เนื้อเพลง Bad Girl คำอ่านไทย Rihanna

I guess you know I’m bad, bad
( ไอ เก็ซ ยู โน แอม แบ็ด , แบ็ด)
I got a problem
(ไอ ก็อท ดา พรอบเล็ม)

Rihanna
(รีอานน่า)
Shopaholics why they call ’em my addiction, my prescription,
(Shopaholics ฮไว เด คอล เอ็ม มาย แอ็ดดีคณัน , มาย พริซครีพฌัน ,)
Gimme shoes and give me bags
(กีมมิ ฌู แซน กิฝ มี แบ็ก)
How much you want I need ’em bad
(เฮา มัช ยู ว็อนท ไอ นีด เอ็ม แบ็ด)
All them girls be checking my bags
(ออล เฑ็ม เกิล บี เช็คติ้ง มาย แบ็ก)
Buy it they be wanting my swag
(ไบ อิท เด บี วอนทิง มาย ซแว็ก)
I guess you know I’m Bad [Bad]
(ไอ เก็ซ ยู โน แอม แบ็ด [ แบ็ด ])

What a bad little girl I am
(ว็อท ดา แบ็ด ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ไอ แอ็ม)
I got a problem [bad bad]
(ไอ ก็อท ดา พรอบเล็ม [ แบ็ด แบ็ด ])
What a bad little girl I am
(ว็อท ดา แบ็ด ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ไอ แอ็ม)
I need you to promise [bad bad]
(ไอ นีด ยู ทู พรอมอิซ [ แบ็ด แบ็ด ])
What a bad little girl I am
(ว็อท ดา แบ็ด ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ไอ แอ็ม)
I need you to promise
(ไอ นีด ยู ทู พรอมอิซ)
[bad bad bad bad bad bad] Bad
([ แบ็ด แบ็ด แบ็ด แบ็ด แบ็ด แบ็ด ] แบ็ด)
What a bad little girl I am
(ว็อท ดา แบ็ด ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ไอ แอ็ม)
I got a problem [bad bad]
(ไอ ก็อท ดา พรอบเล็ม [ แบ็ด แบ็ด ])
What a bad little girl I am
(ว็อท ดา แบ็ด ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ไอ แอ็ม)
I need you to promise [bad bad]
(ไอ นีด ยู ทู พรอมอิซ [ แบ็ด แบ็ด ])
What a bad little girl I am
(ว็อท ดา แบ็ด ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ไอ แอ็ม)
I need you to promise
(ไอ นีด ยู ทู พรอมอิซ)
[bad bad bad bad bad bad]
([ แบ็ด แบ็ด แบ็ด แบ็ด แบ็ด แบ็ด ])

You no bargain me no sale, I want the best I dress me well,
(ยู โน บากิน มี โน เซล , ไอ ว็อนท เดอะ เบ็ซท ไอ ดเรซ มี เว็ล ,)
loves …., tempting Versace,
(ลัฝ , เทมทิง เวอร์ซาดชี ,)
Chick ain’t cheap and everybody knows
(ชิค เอน ชีพ แอ็นด เอวี่บอดี้ โน)

All them girls be checking my bags
(ออล เฑ็ม เกิล บี เช็คติ้ง มาย แบ็ก)
buy it they be wanting my swag
(ไบ อิท เด บี วอนทิง มาย ซแว็ก)
I guess you know I’m bad [bad]
(ไอ เก็ซ ยู โน แอม แบ็ด [ แบ็ด ])

