ล ])
Get it, that’s so impossible to get it, Get it, that’s so impossible to get it [It’s impossible]
(เก็ท ดิธ , แด๊ท โซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ , แด๊ท โซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู เก็ท ดิธ [ อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ])

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
[Twista]
([ ทวิซดา ])
Aint no way you could pull up to the party in a Bentley blowing B in a club like this; [oh no]
(เอน โน เว ยู เคิด พุล อัพ ทู เดอะ พาทิ อิน อะ เบนลี่ โบลวิง บี อิน อะ คลับ ไลค ดีซ ; [ โอ โน ])
Aint no way you could cook up in the studio with Kanye and get it jukking in the club like this [oh no]
(เอน โน เว ยู เคิด คุ๊ค อัพ อิน เดอะ ซทยูดิโอ วิฑ เคนยี แอ็นด เก็ท ดิธ jukkings อิน เดอะ คลับ ไลค ดีซ [ โอ โน ])
Aint no way that you could win; dust some haters off while I’m sippin on my ‘hen,
(เอน โน เว แดท ยู เคิด วิน ; ดัซท ซัม เฮเดอ ออฟฟ ฮไวล แอม ซิบปิ่น ออน มาย เฮ็น ,)
Holla at a chick while she sippin on her gin
(ฮอลละ แอ็ท ดา ชิค ฮไวล ชี ซิบปิ่น ออน เฮอ จิน)
And I got the mobsters hollering at her friends, [its impossible]
(แอ็นด ดาย ก็อท เดอะ mobsters ฮอวเลอลิง แอ็ท เฮอ ฟเร็นด , [ อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ])
For you to ever be the nicest; you aint get gangsta or get righteous,
(ฟอ ยู ทู เอฝเออะ บี เดอะ นายเซท ; ยู เอน เก็ท แก๊งซดา ออ เก็ท ไรชัซ ,)
You aint neva stood on a tip like this; you aint neva stood for no sh.. like this, [Its just impossible]
(ยู เอน นีฝวา ซทูด ออน อะ ทิพ ไลค ดีซ ; ยู เอน นีฝวา ซทูด ฟอ โน ฌะ ไลค ดีซ , [ อิทซ จัซท อิมพ๊อซซิเบิ้ล ])
For you to get it if you don’t wanna win; so get up off ya ass
(ฟอ ยู ทู เก็ท ดิธ อิฟ ยู ด้อนท์ วอนนา วิน ; โซ เก็ท อัพ ออฟฟ ยา อาซ)
and go for yours
(แอ็นด โก ฟอ ยุร)
and neva for mine
(แอ็นด นีฝวา ฟอ ไมน)
now you aint from the ride that I’m in
(เนา ยู เอน ฟร็อม เดอะ ไรด แดท แอม อิน)
Know what I’m
(โน ว็อท แอม)
sayin…
(เซย์อิน)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
[Twista]
([ ทวิซดา ])
It’s impossible for you to eva get wit me because of how I ride on the track;
(อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ฟอ ยู ทู อีว่า เก็ท วิท มี บิคอส อ็อฝ เฮา ไอ ไรด ออน เดอะ ทแรค 😉
Got the b*tch in the back of the billy yo? When my celeb
(ก็อท เดอะ บี *tch อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ บีลลิ โย ฮเว็น มาย celeb)
used to have the b*tch in the back of the Cadillac [it’s just impossible]
(ยูซ ทู แฮ็ฝ เดอะ บี *tch อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ คาดิลแล [ อิทซ จัซท อิมพ๊อซซิเบิ้ล ])

N*ggas always hatin
(เอ็น *ggas ออลเว แฮดดิน)
leaving me for wilin out for po kim
(ลีฝอิงส มี ฟอ wilin เอ้า ฟอ โพ คิม)
you be sittin back talking yo sh*t
(ยู บี ซิทดิน แบ็ค ทอคอิง โย ฌะ *ที)
I cant help but I see you tho, I don’t get it [Its impossible]
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ บัท ไอ ซี ยู โฑ , ไอ ด้อนท์ เก็ท ดิธ [ อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ])

