เนื้อเพลง Dude คำอ่านไทย Beenie Man feat Ms. Thing

[Intro: Beenie Man]
( [ อินโทร : บีนี่ แม็น ])
You want a proper fix, call me,
(ยู ว็อนท ดา พรอพเออะ ฟิคซ , คอล มี ,)
you want to get your kicks, call me
(ยู ว็อนท ทู เก็ท ยุร คิด , คอล มี)
You want your G’s fixed, call me,
(ยู ว็อนท ยุร จีส ฟิคซ , คอล มี ,)
mi have the remix, call me
(มี แฮ็ฝ เดอะ รีมิก , คอล มี)
From di odda day
(ฟร็อม ได odda เด)
It’s like a play some bwoy a play
(อิทซ ไลค เก พเล ซัม โบวา อะ พเล)
Mi hear di girls callin mi
(มี เฮีย ได เกิล คอลลิน มี)
hear di girls bawlin mi hear di girls cryin out
(เฮีย ได เกิล บอวลิน มี เฮีย ได เกิล คายอิน เอ้า)
She seh Beenie………
(ชี seh บีนี่)

[Chorus: Ms. Thing]
([ โครัซ : เอมสฺ ธิง ])
I want a dude with the wickedest slam,
(ไอ ว็อนท ดา ดยูด วิฑ เดอะ วิคเกเดด ซแล็ม ,)
I need a one, two, three hour man
(ไอ นีด อะ วัน , ทู , ธรี เอาร แม็น)
I want a dude who will tie me to the fan,
(ไอ ว็อนท ดา ดยูด ฮู วิล ไท มี ทู เดอะ แฟน ,)
a thug that can handle his biz like a man
(อะ ธัก แดท แค็น แฮ๊นเดิ้ล ฮิส บิซ ไลค เก แม็น)
I want a dude with the wickedest slam,
(ไอ ว็อนท ดา ดยูด วิฑ เดอะ วิคเกเดด ซแล็ม ,)
I need a one, two, three hour man
(ไอ นีด อะ วัน , ทู , ธรี เอาร แม็น)
I want a dude who will do me in his van,
(ไอ ว็อนท ดา ดยูด ฮู วิล ดู มี อิน ฮิส แฝ็น ,)
a thug that can handle his biz like a man
(อะ ธัก แดท แค็น แฮ๊นเดิ้ล ฮิส บิซ ไลค เก แม็น)

[Verse 1: Beenie Man [Ms. Thing]]
([ เฝิซ วัน : บีนี่ แม็น [ เอมสฺ ธิง ] ])
Gal, if yuh love holla at mi one time [Hey!]
(แก็ล , อิฟ ยู้ ลัฝ ฮอลละ แอ็ท มี วัน ไทม [ เฮ ! ])
Holla at mi if yuh waan di wickedest wine
(ฮอลละ แอ็ท มี อิฟ ยู้ วานนฺ ได วิคเกเดด ไวน)
I know It’s been awhile but baby neva mind
(ไอ โน อิทซ บีน อะฮไวล บัท เบบิ นีฝวา ไมนด)
Cause tonight tonight mi a gi yuh di whole nine [Hey!]
(คอส ทุไนท ทุไนท มี อะ จีไอ ยู้ ได โฮล ไนน [ เฮ ! ])
Yo! satisfaction a every girl dream
(โย ! แซทิซแฟคฌัน อะ เอฝริ เกิล ดรีม)
Mi love fi put it on when dem wiggle and scream [Hey!]
(มี ลัฝ ฟาย พัท ดิธ ออน ฮเว็น เดม วิกเกิล แอ็นด ซครีม [ เฮ ! ])
Well, mi get a call from sexy Maxine
(เว็ล , มี เก็ท ดา คอล ฟร็อม เซคซิ Maxine)
She left a message pon mi answering machine she seh Beenie….
(ชี เล็ฟท ดา เมซซิจ pon มี answerings มะฌีน ชี seh บีนี่)

[Chorus: Ms. Thing]
([ โครัซ : เอมสฺ ธิง ])

[Verse 2: Beenie Man]
([ เฝิซ ทู : บีนี่ แม็น ])
She waan a man fi put har inna trance
(ชี วานนฺ อะ แม็น ฟาย พัท ฮาอา อินนา ทแร็นซ)
A man who know fi tun har round and mek she belly dance
(อะ แม็น ฮู โน ฟาย tun ฮาอา เรานด แอ็นด เม็ก ชี เบลลิ ดานซ)
Rudebwoy lovin wid a little romance
(Rudebwoy ลัฝวิน หวีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล โระแมนซ)
She waan to get wild but she neva had a chance
(ชี วานนฺ ทู เก็ท ไวลด บัท ชี นีฝวา แฮ็ด อะ ชานซ)
When, she seh she neva had it so deep
(ฮเว็น , ชี seh ชี นีฝวา แฮ็ด ดิท โซ ดีพ)
So right now I’m di man she definetly wanna keep
(โซ ไรท เนา แอม ได แม็น ชี definetly วอนนา คีพ)
Har ex bwoyfriend use to come and drop asleep
(ฮาอา เอ็คซ bwoyfriend ยูซ ทู คัม แอ็นด ดร็อพ อัซลีพ)
Dat’s why when mi pager start beep she seh Beenie……
(แดซ ฮไว ฮเว็น มี เฝน ซทาท บีพ ชี seh บีนี่)

[Chorus: Ms. Thing]
([ โครัซ : เอมสฺ ธิง ])

[Verse 3: Beenie Man]
([ เฝิซ ที : บีนี่ แม็น ])
You heard what she preferred,
(ยู เฮิด ว็อท ชี preferred ,)
she waan a man weh mek she fly like a bird
(ชี วานนฺ อะ แม็น เว เม็ก ชี ฟไล ไลค เก เบิด)
She waan a real man she don’t waan nuh nerd
(ชี วานนฺ อะ ริแอ็ล แม็น ชี ด้อนท์ วานนฺ นาห์ nerd)
She waan yuh gi har it good mark mi word
(ชี วานนฺ ยู้ จีไอ ฮาอา อิท เกิด ม๊าร์ค มี เวิด)
I’m not a perv but mi mek she serv,
(แอม น็อท ดา perv บัท มี เม็ก ชี serv ,)
she waan di rockula well until it curve
(ชี วานนฺ ได rockula เว็ล อันทีล อิท เคิฝ)
Har ex bwoyfriend ain’t got di nerve
(ฮาอา เอ็คซ bwoyfriend เอน ก็อท ได เนิฝ)
Have har a wait and she nah get served,
(แฮ็ฝ ฮาอา รา เวท แอ็นด ชี นาห์ เก็ท เซิฝ ,)
so she seh Beenie…..
(โซ ชี seh บีนี่)

[Chorus: Ms. Thing]
([ โครัซ : เอมสฺ ธิง ])

[Repeat Verse 1]
([ ริพีท เฝิซ วัน ])
[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])
[Repeat Verse 2]
([ ริพีท เฝิซ ทู ])
[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dude คำอ่านไทย Beenie Man feat Ms. Thing

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น