[Bad]
([ แบ็ด ])
What a bad little girl I am
(ว็อท ดา แบ็ด ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ไอ แอ็ม)
I got a problem [bad bad]
(ไอ ก็อท ดา พรอบเล็ม [ แบ็ด แบ็ด ])
What a bad little girl I am
(ว็อท ดา แบ็ด ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ไอ แอ็ม)
I need you to promise [bad bad]
(ไอ นีด ยู ทู พรอมอิซ [ แบ็ด แบ็ด ])
What a bad little girl I am
(ว็อท ดา แบ็ด ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ไอ แอ็ม)
[bad bad bad bad bad bad]
([ แบ็ด แบ็ด แบ็ด แบ็ด แบ็ด แบ็ด ])
What a bad little girl I am
(ว็อท ดา แบ็ด ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ไอ แอ็ม)
I got a problem [bad bad]
(ไอ ก็อท ดา พรอบเล็ม [ แบ็ด แบ็ด ])
What a bad little girl I am
(ว็อท ดา แบ็ด ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ไอ แอ็ม)
I need you to promise [bad bad]
(ไอ นีด ยู ทู พรอมอิซ [ แบ็ด แบ็ด ])
What a bad little girl I am
(ว็อท ดา แบ็ด ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ไอ แอ็ม)
I need you to promise
(ไอ นีด ยู ทู พรอมอิซ)
[bad bad bad bad bad bad]
([ แบ็ด แบ็ด แบ็ด แบ็ด แบ็ด แบ็ด ])

Chris Brown
(คริส บเราน)
She a bad girl, a real shopaholic
(ชี อะ แบ็ด เกิล , อะ ริแอ็ล shopaholic)
She buying everything up man I can’t call it
(ชี บายอิ้ง เอ๊วี่ติง อัพ แม็น นาย แค็นท คอล อิท)
And she a walking store, I’m talking bout her clothes
(แอ็นด ชี อะ วอคกิง ซโท , แอม ทอคอิง เบาท เฮอ คโลฑ)
I just pause I’m in awe she’s a fashion show
(ไอ จัซท พอส แอม อิน ออ ชี ซา แฟฌอัน โฌ)
Free louis bags and free Gucci
(ฟรี ลุอี แบ็ก แซน ฟรี กู๊ซชี่)
Got a wardrobe like she’s staring in a movie
(ก็อท ดา วอดโรบ ไลค ชี ซแทริง อิน อะ มูวี่)
And she ain’t even famous but she got her own groupies
(แอ็นด ชี เอน อีเฝ็น เฟมัซ บัท ชี ก็อท เฮอ โอน กรูพพี)
She got her own groupies
(ชี ก็อท เฮอ โอน กรูพพี)
She got her own groupies
(ชี ก็อท เฮอ โอน กรูพพี)

Bad
(แบ็ด)
What a bad little girl I am
(ว็อท ดา แบ็ด ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ไอ แอ็ม)
I got a problem [bad bad]
(ไอ ก็อท ดา พรอบเล็ม [ แบ็ด แบ็ด ])
What a bad little girl I am
(ว็อท ดา แบ็ด ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ไอ แอ็ม)
I need you to promise [bad bad]
(ไอ นีด ยู ทู พรอมอิซ [ แบ็ด แบ็ด ])
What a bad little girl I am
(ว็อท ดา แบ็ด ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ไอ แอ็ม)
I need you to promise
(ไอ นีด ยู ทู พรอมอิซ)
anekatips.com
(anekatips com)
[bad bad bad bad bad bad]
([ แบ็ด แบ็ด แบ็ด แบ็ด แบ็ด แบ็ด ])
Bad
(แบ็ด)
What a bad little girl I am
(ว็อท ดา แบ็ด ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ไอ แอ็ม)
I got a problem [bad bad]
(ไอ ก็อท ดา พรอบเล็ม [ แบ็ด แบ็ด ])
What a bad little girl I am
(ว็อท ดา แบ็ด ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ไอ แอ็ม)
I need you to promise [bad bad]
(ไอ นีด ยู ทู พรอมอิซ [ แบ็ด แบ็ด ])
What a bad little girl I am
(ว็อท ดา แบ็ด ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ไอ แอ็ม)
I need you to promise
(ไอ นีด ยู ทู พรอมอิซ)
[bad bad bad bad bad bad]
([ แบ็ด แบ็ด แบ็ด แบ็ด แบ็ด แบ็ด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bad Girl คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น