Lil mama, for you to fit all that up in a pants; movin kinda wilder
(ลิล มามะ , ฟอ ยู ทู ฟิท ดอร์ แดท อัพ อิน อะ แพ็นท ; มูฝวิน กินดา วายอเดอ)
turn a regular jeans in a low riders
(เทิน อะ เรกอิวเลอะ จีน ซิน อะ โล ไรดเออะ)
tell me can I be your man [its just impossible]
(เท็ล มี แค็น นาย บี ยุร แม็น [ อิทซ จัซท อิมพ๊อซซิเบิ้ล ])
For you to eva deny, that I’m about chi-town
(ฟอ ยู ทู อีว่า ดิไน , แดท แอม อะเบาท ชี ทาวน์)
represent the city with the deal for 12 years and sell a couple a mil and still hold it down…THAT’S POSSIBLE
(เรพริเสนท เดอะ ซีทอิ วิฑ เดอะ ดีล ฟอ 12 เยีย แซน เซ็ล อะ คั๊พเพิ่ล อะ มิล แอ็นด ซทิล โฮลด ดิท เดาน แด๊ท พ๊อซซิเบิ้ล)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
[Kanye]
([ เคนยี ])
Get it; bundled up and – lit it; smoke a lil blunt don’t – admit it
(เก็ท ดิธ ; บั๊นเดิ้ล อัพ แอ็นด ลิท ดิธ ; ซโมค เก ลิล บลันท ด้อนท์ แอ็ดมีท ดิธ)
do it like I did too late – I did it
(ดู อิท ไลค ไก ดิด ทู เลท ไอ ดิด ดิท)
The controversy cant worse me man; I’m eating but I’m still thirsty and
(เดอะ คอนทโระเฝอซิ แค็นท เวิซ มี แม็น ; แอม อีสดิง บัท แอม ซทิล เธิซทิ แอ็นด)
Thirsty what is you saying
(เธิซทิ ว็อท อีส ยู เซอิง)
I gotta a duel with a couple n*ggas that’s Thursday man
(ไอ กอททะ อะ ดยูเอ็ล วิฑ อะ คั๊พเพิ่ล เอ็น *ggas แด๊ท เธิสดิ แม็น)
Why the hell is i’m worrying; hopping out the Benz with the perfect 10
(ฮไว เดอะ เฮ็ล อีส แอม วอรี่อิง ; ฮํอบปิง เอ้า เดอะ เบนซฺวิฑ เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท เทน)
Man your life must be perfect man; look at how they came up with the perfect plan
(แม็น ยุร ไลฟ มัซท บี เพ๊อร์เฟ็คท แม็น ; ลุค แกท เฮา เด เคม อัพ วิฑ เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท แพล็น)
Its impossible
(อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
got strip clubs playin gosspital
(ก็อท ซทริพ คลับ เพลย์ยิน gosspital)
girl so sick in the hospital
(เกิล โซ ซิค อิน เดอะ ฮอซพิแท็ล)
you know I jumped out like pakadu
(ยู โน ไอ จัมพ เอ้า ไลค pakadu)
I only break it down I when I rock wit you
(ไอ โอ๊นลี่ บเรค อิท เดาน นาย ฮเว็น นาย ร็อค วิท ยู)
Since Michael Jackson made rock wit you
(ซินซ ไมเล แจคสัน เมด ร็อค วิท ยู)
I done did sh*t on logical
(ไอ ดัน ดิด ฌะ *ที ออน ลอจอิแค็ล)
maybe cause we did the impossible
(เมบี คอส วี ดิด ดิ อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
maybe we done did the impossible
(เมบี วี ดัน ดิด ดิ อิมพ๊อซซิเบิ้ล)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

[Outro]
([ เอ๊าโต ])
No matter what i do, see i been waitin all my, waitin all my life, yeah,
(โน แมทเทอะ ว็อท ไอ ดู , ซี ไอ บีน เว๊ทดิน ออล มาย , เว๊ทดิน ออล มาย ไลฟ , เย่ ,)
And i know i stayed on my grind, i know i stayed on my grind,
(แอ็นด ดาย โน ไอ ซเท ออน มาย ไกรนด , ไอ โน ไอ ซเท ออน มาย ไกรนด ,)
Its impossible for me to fail baby, i gotta keep on movin,
(อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ฟอ มี ทู เฟล เบบิ , ไอ กอททะ คีพ ออน มูฝวิน ,)
Gotta keep on movin, its impossible
(กอททะ คีพ ออน มูฝวิน , อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล)

[Its just impossible] [its impossible]
([ อิทซ จัซท อิมพ๊อซซิเบิ้ล ] [ อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Impossible คำอ่านไทย Kanye West feat Twista, Keyshia Cole

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น